Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2019 рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2019 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 412 598,90 608 307,01 612 660,54 679 424,34 762 466,68 580 487,40 582 018,96 296 479,22 467 680,53 505 585,09 539 276,34 715 700,18 6 762 685,19
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 403 945,31 401 945,75 407 552,49 418 417,87 626 680,59 481 763,04 513 294,86 252 682,97 399 040,84 472 978,11 429 789,99 461 153,17 5 269 244,99
Оплата праці 2110 403 945,31 401 945,75 407 552,49 418 417,87 626 680,59 481 763,04 513 294,86 252 682,97 399 040,84 472 978,11 429 789,99 461 153,17 5 269 244,99
         Заробітна плата 2111 332 720,24 330 009,37 335 072,53 342 309,81 515 525,22 392 576,00 421 996,96 205 196,75 328 777,48 384 860,72 353 762,06 379 974,00 4 322 781,14
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 71 225,07 71 936,38 72 479,96 76 108,06 111 155,37 89 187,04 91 297,90 47 486,22 70 263,36 88 117,39 76 027,93 81 179,17 946 463,85
Використання товарів і послуг 2200 8 653,59 206 361,26 205 108,05 261 006,47 135 786,09 98 724,36 68 724,10 43 796,25 68 639,69 32 606,98 109 486,35 254 547,01 1 493 440,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 25 984,00 500,00 10 619,35 11 073,60 16 800,00 4 951,00 34 245,00 1 035,00 9 600,00 1 980,00 116 787,95
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 8 653,59 58 057,55 89 617,49 103 456,72 82 745,23 60 930,62 39 010,96 25 363,00 24 575,25 15 214,99 34 792,34 34 792,34 577 210,08
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 332,88 866,38 46 101,79 5 096,50 400,39 1 277,80 400,39 1 064,39 400,39 6 837,42 12 064,78 74 843,11
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 121 986,83 112 312,93 100 288,77 36 870,76 20 593,35 23 484,34 17 632,86 8 755,05 15 956,60 58 256,59 205 709,89 721 847,97
         Оплата теплопостачання 2271 118 591,93 86 618,46 79 586,60 20 694,36 7 593,45 7 016,35 3 591,70 612,54 1 239,00 40 956,53 171 463,52 537 964,44
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 394,90 3 775,64 3 680,45 4 232,88 3 170,12 5 744,84 4 457,48 1 319,54 4 924,15 2 874,36 8 402,57 45 976,93
         Оплата електроенергії 2273 21 918,83 15 240,93 11 943,52 9 829,78 10 723,15 9 583,68 4 083,31 7 464,74 11 208,80 19 798,51 121 795,25
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 1 780,79 2 739,66 2 328,71 3 216,90 6 045,29 16 111,35
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 1 811,25 539,84 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 751,09
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1 811,25 539,84 400,00 2 751,09
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 9 221,24 8 633,61 15 807,81 33 662,66
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2019рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2019 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 101 987,35 93 282,13 100 649,29 56 930,15 85 289,51 49 470,81 55 204,32 12 922,48 118 831,97 29 362,24 96 032,76 140 193,11 940 156,12
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111 0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 101 827,63 93 080,33 100 468,53 56 749,39 85 108,75 49 470,81 55 204,32 12 922,48 118 831,97 29 183,48 95 854,00 139 419,85 938 121,54
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 700,00 1 700,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 101 827,63 92 979,08 100 237,50 56 552,40 84 970,21 49286,32 55086,06 12 922,48 118 831,97 29 183,48 94 154,00 138 858,55 934 889,68
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 101,25 231,03 196,99 138,54 184,49 118,26 0,00 0,00 0,00 0,00 561,30 1 531,86
         Оплата теплопостачання 2271 101,25 71,19 20,57 63,28 158,51 414,80
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 95,18 47,59 47,59 48,28 48,28 152,87 439,79
         Оплата електроенергії 2273 135,85 78,21 70,38 72,93 69,98 249,92 677,27
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 159,72 201,80 180,76 180,76 180,76 178,76 178,76 773,26 2 034,58
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2019 рік
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2019 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 164,20 0,00 951 343,20 1 610 507,40
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 164,20 0,00 951 343,20 1 610 507,40
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659 164,20 0,00 951 343,20 1 610 507,40
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 659 164,20 951 343,20 1 610 507,40
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі
Залишок на 01.01.2019р. 21,64
залишок на 01.02. 21,64 залишок на 01.03. 21,64 залишок на 01.04. 21,64 залишок на 01.05. 21,64
надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.06. 21,64 залишок на 01.07. 21,64 залишок на 01.08. 21,64 залишок на 01.09. 21,64
надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.10. 21,64 залишок на 01.11. 21,64 залишок на 01.12. 21,64 залишок на 01.01.20р. 21,64
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2019 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
М’який інвентар 5600,00 2016,00 4750,00 12366,00
Вироби килимові 800,00 910,00 1710,00
Меблі різні 2800,00 2800,00
Посуд 90,00 90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2816,00 8550,00 0,00 0,00 16966,00