Семінар-практикум №2

Семінар-практикум №2

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

 1. Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми (презентація).
 2. Інноваційні методи та прийоми розвитку в дітей монологічного та діалогічного мовлення (практична робота в групах).

жовтень 2021

Річні завдання на 2021-2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу ставить такі завдання:

 

 

 1. Забезпечити реалізацію змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) в освітній процес, активізуючи взаємодію педагогів з родинами здобувачів дошкільної освіти у формуванні ключових компетентностей.
 2. Продовжити роботу над створенням розвивального освітнього середовища в закладі дошкільної освіти, «дружнього до дитини», для її особистісного становлення та збереження дитячої субкультури.
 3. Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання

 

 

 

 

 

Семінари-практикуми на 2020-2021 навчальний рік

Семінар-практикум №1 (психологічний)

 

Місток порозуміння між батьками та педагогами у формуванні комунікативної компетентності дітей

 

1.  Роль сімейного виховання у розвитку  мовлення дошкільника.

2.  Розвиток дрібної моторики руки для  покращення комунікативних

навичок  дошкільника.

3.  Рефлексія.

 

Семінар-практикум №2

 

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації.

 

 1. Мнемотехніка як освітня технологія.
 2. Методи та прийоми мнемотехніки (перетворення, зв’язування, порядкова система, підсилення, збереження) практична робота .

3.    Рефлексія.

 

Семінар-практикум №3 (психологічний)

 

Особливості роботи вихователя з сучасними дітьми

 1. Потртрет сучасної дитини
 2. Покоління Z – пошук способів педагогічної взаємодії.
 3. Рефлексія

Консультація-практикум:

«Як організувати профілактику емоційного вигорання»

 

Семінар-практикум №4

 

Середовище, що належить дітям

 1. 1.     Використання принципів універсального дизайну. Технологія «Стіни, стеля та підлога, які говорять»
 2. Участь дітей в організації освітнього середовища.

3.   Презентація тематичних осередків (результати конкурсу,обмін досвідом).

 

Педагогічні ради на 2020-2021 навчальний рік

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року (вихователь-методист).
 2. Підбиття підсумків оздоровчої роботи влітку (інст.. з ф-ри, сестра мед. ст..)
 3. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік (завідувач ЗДО)
 4. Затвердження форми календарного планування, розпорядку дня та графік підвищення кваліфікації й проходження атестації (вихователь-методист)
 5. Підбиття підсумків огляду готовності груп до нового навчального року (вихов.-метод).

№2

Сучасні підходи використання  в освітньому процесі технології критичного мислення.

 1. Реалізація змісту завдань розділу «Інформаційна культура» програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (вихов.-мет)
 2. Результативність роботи з логіко-математичного розвитку в групах

6-року життя (завідувач)

 1. Забезпечення відповідності основним принципам розвитку критичного мислення (презентація вихователя-методиста)
 2. Методична панорама «Розвиваємо критичне мислення дітей засобами дитячого експериментування» (вихователі груп).

 

 

 

 

№3

Інформаційно-комунікативна компетентність педагогів як необхідна умова успішної професійної діяльності

 1. Огляд результатів анкетування щодо використання педагогами ІКТ в освітньому процесі (вих..-метод)
 2. Використання інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та власної інформаційної культури (з досвіду роботи педагогів).
 3. Огляд сучасного програмно-методиного забезпечення у сфері ІКТ та можливості його застосування у професійній діяльності.
 4. Майстер-клас «Як створити візуальні й аудіовізуальні медіа продукти для освітнього процесу» (педагоги закладу)

 

 

№4

Підсумки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році

 1. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО й реалізації річних завдань (завідувач).
 2. Аналіз рівня засвоєння програмового змісту дітей всіх вікових груп. Готовність шести річок до навчання в НУШ. (Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог)..
 3. Аналіз рівня захворюваності та відвідуваності дітей за навчальний рік (старша сестра медична).
 4. Обговорення проекту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній оздоровчий період (завідувач).
 5. Результати дистанційної роботи педагогічних працівників (вихователь-методист).