Звіт

керівника дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок) №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради

             Кульбашної Любові Григорівни

перед колективом працівників, колективом

батьків та громадськістю про свою діяльність

за період з травня 2020 року по травень 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28травня 2021року

 

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, розпочав функціонування з 1990 року. Всі групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

У 2020 – 2021 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп, дітей 320,  з них:

-           3 групи раннього віку для  дітей  від 2-х до 3-х років – 71 особи;

-           9 груп дошкільного віку для дітей від 3-х до 6-и років – 249 осіб .

З 2013 року зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється через інформаційну систему управління освітою « КУРС: ДОШКІЛЛЯ»

Режим роботи закладу  10 годин  – з 8-00 до 18-00.     Дві групи працюють з 10,5 годинним перебуванням дітей в закладі. З них:

-            Група №7  – з 7-30 по18-00;

-            Група № 6 -    з 7-30 до 18-00.

 

Майновий комплекс дошкільного навчального закладу побудовано за типовим проектом Держбуду УРСР загальною площею 2237,5 кв.м..

Розрахований: на 12 груп. Проектна потужність: – 280 місць.

Навчальний рік:   з 1 вересня по 31 травня. Оздоровчий період:   з 1 червня до 31 серпня.

Власник: Черкаська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, харчування та медичне обслуговування дітей.

Матеріально-технічне забезпечення здійснює уповноважений орган управління освітою – Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність згідно:

-         Конституції України;

-         Державної національної програми « Освіта»;

-         Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

-         Положення про дошкільний навчальний заклад України.

-         Нормативно – правових актів;

-         Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я від 24.03.2016 року               № 234;

В середньому протягом 9 місяців цього навчального року в дошкільному навчальному закладі перебувало  320дітей.

Протягом навчального року, тобто за період з 1 вересня 2020 по 1 травня 2021 року до нас поступило  82 дітей, вибуло з різних причин  16 дітей.

 

         Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес на основі освітньої програми на 2020-2021 навчальний рік, схваленого та затвердженого плану роботи  на навчальний рік та оздоровчий період.

Освітню програму розроблено на основі Базового компонента дошкільної освіти. В ній зазначено навантаження на здобувачів освіти, орієнтовний розклад організованих занять, програмно-методичне забезпечення.

В організації освітнього процесу педагоги керуються комплексною Освітньою програмою «Дитина» для дітей віком від 2 до 7 років та парціальними програмами «Скарбниця моралі» групи № 9,8, моральне виховання дітей дошкільного віку, «STREAM – освіта, або стежинки у Всесвіт» (№10) формування культури інженерного мислення, «Україна – моя Батьківщина» (№3, 7) напрямок національно-патріотичного виховання, «Дошкільнятам –освіту для сталого розвитку» (№5).

Додаткових освітніх послуг в закладі немає.

Особливості проведення занять та їх тривалість відповідають вимогам Гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічним кадрами:

завідувач — 1;

вихователь-методист — 1;

музичний керівник — 2;

практичний психолог — 1;

інструктор з фізичної культури — 1;

вихователі — 18.

     На 2020-2021 навчальний рік   дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Так, протягом навчального року в закладі дошкільної освіти працювало 24 педагоги.

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма якісного складу педагогів ДНЗ № 50

 

до 5 років до 10 років до 15 років до 20 років більше 25 років

0

1

3

3

17

-

4,1%

12,4%

12,4%

70,8%

 

       

 

 

до 30 років до 40 років до 50 років до 60 років до 65 років

1

5

14

5

2

3,7%

18,5%

51,8%

18,5%

7,4%

 

 

Аналіз даних щодо якісного складу педагогічного колективу  ДНЗ № 50 свідчить про те, що вік та педагогічний стаж більшості педагогів є досить оптимальним для організації ефективного  освітнього процесу, але водночас відчувається потреба в молодих педагогах.

Освітній рівень педагогічних працівників

Повна вища фахова освіта

Повна вища педагогічна освіта

Базова вища освіта

(бакалавр)

Неповна вища (молодший спеціаліст)

13

5

0

6

54,1 %

20,8%

-

25%

 

           

Атестація педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі відбулася відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 30 «Про дошкільну освіту» та Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 01.10.2010 № 930, згідно з перспективним планом на 5 років у визначені законодавством строки.

 

 

 

 

 

Результати атестації 2021 року:

Всього атестувалось

педагогів

Присвоєна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої

категорії»

Відповідність

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої

категорії»

Відповідність

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

Відповідність

кваліфікаційній категорії «спеціаліст»

11 тариф. роз.

4

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

Кількість педагогічних працівників

Категорія

Педагогічне звання

вища перша друга спе-

ціаліст

 

16

т.р.

 

 

Ст.

вихо-ватель

Вихов.-

методист

 24

6

6

5

6

1

1

2

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється у визначені строки, згідно  графіка проходження курсової перепідготовки, складеного на 2021-2025 роки, не рідше одного разу на п’ять років та плану підвищення кваліфікації на календарний рік.

Навчались на курсах підвищення кваліфікації при  КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» з початку року  4 особи. У січні 2021 року пройшли навчання 24 педагоги за програмою підвищення кваліфікації «Інноваційні технології дошкільної освіти» (обсяг 30 годин).

Свій фаховий рівень педагоги підвищують шляхом самоосвіти, перегляду  міських методичних заходів в онлайн режимі (методичних об’єднань, майстер-класів, практичних семінарів),  вебінарів.

Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності, педагогічної етики, поважають гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу. Захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

 

В 2020 – 2021 навчальному році робота методичного кабінету дошкільного закладу спрямована на забезпечення  якісного методичного супроводу освітньої діяльності педагогічного колективу по реалізації  Базового компонента дошкільної освіти, удосконалення ефективних форм навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності через самоосвіту, залучення до самостійної експериментальної роботи з актуальних проблем освітнього процесу.

Протягом року проводились різні форми роботи з педагогами: семінари-практикуми, педагогічні ради, перегляд семінарів, вебінарів, дні методичної інформації, круглі столи, консультації, колективні перегляди, засідання творчої групи, виставки новинок методичної літератури.

Для реалізації пріоритетних завдань, визначених річним планом, були направлені зусилля всього педагогічного колективу. Протягом року проведені педагогічні ради:

 • «Основні напрямки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 н.р»;
 •  «Сучасні підходи використання в освітньому процесі технології критичного мислення»;
 • «Інформаційно-комунікативна компетентність педагогів як необхідна умова успішної професійної діяльності»;
 •  «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році»

семінари та семінари-практикуми:

 • «Місток порозуміння між батьками та педагогами у формування комунікативної компетентності дітей»;
 • «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації»;
 • «Особливості роботи вихователя з сучасними дітьми»;
 • «Середовище, що належить дітям» (семінар)

Педагогічний колектив на високому методичному рівні організував проведення методичних об’єднань:

 • для вихователів середніх груп ЗДО міста «Освітня ситуація як засіб залучення дітей до колективної творчої діяльності» (грудень 2020 р.);
 • для інструкторів з фізкультури  «Використання квест-технології для організації рухової активності дитини в зимовий період» (лютий 2021 р.);
 • для музичних керівників міста – відкритий перегляд музичного квізу «Шукаємо перлини – талановитих дітей України» (травень 2021 р.). Ці методичні заходи транслювались під час онлайн-зустрічей на платформі meet.google/

Педагоги закладу висвітлюють власний педагогічний досвід в публікаціях у фахових виданнях – музичні керівники Гінкота Ю.І., Коротченко О.В., журнал «Музичний керівник» №11/2020, №3/2021 роках (авторські сценарії «Королівство смаколиків проти Мишачого короля», «Аліса в країні чудес»).

Беруть участь у конкурсі педагогічних досягнень зі створення розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної освіти «Універсальний методичний посібник», організований редакцією журналу «Дошкільне виховання» у 2021 році – вихователі Дяк Н.М., Вербицька Л.І., Смаглій С.В. (дидактичний посібнику «Експериментаріум»); вихователі Смаглій С.В., Дубова Т.І. (дидактичний посібник «Сенсорні моделі «Водойма», «Весна»)

Демонструють педагогічну майстерність для педагогів міста – Сухомудренко Г.Ф. відкритий онлайн перегляд практичної роботи з дітьми «Транспорт майбутнього», «Освітні ситуації на тему «Транспорт» (грудень 2020); Полякова Л.Л., фізкультурний квест «Як діти Лежня чемпіоном зробили» (лютий 2021); Гінкота Ю.І. музичний квіз «Шукаємо перлини – талановитих дітей України» (березень 2021)

Протягом 2020-2021 н.р. педагоги закладу дошкільної освіти працювали над формуванням ключових компетентностей дитини за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток особистості дитини. Керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом дошкільної освіти, організовано такий освітній процес, який забезпечує збагачення особистого досвіду дитини в різних видах діяльності, як під час спеціально організованих заняттях, так і в повсякденні. Колектив працює над створенням умов, що забезпечують самоцінність дошкільного дитинства та сприяють наступності між дошкільною та початковою освітою.

Педагоги  створюють інтерактивне розвивальне середовище, яке є передумовою формування позитивного емоційно-ціннісноо ставлення дитини до пізнавальної діяльності. Моделюючи ігрове середовище для дитини, вихователі створюють умови для засвоєння дитиною взаємозв’язків і взаємозалежностей навколишнього світу, залучають дитину до різних форм активності, сприяючи формуванню уявлення про образ світу, наповнений сенсорним, математичним, дослідницьким змістом.

На кінець року ми отримали такі освітні результати  (див. таблицю) :

 

Порівняльний аналіз показників компетентності дітей та засвоєння програмових вимог

(за Освітньою програмою «Дитина») за 1 та 2 півріччя 2020-2021 року

 

Розділи

програми

Здоров’я та

фізичний розвиток

Мовлення дитини

Художня література

Дитина в соціумі

Гра дитини

Дитина в природному довкіллі

Дитина в сенсорно-піднаваль. просторі

Привча-ємо працюва-ти

Образотворча майстерня

Музичний калейдоскоп

4 р.ж

1 п В

10-15%

11-16%

9-13%

17-25%

12-18%

15-22%

11-16%

12-18%

5-7%

10-15%

2 п

14-20%

19-27%

14-20%

25-35%

20-28%

23-32%

16-23%

20-28%

12-17%

19-27%

1 п С

49-72%

45-66%

43-64%

44-66%

45-66%

40-59%

37-55%

44-66%

45-66%

42-62%

2 п

57-80%

44-62%

52-73%

43-61%

45-64%

43-61%

44-62%

45-64%

47-66%

44-62%

1 п Н

9-13%

12-18%

16-23%

7-10%

11-16%

13-19%

20-29%

10-15%

18-26%

16-23%

2 п

-

8-11%

5-7%

3-4%

6-8%

5-7%

11-15%

6-8%

12-17%

8-11%

 

Всього дітей 4 р.ж. – 71

5 р.ж

1 п В

18-24%

17-23%

19-25%

15-20%

22-29%

16-21%

12-16%

15-20%

16-21%

30-40%

2 п

33-42,8%

20-26%

21-27,2%

32-41,5%

30-39%

20-26%

27-35%

24-31,1%

26-33,7%

36-46,7%

1 п С

57-76%

49-65%

51-68%

57-76%

53-71%

57-76%

56-75%

57-76%

53-71%

45-60%

2 п

43-55,8%

52-67,5%

56-72,7%

33-42,8%

47-61%

57-74%

49-63,6%

53-68,8

51-66,2%

41-53,2%

1 п Н

-

9-12%

5-7%

3-4%

-

2-3%

6-8%

3-4%

6-8%

-

2 п

1-1,3%

5-6,5%

-

2-2,5%

-

-

1-1,3%

-

-

-

 

Всього дітей 5 р.ж.- 77

6 р.ж

1 п В

27-32%

18-21%

26-31%

30-35%

35-40%

24-28%

29-34%

19-22%

20-24%

26-31%

2 п

46-52%

27-31%

31- 35%

32-36%

55-62%

28-32%

40-45%

31-35%

40-45%

41-47%

1 п С

54-64%

63-75%

53-63%

51-61%

55-65%

59-70%

53-63%

62-74%

59-70%

54-64%

2 п

42-48%

60- 68%

55- 62,5%

54-62%

33-38%

58-65,8%

48-55%

50-57%

46-52,8%

43-48,5%

1 п Н

3-4%

3-4%

5-6%

3-4%

4-5%

1-1,5%

2-2,5%

3-4%

5-6%

4-5%

2 п  

-

1-1,1%

2- 2,2%

2-2,2%

-

2-2,2%

-

7-8%

2-2,2%

4-4,5

 

Всього дітей 6 р.ж – 88

 

Всього дітей – 236

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ОСНОВНИХ РУХІВ (2020-2021 н.р.)

групи К-сть

дітей

виконнорм.

Рівень Біг 10 м   Стрибки у довжину з місця   Стрибки у довжину з розбігу  

 

 

Стрибки у

висоту з

розбігу

 

 

 

Кидки тенісного

м’яча правою

рукою

 

 

 

      Кидки

тенісного

м’яча

правою

рукою

 
        в с н   в с н   в с н   в с н   в с н   в с н  
старші 3

 

31 в 20 11 - 66 18 13 - 53 16 15 - 43 17 14 - 53 12 19 - 47 17 14 - 56
  5

 

32 с 25 7 - 24 19 13 - 37 14 18 - 47 20 12 - 37 15 17 - 43 20 12 - 34
  7

 

27 н 21 6 - - 16 11 - - 13 14 - - 16 11 - - 20 7 - - 19 8 - -
серед. 6

 

28 в 20 8 - 63 10 16 2 52 12 16 - 51 14 14 - 45 13 15 - 53 18 10 - 61
  8

 

26 с 22 4 - 20 20 6 - 29 20 6 - 32 12 14 - 38 19 7 - 30 21 5 - 22
  11

 

23 н 21 8 - - 22 7 - 2 19 10 - - 19 10 - - 21 8 - - 22 7 - -
молод. 4

 

23 в 14 9 - 47 9 12 2 40 6 17 - 31 10 13 - 38 9 14 - 40 7 16 - 35
  9

 

25 с 18 7 - 28 15 10 - 33 16 9 - 44 15 10 - 34 15 10 - 35 14 11 - 40
  10 27 н 15 12 - - 16 111 - 2 9 18 - - 13 11 3 3 16 11 - - 14 13 - -
Всього ст 90 в       176       145       125       136       140       152
  сер 83 с       72       99       123       109       108       96
  мол 75 н       -       4       -       3       -       -
    248

 

                         

 

Можна зробити висновки, що за кожним з розділів Програми показники компетентностей зросли на кінець навчального року.  Високі результати простежуються з напрямів «Здоров’я та фізичний розвиток», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Образотворча майстерня», «Музичний калейдоскоп», «Гра дитини». Проблемними залишаються – «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-підзнавальному просторі».

У період з 18.10.2020 по 27.01.2021 н.р. практичним психологом Малнацькою Я.П. проводилась індивідуальна діагностика на предмет шкільної зрілості дітей 6-го р.ж. груп №3, №5, №7.

   Мета дослідження: діагностувати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у старших дошкільників.

Предметом дослідження є загальна обізнаність, психічні пізнавальні процеси, а саме : мислення, пам’ять, увага, сприймання, дрібна моторика рук.

   Психодіагностичний інструментарій, що використовувався для індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів дітей 6р.ж.

 • Ø Бесіда з метою діагностики загальної обізнаності.
 • Ø Дослідження згідно діагностичних критеріїв (Павелків Р.В., Цигипало О.П.): класифікації («Назви одним словом» «4-й зайвий»), дослідження узагальнення («Розподіли на групи»), дослідження АСП («Склади картинку», «Дай відповідь»), дослідження наочно –образного та понятійного мислення  («Продовж речення»)
 • Ø Пам’ять:

Методика «Запам’ятай та назви предмети» (зорова пам’ять)

Методика «Запам’ятай та назви слово» (слухова пам’ять)

 • Ø Увага «Знайди та полічи фрукти/овочі» (рівень концентрації та обсягу уваги).
 • Ø Дрібна моторика руки « Прописи по крапкам»

Результати індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей 6.р.ж.

Всього продіагностовано 82 дитини.

Група №3

Кількість дітей 26, з них:

Високий рівень – 12 дітей;

Достатній рівень – 7 дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №5

Кількість дітей  29, з них:

Високий рівень – 15 дітей;

Достатній рівень – 8  дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього –0  дітей;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №7

Кількість дітей 27, з них:

Високий рівень – 11 дітей;

Достатній рівень – 8 дітей;

Середній рівень – 7 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

 

Таким чином, у більшості дітей 6 р.ж. переважають високий та достатній рівень.

 

Залишається низка нерозв’язаних проблем, які потребують подальшої роботи:

 • впровадження в освітній процес державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту дошкільної освіти (2021 р.).
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • потребує удосконалення організація середовища дитячого садка;
 • залишається актуальним питання налагодження конструктивної взаємодії з батьками здобувачів дошкільної освіти;
 • одним з важливих напрямів роботи є підвищення професійної майстерності педагогів;
 • потребують уваги формування мовленнєвої, сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку.

 

 

 

З метою найкращого обслуговування дітей, раціонального використання робочого часу та забезпечення дотримання вимог охорони праці кожному працівнику визначено конкретні посадові обов’язки та вимоги з охорони праці на конкретному робочому місці. Всі працівники одержали під підпис свої посадові  інструкції та інструкції з охорони праці. В кожній групі чітко розподілені обов’язки між вихователями та помічниками вихователів, що дозволяє забезпечити належний догляд за дітьми, їхнім вихованням та навчанням. Для продуктивної роботи кожного члена колективу і дошкільного закладу загалом   встановлені певні правила поведінки персоналу, що вписані і затвердженні на початку навчального року в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу» та у графіках роботи. Прийнятий та зареєстрований  колективний договір, яким регулюються взаємовідносини між адміністрацією та колективом працівників.

Медичне обслуговування та  лікувально-профілактичні заходи в дошкільному закладі проводяться згідно із “Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року. В нашому закладі медичне обслуговування здійснюють дві медичні сестри старші Гончаренко віра Миколаївна та Назаренко Людмила Миколаївна. Медичні працівники закладу протягом року проводять навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу та кишкових інфекцій.

За результатами проведеного аналізу наповнюваності груп у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за  2020-2021н.р.  встановлено, що відвідування дітьми закладу згідно списку  становить 55,5% ( ясла – 51 %, сад – 57% ).

Але  дітьми без поважних причин було пропущено набагато більше днів, тому прошу вас звернути на це увагу.

Всі вказівки медичних працівників чітко передаються батькам та фіксуються в медичних картках:

- по кожній віковій групі ведеться облік захворюваності;

- здійснюються перевірки груп та інших приміщень на виконання санітарно гігієнічних вимог.

Один із  напрямків роботи  медперсоналу дитячого закладу – це санітарно – просвітницька робота. В батьківські куточки кожної групи передано протягом навчального року багато тематичних консультацій.

Значна увага в закладі приділяється харчуванню дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом  МОН та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Постанови КМ України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у дошкільних та оздоровчих закладах», затверджено наказом МОН та МОЗ України від 01.06. 2005 № 242/249.

Контроль за організацією харчування проводиться адміністрацією дошкільного закладу. Дотримується технологія приготування їжі, виконуються правила збереження продуктів харчування та ведеться документація. Обладнання на харчоблоці в робочому стані і використовується за призначенням, але потребує оновлення вентиляційна система. Працівниками закладу ведеться планомірна робота щодо формування культурно-гігієнічних навичок дошкільнят згідно програмових вимог.

Нагадую, що на сьогоднішній день, у м. Черкаси встановлена вартість

1-го дня харчування у дошкільних закладах для дітей:

ясельного віку – 22 грн. 29 коп., батьками   40% – 13.37 грн

садового віку – 33 грн.95 коп., батьками 40% – 20.37 грн

За 2020 р. процент виконання норм продуктів харчування: на хліб – 99,0%, масло вершкове – 93,0%, цукор – 92,2%,овочі різні – 75,0 %, фрукти свіжі – 82,0 %,м’ясо,м’ясні продукти – 85,4 % , рибопродукти – 77,0 %, молоко – 72,0%,сир кисломолочний – 86,1%, сметана – 90,8%, яйця –76,4%.

В літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалась на 10% згідно з Постановою КМУ від 22.11.2004 №1501 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

В куточках для батьків кожного дня висвітлюється меню з вказаною вагою кожної страви. На харчоблоці вивішено графік видачі готової продукції для кожної групи, примірна вага порцій. Кухарі дотримуються технологій приготування. Систематично ведеться документація з питань організації харчування дітей, яка визначена нормативними документами. В дошкільний  заклад при написанні меню керується  перспективним меню затвердженим директором департаменту  освіти та гуманітарної політики та погоджений управлінням Держпродспоживслужби м.Черкаси  розробленим технологом Черкаського комерційного технікуму.

На  раді дошкільного закладу піднімалося питання харчування, як один з основних факторів здорового способу життя, проводився аналіз харчування. Це питання виносилося на обговорення на загальних зборах батьків та колективу. Встановлено чіткий контроль за закладенням продуктів в котли за виходом  готової продукції та за смаковими властивостями їжі. На педагогічних годинах постійно обговорюється питання харчування дітей.

Медична служба постійно вимагає дотримання санітарно-гігієнічних норм, стану харчоблоку та організації харчування в групах.

 

В закладі систематично ведеться робота по формуванню у дошкільників особистої безпеки: попередження дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, профілактика побутового травматизму, основ цивільного захисту.  Зусилля колективу спрямовувались в першу чергу на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Постійно проявляється турбота про безпеку вихованців дошкільного закладу, проводяться заняття, розваги, спортивні змагання між старшими групами, розвиваючі ігри по ПДР та ППБ. Не одноразово організовувались виставки дитячих малюнків на теми „Стихія очима дітей ”, «Безпека на дорозі», «Небезпечний відпочинок».

В дошкільному закладі  протягом 2020 – 2021  навчального року  проводились заняття з БЖД та ЦЗ; конкурс малюнків «Безпека життя очима дітей» за участю дітей, батьків, спрямований на виявлення та закріплення у дітей навичок дій в екстремальних ситуаціях різного походження.

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази закладу .

М’яким інвентарем:забезпечений згідно «Типового переліку,обов’язкового  обладнання».

Посудом:забезпечений частково (потребує заміни та придбання посуд)

Меблями:забезпечений, але потребують частково заміни столи, стільці,

ліжка.

Миючими засобами:забезпечений .

 

Канцелярськими товарами, посібниками, навчально-методичною літературою дошкільний заклад забезпечений.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка здійснюється згідно кошторису.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу, заробітну плату працівників , харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку. Адміністрація дошкільного навчального  закладу № 50 «Світлофорчик» дякує Вам, шановні батьки, за допомогу та підтримку в організації  навчально-виховного процесу наших дітей .

Інформуємо вас, що на 2021р. отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету 5 469140,00 грн., які витрачаються згідно кошторису таким чином:

 

Виконанні роботи по ПСЕР за 2020рік:

-         часткове утеплення фасаду закладу

-         капітальний ремонт кімнат гігієни в групах №3, №4.

-         Благоустрій територій (придбання та встановлення ігрового обладнання на майданчиках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання за бюджетні кошти

на 01 січня 2021 року

№ з/п

Назва

Кількість, шт.

спецодяг

79

Градусник

14

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

щодо отримання миючих та чистячих засобів,

 

господарчого та кухонного інвентарю на суму 97128,00 грн.

Назва товару

Кількість

Одиниці

Вартість (грн.)

Засіб для миття посуду 200 шт. 5814,00
Засіб для чищення  посуду 100 бут. 3636,00
Пральний порошок 150 кг. 7272,00
Мило господарче 200 шт. 2181,60
Мило господарче рідке 40 л. 1939,20
Мило туалетне 800 шт. 7560,00
Засіб для миття скла 40 бут. 1939,20
Туалетний папір 1153 шт. 5995,60
Серветки паперові 73 уп. 511,00
Засіб для миття підлоги 15 шт. 727,20
Засіб для миття плит 5 шт. 430,51
Мило туалетне рідке 10 шт. 606,00
Засіб санітарно-гігієничний 133 шт. 3635,99
Лампа світодіодна 4 шт. 1200,50
Світильники світодіодні 9 шт 4174,00
Антисептик «економ dez» 100 шт. 21600,00
Засіб захисту для рук 20 шт 4800,00
Деззасіб «Саніліт» 11 шт 3795,00
Чистолайн «антижир» 12 шт 720,00
Чистолайн (WC) 12 шт. 792.00
Чистолайн антинакип 9 шт 810.00
Чистолайн ( підлога) 12 шт 792,00
Чистолайн ( скло) 12 шт 720,00
Чистолайн ( сода) 12 шт 720,00
Дезинфікуючий  мийний засіб ( універсал) 9 шт 1620,00
Дезинфікуючий  мийний засіб ( посуд) 9 Шт 1620,00
Дезинфікуючий  мийний засіб ( ванна кімната) 9 шт 1080,00
Серветки дезінфікційні «Нор – експрес» 35 шт 5040,00
29 Маска 540 шт 5400,00

 

 

Хочеться висловити велику подяку батькам нашого закладу, щодо надання допомоги по зміцненню матеріально- технічної бази. Батьками було придбано і передано на облік закладу на суму 19221,00 грн. А саме:

Назва товару Кількість Вартість (грн.)
1 Ігровий модуль «лікарня» (3 група) 1 2500,00
2 Ігровий модуль «автопаркінг» (3 група) 1 2600,00
3 Ігровий модуль «кухня» (1 група) 1 1965,00
4 Ігровий модуль «автосалон» (1 група) 1 2230,00
5 Акваріум ( 6 група) 1 300,00
6 Рушники махрові 86 2016,00
7 Доріжка килимова (3 група) 1 800,00
8 Доріжка килимова (6 група) 1 910,00
9 Матраси (6 група) 6 2400,00
10 Наматрасники (6 група) 20 1600,00
11 Дошка магнітна 1 1500,00
12 Машини ігрові вликі 4 400,00

 

Гострою проблемою залишається встановлення протипожежної сигналізації та системи оповіщення,  витяжки на харчоблок та  пральної машини в пральню. Потребує  ремонту й сама пральня.

Потрібно продовжувати заміну сантехнічного обладнання в групах 7,8,9,11, Звичайно ж,  потребує капіталовкладень й сама  споруда дитсадка.

В 2020 р. по програмі ПСЕР буде продовжуватися робота щодо утеплення фасаду, відновлення ганків, заміна огорожі та пісочників.

Я  хочу висловити особисту подяку за  чесну, добросовісну працю не лише в рамках посадових обов’язків  і робочого часу на користь і благо нашого дошкільного закладу всім працівникам і побажати  „ нехай не стомлюються ваші руки і не згасає  прагнення  щоденно робити добро дітям”.