Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2020 рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2020 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 559 763,45 666 020,60 591 769,02 450 284,27 698 645,56 411 968,56 509 083,66 509 862,36 571 709,84 733 850,93 587 261,53 866 645,34 7 156 865,12
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 493 572,41 471 565,56 458 076,38 411 782,81 687 197,30 348 286,91 460 933,22 454 313,89 476 713,07 631 974,36 478 068,30 511 872,30 5 884 356,51
Оплата праці 2110 493 572,41 471 565,56 458 076,38 411 782,81 687 197,30 348 286,91 460 933,22 454 313,89 476 713,07 631 974,36 478 068,30 511 872,30 5 884 356,51
         Заробітна плата 2111 405 194,11 387 553,39 379 053,79 335 146,68 560 142,01 286 339,13 378 625,71 371 589,18 391 440,03 517 691,66 389 421,24 419 903,54 4 822 100,47
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 88 378,30 84 012,17 79 022,59 76 636,13 127 055,29 61 947,78 82 307,51 82 724,71 85 273,04 114 282,70 88 647,06 91 968,76 1 062 256,04
Використання товарів і послуг 2200 66 191,04 194 455,04 133 692,64 38 501,46 11 448,26 63 681,65 48 150,44 55 548,47 94 996,77 101 876,57 109 193,23 354 773,04 1 272 508,61
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 794,60 54 000,97 61 795,57
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 43 100,00 186,90 43 286,90
Продукти харчування 2230 66 191,04 62 083,49 35 754,08 16 998,11 35 835,55 43 260,13 76 480,60 77 512,24 62 241,61 79 213,69 555 570,54
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 371,64 4 728,98 977,68 1 164,06 591,77 389,77 629,91 387,30 371,83 24 455,00 34 067,94
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 131 999,91 93 209,58 38 501,46 2 675,98 2 419,48 11 723,12 11 498,57 17 886,26 23 977,03 46 579,79 196 916,48 577 387,66
         Оплата теплопостачання 2271 110 851,24 71 120,60 22 054,16 -71,70 2 598,67 356,45 2 196,22 4 208,46 29 459,20 150 755,40 393 528,70
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 567,59 6 330,32 6 546,00 -22,73 45,00 3 568,00 4 455,00 5 932,00 8 773,00 7 045,68 13 182,24 59 422,10
         Оплата електроенергії 2273 15 621,12 14 333,24 9 901,30 2 057,70 2 196,30 3 952,85 5 083,52 8 154,44 9 748,32 8 471,31 29 771,64 109 291,74
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 1 959,96 1 425,42 712,71 178,18 1 603,60 1 603,60 1 603,60 1 247,25 1 603,60 3 207,20 15 145,12
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 400,00 400,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2020рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2020рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 57 187,75 62 764,69 40 951,06 142,75 121,27 7 368,12 36 474,57 21 141,03 19 565,00 58 944,71 87 583,62 86 445,22 478 689,79
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111 0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 57 008,99 62 585,93 40 772,30 142,75 121,27 7 368,12 36 474,57 21 141,03 19 565,00 58 944,71 87 583,62 86 445,22 478 153,51
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 57 008,99 62 585,93 40 522,78 7368,12 36474,57 21 141,03 19 565,00 58 944,71 87 583,62 86 445,22 477 639,97
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 249,52 142,75 121,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,54
         Оплата теплопостачання 2271 124,23 71,70 195,93
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 50,72 68,18 22,73 141,63
         Оплата електроенергії 2273 74,57 74,57 26,84 175,98
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 178,76 178,76 178,76 536,28
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2020 рік
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2020 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 333 801,60 126 501,54 288 624,80 0,00 5 684,21 0,00 1 146 833,35
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 333 801,60 126 501,54 288 624,80 0,00 5 684,21 0,00 1 146 833,35
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 333 801,60 126 501,54 0,00 0,00 5 684,21 0,00 858 208,55
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 392 221,20 333 801,60 126 501,54 5 684,21 858 208,55
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 624,80 0,00 0,00 0,00 288 624,80
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 288 624,80 288 624,80
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі
Залишок на 01.01.2019р. 21,64
залишок на 01.02. 21,64 залишок на 01.03. 21,64 залишок на 01.04. 21,64 залишок на 01.05. 21,64
надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.06. 21,64 залишок на 01.07. 21,64 залишок на 01.08. 21,64 залишок на 01.09. 21,64
надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.10. 21,64 залишок на 01.11. 21,64 залишок на 01.12. 21,64 залишок на 01.01.20р. 21,64
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2020 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Банер 520,00 520,00
Модулі 7330,00 7330,00
Акваріуми 300,00 300,00
Куточки різні 100,00 100,00
Іграшки 400,00 400,00
Меблі різні 1965,00 3900,00 5865,00
Продукти харчування 1496,40 1496,40
Обладнання на майданчику 2200,00 2200,00
Дошка магнітна 1500,00 1500,00
Посуд 3030,00 3030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 10095,00 0,00 0,00 1496,40 0,00 7600,00 3030,00 22741,40