Кабінет психолога

                  АНКЕТА  ДЛЯ  БАТЬКІВ  МАЙБУТНЬОГО  ПЕРШОКЛАСНИКА

                                                  ЗАПИШІТЬ ВІДОМОСТІ ПРО ВАШУ ДИТИНУ

 1. 1.      Прізвище, ім’я, по-батькові дитини______________________________________________
 2. 2.      Рік, число, і місяць народження_________________________________________________
 3. 3.      Схильність до захворювання  (висока, середня, низька) ____________________________
 4. 4.      Чи є у вашій сім’ї  ще діти (братик чи сестричка)__________________________________
 5. 5.      Яку школу збираєтесь відвідувати? ___ школа№_____, клас 1- ____, спеціалізований чи ні__________________________________________________________________________
 6. 6.      Чим Ваша дитина любить займатися у вільний час? _______________________________

_______________________________________________________________________________

 1. 7.      Яким іграм надає перевагу? ____________________________________________________
 2. 8.      Яку роботу виконує вдома? Чи є постійне доручення? Яке? _________________________

_______________________________________________________________________________

 1. 9.      Які види спортивних розваг більше всього полюбляє? _____________________________

_______________________________________________________________________________

10. Як дитина веде себе в дитячому колективі ? (активна, пасивна, сором’язлива) _________

_______________________________________________________________________________

11. Яким методам виховання ви надаєте перевагу?(вмовляння, роз’яснення, суворі вимоги, покарання, заохочення, дружні контакти, тощо ,своє (підкреслити, добавити))_________

_______________________________________________________________________________

12. Чи караєте ви свою дитину? Як? ________________________________________________

13. Чого ваша дитина боїться? (наявні страхи) _______________________________________

    Карта-характеристика готовності дитини до початку шкільного навчання

І. Психологічна та соціальна готовність до школи

(обведіть номер позиції, яка відповідає рівню готовності вашої дитини)

 1. 1.      Бажання вчитися у школі:

а) дитина бажає вчитися;

б) особливого бажання йти до школи поки, що немає;

в) йти до школи не хоче.

 1. 2.      Навчальна мотивація:

а) усвідомлює важливість та необхідність навчання, власна мета навчання набуває самостійної привабливості;

б) власна мета навчання не усвідомлюється, приваблює лише зовнішній бік навчання (можливість спілкуватися з однолітками, мати шкільні речі, соціальний статус першокласника…);

в) мета навчання не усвідомлюється, нічого привабливого в школі дитина не бачить.

 1. 3.      Особливості спілкування з дорослими:

а) контактна дитина;

б) уникає контактів;

в) спілкується за вимогою.

 1. 4.      Особливості спілкування з однолітками:

      а) лідер;

б) залежний;

в) одинак;

г) дозволяє себе вести у грі;

д) не вміє спілкуватися з ровесниками.

          ІІ. Розвиток шкільно-значущих психофізіологічних функцій.

 1. 5.      Фонематичний слух:

а) порушень у фонематичній (звуковій) будові мови немає, мова правильна, чітка;

б) у звуковимові є окремі вади (потрібна допомога логопеда) ;

в) у звуковимові переважають порушення (обов’язкові заняття з  логопедом).

 1. 6.      Дрібна моторика руки:

а) рука розвинена добре, дитина впевнено володіє олівцем та ножицями;

б)рука розвинена недостатньо, є напруження під час роботи олівцем та ножицями;

в) рука розвинена погано.

 1. 7.      Ведуча рука:

а) ліва рука є домінантною (ліворукість) ;

б) права рука є домінантною (праворукість);

в) вправно володіє обома руками.

 1. 8.      Просторова орієнтація, координація рухів:

а) дитина достатньо добре орієнтується у просторі, рухлива, рухи скоординовані.;

б) є окремі ознаки недорозвиненості орієнтації у просторі та координації рухів;

в) орієнтація у просторі та координація погано розвинені, дитина малорухлива.

     ІІІ. Розвиток пізнавальної діяльності.

 1. 9.      Кругозір:

а)уявлення дитини про світ достатньо розвинені та конкретні. Дитина може розповісти про свою країну, місто, пори року, про рослини та тварини;

б) уявлення обмежені  безпосереднім оточенням;

в) знання навіть про безпосередньо навколишній світ обмежені, безсистемні.

10. Розвиток мовлення:

а) мова виразна, граматично правильна;

б) дитина має ускладнення у підборі слів, у передачі власних думок, мова недостатньо виразна;

в) відповіді односкладні, в мові багато помилок, речення не закінчуються, слова треба «витягувати» з дитини.

11. Пізнавальна активність та самостійність:

а) дитина активна, завдання виконує з інтересом, не потребує додаткових зовнішніх стимулів;

б) недостатньо активна і самостійна, коло інтересів вузьке, потребує додаткових стимулів ;

в) під час виконання завдань необхідна постійна додаткова стимуляція; інтересу до навколишнього світу не виявляє, рівень активності й самостійності низький.

12. Сформованість інтелектуальних умінь:

а) дитина може визначити зміст (навіть глибинний), аналізу, точно узагальнює, бачить і усвідомлює при порівнянні тонкі відмінності, встановлює закономірні зв’язки ;

б) завдання, що вимагають визначених умінь, виконує зі стимулюючою допомогою дорослого;

в) під час завдань дитина потребує навчальної допомоги і підказки, сприймає важко, самостійного переносу засвоєних засобів діяльності на виконання схожим  завдань немає.

 1. 13.  Довільна діяльність:

а) дитина утримує мету діяльності, намічає її план, вибирає відповідні засоби, самостійно долає труднощі, доводить роботу до кінця;

б) вміє діяти, але в процесі діяльності відсутня зосередженість, труднощі долає лише за умов психологічної підтримки ;

в) діяльність хаотична, втрачає деякі умови при виконанні завдання, результат  не перевіряє, залишає діяльність через труднощі. Організуюча допомога малоефективна.