Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 344 424,85 488 460,42 527 160,62 473 390,69 666 846,89 452 092,60 654 069,73 270 446,78 428 977,11 489 066,42 0,00 0,00 4 794 936,11
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 332 315,74 324 745,35 321 494,64 340 597,92 517 892,56 410 576,66 515 486,68 189 522,05 372 147,28 422 760,66 0,00 0,00 3 747 539,54
Оплата праці 2110 332 315,74 324 745,35 321 494,64 340 597,92 517 892,56 410 576,66 515 486,68 189 522,05 372 147,28 422 760,66 0,00 0,00 3 747 539,54
         Заробітна плата 2111 272 993,43 266 730,40 263 503,27 279 369,33 424 674,05 338 670,28 425 033,37 155 468,85 306 581,09 347 484,64 3 080 508,71
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 59 322,31 58 014,95 57 991,37 61 228,59 93 218,51 71 906,38 90 453,31 34 053,20 65 566,19 75 276,02 667 030,83
Використання товарів і послуг 2200 12 109,11 163 715,07 205 665,98 132 792,77 148 954,33 41 515,94 138 583,05 80 924,73 56 829,83 66 305,76 0,00 0,00 1 047 396,57
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10 272,60 29 189,37 6 000,00 9 704,96 55 166,93
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 30 709,60 85 243,87 120 177,89 8059,56 86434,24 46 318,15 48 009,57 39 620,17 464 573,05
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 285,45 1 330,81 1 419,34 523,85 833,33 14 528,50 510,32 1 610,63 22 042,23
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 12 109,11 133 005,47 119 136,66 131 461,96 27 357,10 22 234,93 22 126,11 13 708,08 7 459,94 15 370,00 0,00 0,00 503 969,36
         Оплата теплопостачання 2271 116 439,35 103 732,09 108 493,66 21 441,67 7 858,05 8 150,17 6 353,63 372 468,62
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 976,81 3 527,81 3 001,55 4 076,64 3 833,47 4 291,20 1 945,35 2 074,08 3 833,47 30 560,38
         Оплата електроенергії 2273 12 109,11 12 589,31 11 876,76 19 966,75 1 838,79 10 543,41 9 684,74 5 409,10 5 385,86 11 536,53 100 940,36
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 370,00 850,00 0,00 0,00 0,00 1 645,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 425,00 370,00 850,00 1 645,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 121,98 20 600,22 89 061,16 510,02 111 496,88 5 133,01 104 514,57 109 082,21 42 325,93 96 423,72 0,00 0,00 579 269,70
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111 0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 60,59 20 433,25 88 946,98 395,84 111 382,70 5 133,01 104 514,57 109 082,21 42 325,93 96 264,00 0,00 0,00 578 539,08
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 20 147,32 88 698,13 111 275,41 5133,01 104514,57 109 082,21 42 325,93 96 264,00 577 440,58
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 60,59 285,93 248,85 395,84 107,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,50
         Оплата теплопостачання 2271 146,06 146,06 292,12 584,24
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 79,28 39,64 39,34 42,91 201,17
         Оплата електроенергії 2273 60,59 60,59 63,15 64,38 64,38 313,09
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 61,39 166,97 114,18 114,18 114,18 159,72 730,62
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі
Залишок на 01.01.2018р. 21,64
залишок на 01.02. 21,64 залишок на 01.03. 21,64 залишок на 01.04. 21,64 залишок на 01.05. 21,64
надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.06. 21,64 залишок на 01.07. 21,64 залишок на 01.08. 21,64 залишок на 01.09. 21,64
надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.10. 21,64 залишок на 01.11. 21,64 залишок на 01.12. 21,64 залишок на 01.01.19р. 21,64
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2018 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Меблі різні 10700,00 2600,00 5720,00 19020,00
Будівельні матеріали 3437,45 43342,00 46779,45
Поточний ремонт 1400,00 1400,00
Кошик для іграшок 300,00 300,00
Модуль ігровий 3650,00 4400,00 8050,00
Підставки різні 300,00 300,00
Лінолеум 8100,00 8100,00
Основа під лінолеум 4320,00 4320,00
М’який інвентар 11765,00 5810,00 17575,00
Килимові вироби 2200,00 4300,00 6500,00
Ігри різні 760,00 760,00
Меблеві стінки 1700,00 1700,00
Посуд 150,00 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 19787,45 0,00 0,00 0,00 12420,00 66767,00 0,00 15980,00 0,00 0,00 114954,45