Педради на 2023-2024 навчальний рік

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року .
 2. Затвердження Освітньої програми на 2023-2024 н.р.
 3. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік.
 4. Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану: завдання та рішення.
 5. Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників.

 

№2

       Організація безпечного освітнього простору в ЗДО

1.      Результати виконання рішень попередньої педради

2.      Результати тематичного вивчення «Організація роботи з БЖД в умовах воєнного стану» 5 р.ж.( групи №6,8,11)

3.      Психологічний супровід дитини в ЗДО в умовах війни

4.      Змістовий контент роботи та різноманітні активності для дітей в укритті.

5.      Взаємодія з батьками  для створення безпечних умов для організації  освітнього процесу.

6.     Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2024 році.

 

№3

        Формуємо національну ідентичність дитини дошкільного віку.

 1. Результати виконання рішень попередньої педради
 2. Результати тематичного вивчення «Організація ігрової діяльності з врахуваннням вимог програми » в групах 4 р.ж.
 3. Перегляд змісту і форм патріотичного виховання в умовах війни
 4. Дієва участь дошкільників у патріотичних справах. Сучасні заходи патріотичного виховання
 5. Проєктна  діяльність як ефективний засіб формування соціально-громадянської компетентності дошкільника. (Організовуємо проєкти разом з батьками).

 

№4

        Підсумкове засідання педагогічної ради

 1. Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради
 2. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО та реалізації річних завдань
 3. Аналіз рівня розвитку компетентностей дітей всіх вікових груп. Готовність 6-річок до навчання в НУШ
 4. Профілактика булінгу в ЗДО
 5.  Обговорення прєкту плану роботи на літній оздоровчий період

 

 

Завдання на 2023-2024 навчальний рік

Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, з метою створення оптимальних умов для повноцінного розвитку дитини дошкільного віку, приведення змісту освіти у відповідності з сучасними вимогами суспільства, досягнення високого рівня показників рівня життєвої компетентності дошкільників, колектив дошкільного навчального закладу ставить такі

Завдання на 2023-2024 навчальний рік :

 

 1. Формування етнічної самосвідомості та національної ідентичності як основи національно-патріотичного виховання.
 2. Продовжувати роботу по створенню сучасного освітнього простору, осередків діяльності для гармонійного розвитку особистості дошкільника, як гаранту безпеки та реалізації індивідуальних потреб кожної дитини.
 3. Удосконалення управлінських процесів закладу дошкільної освіти як обов’язкової умови підвищення якості освіти.

 

Семінар-практикум для школи вихователя-методиста початківця «Використання логічних блоків Дьєнеша у роботі з дітьми дошкільного віку»

08.02.2023 р.

Семінар-практикум для школи  вихователя-методиста початківця «Використання логічних блоків Дьєнеша у роботі з дітьми дошкільного віку»

Очікувані результати:

 • познайомити учасників з особливостями та перевагами методики З.Дьєнеша , можливістю їх застосування в роботі з дошкільниками для розвитку логіко-математичної компетентності;
 • навчити практичних прийомів роботи з дітьми дошкільного віку під час організації різних  форм   освітньої діяльності.
 • покроково обіграти ігри різної   складності з використанням  логічних блоків.

В дошкільному віці закладається основа уявлень про світ, про об’єкти та явища дійсності, а також стиль мислення. Тут  важливо не згаяти час, відпущений дитині  природою на інтенсивний розвиток.  З’ясовано: можливості розумової діяльності дитини досить високі.  Навчання дошкільника розмірковуванню стає одним із педагогічних завдань, яке потрібно розв’язувати  засобами  логіко-математичного  розвитку. А так як провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, яка, при правильній організації створює умови для розвитку фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей дитини,  формує передумови навчальної діяльності. Сама суть методики  саме і полягає в тому, що діти математичні знання отримують граючись. В.О. Сухомлинський говорив: «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку».

 

 

Семінари-практикуми на 2022-2023 навчальний рік

Семінар-практикум №1(психологічний)

Психологічна безпека дитини в реаліях сьогодення

 1. Дитина і війна: підтримуємо і заспокоюємо.
 2. Вправи, що допоможуть знизити напруження у дитини.
 3. Рефлексія.

 

     Семінар-практикум №2

Дитина і книжка: новий формат взаємодії

 1. Методичні підходи до роботи з літературними текстами.
 2. Практична робота з дітьми в літературному осередку.
 3. Партнерська співпраця з батьками. Марафон родинного книго читання.

 

 

     Семінар-практикум №3

Рідна мова – джерело патріотичних почуттів

 1. Використання малих фольклорних форм у роботі з дітьми різних вікових груп.
 2. Особливості організації проектної діяльності на основі народних казок.

Самоосвіта: Організація проектів громадянсько-патріотичного змісту в різних                        вікових групах.

Семінар-практикум №4(психологічний)

Ресурси педагога визначаємо та відновлюємо.

 1. Визначаємо джерела ресурсів.
 2. Відновлюємо власні ресурси.
 3. Рефлексія.

 

 

Педагогічні ради на 2022-2023 навчальний рік

Педради на 2022-2023 н.р.

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року (керівник ЗДО).
 2. Затвердження Освітньої програми на 2022-2023 н.р.

(вихователь-методист)

 1. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік (завідувач ЗДО).
 2. Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану: завдання та рішення
 3. Особливості підвищення кваліфікації педагогів в новому навчальному році. Професійний стандарт вихователя.

 

№2

На варті безпеки життєдіяльності дітей

 1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

Завідувач .

 1. Результати тематичного вивчення «Стан роботи щодо формування навичок безпечної поведінки дітей 5 р.ж»

Вихователь-методист.

 1. Системність освітньої роботи з безпеки життєдіяльності в закладі.

Вихователь-методист.

 1. Огляд форм та методів роботи з БЖД.

(з досвіду роботи вихователів)

 1. Попередження насильства та боулінгу у ДНЗ.
 2. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2023 році.

 

 

 

 

 

№3

Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни.

 1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради

(керівник ЗДО)

 1. Результати тематичного вивчення рівня знань, які сприяють формуванню основ національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку»

( вихователь-методист);

 1. Малі форми усної народної творчості як складова національно-патріотичного виховання (з досвіду роботи вихователів молодших груп);
 2. Народні іграшки як засіб ознайомлення дітей з українськими ремеслами (з досвіду роботи:вихователі середніх і старших груп);
 3. Календарна обрядовість у роботі з дітьми (з досвіду роботи вихователів усіх вікових груп).

 

№4

Підбиття підсумків роботи за рік

 1. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО й реалізації річних завдань (завідувач).
 2. Аналіз рівня засвоєння програмового змісту дітей всіх вікових груп. Готовність шести річок до навчання в НУШ. (Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог)..
 3. Аналіз рівня  відвідуваності дітей за навчальний рік (старша сестра медична).
 4. Обговорення проекту  плану роботи на літній оздоровчий період (завідувач).

 

 

Завдання на 2022-2023 навчальний рік

Річні завдання на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 1. Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проектній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.
 2. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в дітей безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану.
 3. Продовжувати роботу над створенням розвивального освітнього середовища засобами літературного образотворення.

Семінар-практикум №2

Семінар-практикум №2

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

 1. Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми (презентація).
 2. Інноваційні методи та прийоми розвитку в дітей монологічного та діалогічного мовлення (практична робота в групах).

жовтень 2021

Річні завдання на 2021-2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу ставить такі завдання:

 

 

 1. Забезпечити реалізацію змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) в освітній процес, активізуючи взаємодію педагогів з родинами здобувачів дошкільної освіти у формуванні ключових компетентностей.
 2. Продовжити роботу над створенням розвивального освітнього середовища в закладі дошкільної освіти, «дружнього до дитини», для її особистісного становлення та збереження дитячої субкультури.
 3. Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання

 

 

 

 

 

Семінари-практикуми на 2020-2021 навчальний рік

Семінар-практикум №1 (психологічний)

 

Місток порозуміння між батьками та педагогами у формуванні комунікативної компетентності дітей

 

1.  Роль сімейного виховання у розвитку  мовлення дошкільника.

2.  Розвиток дрібної моторики руки для  покращення комунікативних

навичок  дошкільника.

3.  Рефлексія.

 

Семінар-практикум №2

 

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації.

 

 1. Мнемотехніка як освітня технологія.
 2. Методи та прийоми мнемотехніки (перетворення, зв’язування, порядкова система, підсилення, збереження) практична робота .

3.    Рефлексія.

 

Семінар-практикум №3 (психологічний)

 

Особливості роботи вихователя з сучасними дітьми

 1. Потртрет сучасної дитини
 2. Покоління Z – пошук способів педагогічної взаємодії.
 3. Рефлексія

Консультація-практикум:

«Як організувати профілактику емоційного вигорання»

 

Семінар-практикум №4

 

Середовище, що належить дітям

 1. 1.     Використання принципів універсального дизайну. Технологія «Стіни, стеля та підлога, які говорять»
 2. Участь дітей в організації освітнього середовища.

3.   Презентація тематичних осередків (результати конкурсу,обмін досвідом).

 

Педагогічні ради на 2020-2021 навчальний рік

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року (вихователь-методист).
 2. Підбиття підсумків оздоровчої роботи влітку (інст.. з ф-ри, сестра мед. ст..)
 3. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік (завідувач ЗДО)
 4. Затвердження форми календарного планування, розпорядку дня та графік підвищення кваліфікації й проходження атестації (вихователь-методист)
 5. Підбиття підсумків огляду готовності груп до нового навчального року (вихов.-метод).

№2

Сучасні підходи використання  в освітньому процесі технології критичного мислення.

 1. Реалізація змісту завдань розділу «Інформаційна культура» програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (вихов.-мет)
 2. Результативність роботи з логіко-математичного розвитку в групах

6-року життя (завідувач)

 1. Забезпечення відповідності основним принципам розвитку критичного мислення (презентація вихователя-методиста)
 2. Методична панорама «Розвиваємо критичне мислення дітей засобами дитячого експериментування» (вихователі груп).

 

 

 

 

№3

Інформаційно-комунікативна компетентність педагогів як необхідна умова успішної професійної діяльності

 1. Огляд результатів анкетування щодо використання педагогами ІКТ в освітньому процесі (вих..-метод)
 2. Використання інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та власної інформаційної культури (з досвіду роботи педагогів).
 3. Огляд сучасного програмно-методиного забезпечення у сфері ІКТ та можливості його застосування у професійній діяльності.
 4. Майстер-клас «Як створити візуальні й аудіовізуальні медіа продукти для освітнього процесу» (педагоги закладу)

 

 

№4

Підсумки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році

 1. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО й реалізації річних завдань (завідувач).
 2. Аналіз рівня засвоєння програмового змісту дітей всіх вікових груп. Готовність шести річок до навчання в НУШ. (Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог)..
 3. Аналіз рівня захворюваності та відвідуваності дітей за навчальний рік (старша сестра медична).
 4. Обговорення проекту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній оздоровчий період (завідувач).
 5. Результати дистанційної роботи педагогічних працівників (вихователь-методист).