Кадровий склад закладу

згідно з ліцензійними угодами

на 1 вересня 2022 року

Укомплектованість ЗДО

педагогічними кадрами

(відповідно до штатного розпису)

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», наказу департаменту освіти та гуманітарної політики від 03.09.2014 р.№69 «Про введення в дію типових штатних нормативів в дошкільних навчальних закладах».

В дошкільному закладі №50 затверджено штатний розпис в кількості 61,04 штатні одиниці: педагогічні працівники – 27,04 одиниць.

Укомплектованість ЗДО працівниками(крім педагогічних) Згідно штатного розпису дошкільний навчальний заклад укомплектований повністю іншими працівниками в кількості 34.00 штатних одиниць.
Якісний склад педагогічних працівників Всього в дошкільному навчальному закладі працює 26 педагогічних працівників

Із них:

вищу кваліфікаційну категорію має -7 працівника;

першу кваліфікаційну категорію – 6 працівники;

другу кваліфікаційну категорію – 4 працівник;

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 1 працівник;

11 тарифний розряд – 7 працівників;

16 – 1 працівник;

педагогічне звання «вихователь-методист» – 2 працівника, «старший вихователь» – 1.