Вивчення стану освітнього процесу

Тематичне вивчення (до педради №1)

Стан організації розвивального освітнього середовища в групах дошкільного закладу на початок 2021-2022 навчального року.

 

Термін перевірки: з 09.08.2021 по 13.08.2021 року.

 

Мета контролю: вивчення наявності предметно-ігрового середовища та створення умов для організації життєдіяльності дітей.

 

Об’єкт контролю: всі вікові групи ( 1,2,12 ранній вік; 3,5,7, – 4 р.ж.; 4,9,10 – 5 р.ж.; 6,8,11 – 6 р.ж.)

Вивчали : завідувач ДНЗ Кульбашна Л.Г. , вихователь-методист

Валовенко Н.М.

В ході перевірки встановлено, що ЗДО №50 створена належна база для проведення освітньої діяльності з різних розділів програми. Це наочні посібники, розвивальні, дидактичні ігри, ілюстрації, сюжетні картини, роздавальний та демонстраційний матеріал, посібники для проведення  занять із зображувальної діяльності. В кожній групі матеріали впорядковані, розміщені у зручних для користування шафах, систематизовані за видами діяльності, на матеріали складені каталоги. Кількість та змістове наповнення навчально-дидактичних матеріалів  забезпечують належний супровід освітнього процесу по реалізації чинної програми. Читати далі

Порівняльний аналіз показників компетентності дітей та засвоєння програмових вимог (за Освітньою програмою «Дитина») за 1 та 2 півріччя 2020-2021 року

Результативність роботи з дітьми за всіма освітніми напрямами

Протягом 2020-2021 н.р. педагоги закладу дошкільної освіти працювали над формуванням ключових компетентностей дитини за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток особистості дитини. Керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом дошкільної освіти, організовано такий освітній процес, який забезпечує збагачення особистого досвіду дитини в різних видах діяльності, як під час спеціально організованих заняттях, так і в повсякденні. Колектив працює над створенням умов, що забезпечують самоцінність дошкільного дитинства та сприяють наступності між дошкільною та початковою освітою.

Педагоги  створюють інтерактивне розвивальне середовище, яке є передумовою формування позитивного емоційно-ціннісноо ставлення дитини до пізнавальної діяльності. Моделюючи ігрове середовище для дитини, вихователі створюють умови для засвоєння дитиною взаємозв’язків і взаємозалежностей навколишнього світу, залучають дитину до різних форм активності, сприяючи формуванню уявлення про образ світу, наповнений сенсорним, математичним, дослідницьким змістом.

На кінець року ми отримали такі освітні результати  (див. таблицю) :

 

Порівняльний аналіз показників компетентності дітей та засвоєння програмових вимог

(за Освітньою програмою «Дитина») за 1 та 2 півріччя 2020-2021 року

 

Розділи

програми

Здоров’я та

фізичний розвиток

Мовлення дитини

Художня література

Дитина в соціумі

Гра дитини

Дитина в природному довкіллі

Дитина в сенсорно-піднаваль. просторі

Привча-ємо працюва-ти

Образотворча майстерня

Музичний калейдоскоп

4 р.ж

1 п В

10-15%

11-16%

9-13%

17-25%

12-18%

15-22%

11-16%

12-18%

5-7%

10-15%

2 п

14-20%

19-27%

14-20%

25-35%

20-28%

23-32%

16-23%

20-28%

12-17%

19-27%

1 п С

49-72%

45-66%

43-64%

44-66%

45-66%

40-59%

37-55%

44-66%

45-66%

42-62%

2 п

57-80%

44-62%

52-73%

43-61%

45-64%

43-61%

44-62%

45-64%

47-66%

44-62%

1 п Н

9-13%

12-18%

16-23%

7-10%

11-16%

13-19%

20-29%

10-15%

18-26%

16-23%

2 п

-

8-11%

5-7%

3-4%

6-8%

5-7%

11-15%

6-8%

12-17%

8-11%

 

Всього дітей 4 р.ж. – 71

5 р.ж

1 п В

18-24%

17-23%

19-25%

15-20%

22-29%

16-21%

12-16%

15-20%

16-21%

30-40%

2 п

33-42,8%

20-26%

21-27,2%

32-41,5%

30-39%

20-26%

27-35%

24-31,1%

26-33,7%

36-46,7%

1 п С

57-76%

49-65%

51-68%

57-76%

53-71%

57-76%

56-75%

57-76%

53-71%

45-60%

2 п

43-55,8%

52-67,5%

56-72,7%

33-42,8%

47-61%

57-74%

49-63,6%

53-68,8

51-66,2%

41-53,2%

1 п Н

-

9-12%

5-7%

3-4%

-

2-3%

6-8%

3-4%

6-8%

-

2 п

1-1,3%

5-6,5%

-

2-2,5%

-

-

1-1,3%

-

-

-

 

Всього дітей 5 р.ж.- 77

6 р.ж

1 п В

27-32%

18-21%

26-31%

30-35%

35-40%

24-28%

29-34%

19-22%

20-24%

26-31%

2 п

46-52%

27-31%

31- 35%

32-36%

55-62%

28-32%

40-45%

31-35%

40-45%

41-47%

1 п С

54-64%

63-75%

53-63%

51-61%

55-65%

59-70%

53-63%

62-74%

59-70%

54-64%

2 п

42-48%

60- 68%

55- 62,5%

54-62%

33-38%

58-65,8%

48-55%

50-57%

46-52,8%

43-48,5%

1 п Н

3-4%

3-4%

5-6%

3-4%

4-5%

1-1,5%

2-2,5%

3-4%

5-6%

4-5%

2 п  

-

1-1,1%

2- 2,2%

2-2,2%

-

2-2,2%

-

7-8%

2-2,2%

4-4,5

 

Всього дітей 6 р.ж – 88

 

Всього дітей – 236

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ОСНОВНИХ РУХІВ (2020-2021 н.р.)

групи К-сть

дітей

виконнорм.

Рівень Біг 10 м   Стрибки у довжину з місця   Стрибки у довжину з розбігу  

 

 

Стрибки у

висоту з

розбігу

 

 

 

Кидки тенісного

м’яча правою

рукою

 

 

 

      Кидки

тенісного

м’яча

правою

рукою

 
        в с н   в с н   в с н   в с н   в с н   в с н  
старші 3

 

31 в 20 11 - 66 18 13 - 53 16 15 - 43 17 14 - 53 12 19 - 47 17 14 - 56
  5

 

32 с 25 7 - 24 19 13 - 37 14 18 - 47 20 12 - 37 15 17 - 43 20 12 - 34
  7

 

27 н 21 6 - - 16 11 - - 13 14 - - 16 11 - - 20 7 - - 19 8 - -
серед. 6

 

28 в 20 8 - 63 10 16 2 52 12 16 - 51 14 14 - 45 13 15 - 53 18 10 - 61
  8

 

26 с 22 4 - 20 20 6 - 29 20 6 - 32 12 14 - 38 19 7 - 30 21 5 - 22
  11

 

23 н 21 8 - - 22 7 - 2 19 10 - - 19 10 - - 21 8 - - 22 7 - -
молод. 4

 

23 в 14 9 - 47 9 12 2 40 6 17 - 31 10 13 - 38 9 14 - 40 7 16 - 35
  9

 

25 с 18 7 - 28 15 10 - 33 16 9 - 44 15 10 - 34 15 10 - 35 14 11 - 40
  10 27 н 15 12 - - 16 111 - 2 9 18 - - 13 11 3 3 16 11 - - 14 13 - -
Всього ст 90 в       176       145       125       136       140       152
  сер 83 с       72       99       123       109       108       96
  мол 75 н       -       4       -       3       -       -
    248

 

                         

 

Можна зробити висновки, що за кожним з розділів Програми показники компетентностей зросли на кінець навчального року.  Високі результати простежуються з напрямів «Здоров’я та фізичний розвиток», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Образотворча майстерня», «Музичний калейдоскоп», «Гра дитини». Проблемними залишаються – «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-підзнавальному просторі».

У період з 18.10.2020 по 27.01.2021 н.р. практичним психологом Малнацькою Я.П. проводилась індивідуальна діагностика на предмет шкільної зрілості дітей 6-го р.ж. груп №3, №5, №7.

   Мета дослідження: діагностувати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у старших дошкільників.

Предметом дослідження є загальна обізнаність, психічні пізнавальні процеси, а саме : мислення, пам’ять, увага, сприймання, дрібна моторика рук.

   Психодіагностичний інструментарій, що використовувався для індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів дітей 6р.ж.

 • Ø Бесіда з метою діагностики загальної обізнаності.
 • Ø Дослідження згідно діагностичних критеріїв (Павелків Р.В., Цигипало О.П.): класифікації («Назви одним словом» «4-й зайвий»), дослідження узагальнення («Розподіли на групи»), дослідження АСП («Склади картинку», «Дай відповідь»), дослідження наочно –образного та понятійного мислення  («Продовж речення»)
 • Ø Пам’ять:

Методика «Запам’ятай та назви предмети» (зорова пам’ять)

Методика «Запам’ятай та назви слово» (слухова пам’ять)

 • Ø Увага «Знайди та полічи фрукти/овочі» (рівень концентрації та обсягу уваги).
 • Ø Дрібна моторика руки « Прописи по крапкам»

Результати індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей 6.р.ж.

Всього продіагностовано 82 дитини.

Група №3

Кількість дітей 26, з них:

Високий рівень – 12 дітей;

Достатній рівень – 7 дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №5

Кількість дітей  29, з них:

Високий рівень – 15 дітей;

Достатній рівень – 8  дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього –0  дітей;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №7

Кількість дітей 27, з них:

Високий рівень – 11 дітей;

Достатній рівень – 8 дітей;

Середній рівень – 7 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

 

Таким чином, у більшості дітей 6 р.ж. переважають високий та достатній рівень.

Показники рівня засвоєння дітьми програмового змісту за 1 півріччя 2020-2021 року

У дошкільному навчальному закладі з 23.11.20 по 27.11.2020 року вивчався рівень компетентності дітей дошкільного віку за І півріччя 2020-2021 навчального року. Вивчення проводилось  за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Всього було діагностовано 68 дітей  молодшого дошкільного віку.          Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

«Дитина у довкіллі» В-25%; С-66%; Н-10%;

«Віконечко в природу» В-22%; С-59%; 19%;

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

«Мовлення дитини» В-16%; С-66%; Н-18%;

«Художня література» В-13%; С-64%; Н-23%;

«Образотворча майстерня» В-7%; С-66%; Н-26%;

«Музична скарбничка» В-15%; С-62%; Н-23%;

 «Математична скарбничка» В-16%; С-55%; Н- 29%;

 

Беручи до уваги результати вивчення рекомендую:

 1. Проводити роботу з розвитку мовлення враховуючи індивідуальні відмінності у розвитку мовлення дітей.
 2. Особливу увагу приділяти розвитку звукової культури мовлення малюків використовуючи прийом артикуляції звуків, імітації правильної звуковимови, методи: дидактичні ігри, вправи, розповіді зі звуконаслідуванням, оповідання, вірші, чистомовки, скоромовки.

3.  Планувати інтегровані заняття з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих та

художньо-мовленнєвих завдань на основі літературного тексту, залучати дітей до ігор-драматизацій та інсценування художніх творів. Доцільно розповідати казки а не читати їх, заучувати вірші за опорними картинками.

4.  Стимулювати ініціативність дітей підчас занять образотворчим мистецтвом  можливістю обирати матеріали для зображення. Продовжувати формувати вміння використовувати нетрадиційні техніки малювання (штампування, малювання пальчиками, долоньками, по вологому, жмаканим папером, тощо). Використовувати пензлик для домальовування окремих елементів, білу фарбу – для утворення відтінків.

5.  Проводити дидактичні ігри та вправи сенсорно-пізнавального спрямування , виконувати нескладні математичні вправи відповідно до життєвих ситуацій, що виникають упродовж дня, закріплюючи при цьому поняття форми, величини, кольору, множини,числа, орієнтування в часі та просторі.

Всього було діагностовано 75 дітей середнього дошкільного віку.          Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

1. «Художня література» В-25%; С-68%; Н-7%;

2. «Музична скарбничка» В-40%; С-60%;

3. «Гра дитини» В-29%; С-71%;

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

1. «Образотворча майстерня» В-21%; С-71%; Н-8%;

2. «Мовлення дитини»В-22,7%; С-72,2%; Н-5%.

3. «Математична скарбничка» В-16%; С-75%; Н-8%;

Беручи до уваги отримані результати рекомендую:

 1. Удосконалювати техніку малювання за допомогою різних матеріалів, вчити самостійно створювати фарби шляхом змішування харчових барвників з олією, створювати фарби різних відтінків, різні способи ґрунтування поверхні;
 2. Продовжувати вчити дітей користуватися ножицями, закріплювати елементарні  прийоми вирізання, ускладнювати завдання: вирізати по прямій, косій та округлій формах. Використовувати для аплікації різноманітні матеріали: пір’їни, вату, клаптики тканини, хутра, тощо.
 3. У навчанні ліплення слід продовжувати освоювати нові способи ліплення, зокрема загострення та заокруглення країв, вдавлювання, згинання, сплющування, нанесення рельєфів стекою.
 4. Продовжувати роботу по звуковій культурі мовлення та розвитку фонематичного слуху за допомогою спеціальних ігор та вправ. Забезпечувати на заняттях мовленнєву активність кожної дитини.  Розвивати монологічне та діалогічне мовлення.
 5. Використовувати гру та дидактичні вправи у різних видах діяльності, як основні засоби формування елементарних математичних уявлень дітей. Включати логіко-математичний зміст у інші заняття: ознайомлення з природою, зображувальна діяльність, конструювання, фізкультура, ознайомлення з довкіллям, мовленнєві заняття.

Всього було діагностовано 84 дитини старшого дошкільного віку. Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

1. «Здоров’я та фізичний розвиток» В-32%; С-61%; Н-4%;

2. «Гра дитини» В-40%; С-65%; Н- 5%;

3. «Математична скарбничка» В-34%; С-63%; Н-2,5%;

4. «Дитина в соціумі» В-35%; С-61%; Н-4

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

1. «Образотворча майстерня» В-22%; С-74%; Н-6%;

2. «Художня література» В-31%; С-63%; Н-6%;

Беручи до уваги отримані результати рекомендую:

 1. Розширювати спектр технік малювання: набризк, ниткографія, кляксографія, трафарет, поєднанням різних технік. Надавати можливість дітям вільно експериментувати з творчим матеріалом, робити відкриття, випробовувати свої ідеї, виражати в роботах свої емоції.
 2. Підтримувати і розвивати у дітей бажання грати в ігри-драматизації та театралізовані ігри за змістом відомих казок, оповідань, віршів. Поступово вводити такі завдання за змістом тексту: намалювати словесний портрет головних дійових осіб, придумати інше закінчення казки, ввести нового героя, нові вигадані епізоди, уявити себе на місці казкового героя, передати його почуття за допомогою жестів. Розучувати вірші за допомогою засобів мнемотехніки.
 3. Для розуміння та запам’ятовування художнього твору використовувати метод моделювання (використання кольорових, різних за формою та розміром намальованих моделей тощо). Заохочувати висловлювати, проявляти почуття, переживання, викликані художніми образами у театралізаціях, творчих іграх, під час зображувальної діяльності.
 4. Широко використовувати інтерактивні ігри для формування у дітей навичок міжособистісного партнерства у процесі творчої діяльності.

 

Вихователь-методист ____________ Н.М.Валовенко

 

 

Показники компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог

за І півріччя 2020 – 2021 н.р.

з/п

РОЗДІЛИ

ГРУПИ

Зростає-мо дужими

(фізич-ний розвиток)

Мова рідна, слово рідне (мовлен-нє

вий розвиток

Худож-ня література

Дитина у довкіллі (ознайомлення з навколиш

нім)

Граю-чись зроста-ємо (творчі ігри, ігри з правила-ми)

Віконечко в природу

Матема

тична скарбничка (логіко-математичний розвиток)

Привча-ємо працював-ти (трудова діяльність)

Чарівні фарби і талановиті пальчики (образотвор-ча діяльність)

Музична скарбничка (музично-естетичний розвиток)

Рівень

Критерії оцінювання

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показники

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показники

Загальні показники

Загальні показники

Загальні показни-ки

1.

Групи

4 р.ж

68 дітей

10-15%

11-16%

9-13%

17-25%

12-18%

15-22%

11-16%

12-18%

5-7%

10-15%

В

49-72%

45-66%

43-64%

44-66%

45-66%

40-59%

37-55%

44-66%

45-66%

42-62%

С

9-13%

12-18%

16-23%

7-10%

11-16%

13-19%

20-29%

10-15%

18-26%

16-23%

Н

2.

Групи

5 р.ж.

75 дітей

18-24%

17-23%

19-25%

15-20%

22-29%

16-21%

12-16%

15-20%

16-21%

30-40%

В

57-76%

49-65%

51-68%

57-76%

53-71%

57-76%

56-75%

57-76%

53-71%

45-60%

С

-

9-12%

5-7%

3-4%

-

2-3%

6-8%

3-4%

6-8%

-

Н

3.

Групи

6 р.ж.

90 дитина

27-32%

18-21%

26-31%

30-35%

35-40%

24-28%

29-34%

19-22%

20-24%

26-31%

В

54-64%

63-75%

53-63%

51-61%

55-65%

59-70%

53-63%

62-74%

59-70%

54-64%

С

3-4%

3-4%

5-6%

3-4%

4-5%

1-1,5%

2-2,5%

3-4%

5-6%

4-5%

Н

                                                        Вихователь-методист:  /_________/    Н.М.Валовенко