Результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 році

Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році

 

Результати атестації

 

                                                                Прізвище, ініціали та посада працівника

Валовенко Н.М

Вербицька Л.І

Сінельник С.І

Коротченко О.В

Сисак Т.Д

Галаюра О.В

 

Відповідає займаній посаді

+

 

+

 

+

+

Відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією

Не відповідає займаній посаді

Присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст

 

 

 

 

спеціаліст другої категорії

 

 

спеціаліст першої категорії

+

спеціаліст вищої категорії

 

 

+

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 11 тар. розряд

 

 

 

 

 

+

спеціаліст

 

 

 

 

спеціаліст

другої категорії

 

 

 

Спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

+

+

 

+

Присвоєно

педагогічне звання

вихователь-методист

 

 

   

старший вихователь

+

відповідає раніше присвоєному

 

Результати атестації педагогічних працівників:

  • всього проатестовано 6 осіб.

З них:

  • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 особа;
  • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 особа;
  • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

-         «спеціаліст вищої категорії» – 3 особи;

-         педагогічному званню «старший вихователь»

-          11 тарифний розряд – 1 особа.

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від 14 рудня 2021 р

протокол №2

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення  кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 26 осіб

з/п

Напрям

Суб’єкт підвищення кваліфікації

Кількість

педагогічних працівників

Примітки

1

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

3

90 годин

(бюджет)

2

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку.

«Дизайн мислення для освітніх інновацій»

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

26

8 годин

(власний кошт)

3

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку.

«Технологія продуктивної комунікації як засіб запобігання виникненню конфліктних ситуацій та конфлікту в ЗДО»

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

26

8 годин

(власний кошт)

4

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку.

«Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку»

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

26

8 годин

(власний кошт)

 

Голова педагогічної ради     _________________ ЛЮБОВ Кульбашна

Секретар педагогічної ради _________________ СВІТЛАНА Смаглій

Зведений звіт за результатами підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ №50 «Світлофорчик» за 2021 рік

Зведений звіт

за результатами підвищення кваліфікації

педагогічних працівників ДНЗ №50 «Світлофорчик» за 2021 рік

з/п

ПІБ

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації

КНЗ ЧОІПОПП

обсяг годин/кредит ЄКТС

Короткотривалі курси професійного розвитку

КНЗ ЧОІПОПП

обсяг годин/кредит ЄКТС

Інші форми підвищення ВСЬОГО

обсяг годин/кредит ЄКТС

Тема

1

Єгорова А.В

90/3

30/1

120/4

2

Дубова Т.І

30/1

30/1

3

Поливода Н.В.

30/1

30/1

4

Желєзняк Н.В.

30/1

30/1

5

Конет Г.А.

30/1

30/1

6

Завірюха О.О.

0

0

7

Сухомудренко Г.Ф.

90/3

30/1

120/4

8

Вербицька Л.І

90/3

30/1

120/4

9

Дашко Н.В.

30/1

30/1

10

Галаюра О.В.

120/4

30/1

150/5

11

Мисенко С.М.

30/1

30/1

12

Дишлева Л.М.

30/1

30/1

13

Можарівська О.В.

30/1

30/1

14

Пукаленко Н.В.

30/1

30/1

15

Дяк Н.М.

30/1

30/1

16

Кабак Л.В.

30/1

30/1

17

Смаглій С.В.

90/3

30/1

120/4

18

Сисак Т.Д.

30/1

19

Сінельник С.І

90/3

30/1

7

120/4

20

Гінкота Ю.І.  

30/1

21

Коротченко О.В.  

30/1

22

Полякова Л.Л.  

30/1

23

Малнацька Я.П.  

30/1

24

Валовенко Н.М.

90/3

30/1

25

Кульбашна Л.Г

   

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Список педагогічних працівників, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради які підлягають черговій атестації у 2021-2022 навчальному році

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик”

Черкаської міської ради

 

___________   Л.Г.Кульбашна

         (підпис)

 

05.10.2021 рік

           (дата)

    Список педагогічних працівників, дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради

які підлягають черговій атестації у 2021-2022 навчальному році

 


з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народ-ження

Посада

Освітньо-

кваліфікаційний рівень

Назва навчального закладу,
рік його закінчення

Спеціальність

за дипломом

Педа-гогічний стаж

Дата  проходження підвищення кваліфікації

Дата

попередньої атестації

Результати попередньої атестації

 

 

 

Претендує

1

Валовенко Ніна

Миколаївна

1971

вихователь-методист спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет, 2001р.

Дошкільне виховання 30 02.04.2021 2017 спеціаліст

вищої

категорії,

пед..звання «старший вихователь»

 

спеціаліст

вищої

категорії,

пед..звання «старший вихователь»

 

2

Вербицька Людмила Іванівна

1976

вихователь спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет, 2001р.

Дошкільне виховання

 

 

 

26 30.04.2021 2017  спеціаліст вищої

категорії,

 

спеціаліст

вищої

категорії,

 

3

Коротченко Олена Володимирівна

1973

музичний керівник спеціаліст Луганський державний педагогічний інститут Східноукраїнського університету, 1995 р Початкове навчання та музичне виховання 27 03.04.2020 2017 спеціаліст

вищої

категорії

спеціаліст

вищої

категорії

4

Сінельник Світлана Іванівна

1966

вихователь спеціаліст

 

 

 

 

молодший спеціаліст

Чернігівський державний педагогічний інститут, 1989р

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж, 2011

Хімія з додатковою спеціальністю біологія

Дошкільна освіта

31 22.05.2021 2017 спеціаліст першої категорії

 

спеціаліст вищої категорії

 

5

Галаюра Ольга Василівна

1968

вихователь молодший спеціаліст

Кременчуцьке педагогічне училище, 1988 р.

Дошкільне виховання 31 07.05.2021 2017 спеціаліст, 11 тарифний розряд спеціаліст, 11 тарифний розряд

 

Вихователь-методист                       Н.М.Валовенко