Педагогічна вимога відноситься до методів організації і формування досвіду суспільної поведінки

Педагогічна вимога – педагогічний вплив на свідомість вихованця з метою спонукати його до позитивної діяльності або гальмувати його дії та вчинки, що мають негативний характер. Педагогічна вимога може бути сформульована прямо – характеризується такими ознаками, як інструктивність, рішучість, і виявляється у вигляді вказівок, можливо наказів. На початку роботи педагога з дитячим колективом, коли вихованці до нього ще не звикли , найефективнішою є пряма вимога. Вона має бути чітко сформульована і висловлена спокійним, упевненим тоном.

З розвитком стосунків дітей та педагога використовують різні форми опосередкованої вимоги.

  Опосередкована вимога – спирається на сформованість у вихованців мети, переконань і виявляється у виді прохання, ради, натяку. Вимога не тільки впливає на свідомість, вона активізує вольові якості, перебудовує мотиваційну і чуттєву сфери діяльності в позитивному напрямі, сприяє формуванню позитивних навичок поведінки.

Професійно-ціннісні характеристики педагогічної вимоги:

  • Вимоги вихователя мають бути справедливими, обґрунтованими, послідовними, спрямовуючими.
  • Зауваження повинні бути не образливими, доброзичливими, та не принижували гідності дитини.
  • Педагог має дотримуватись співвідношення позитивних і критичних оцінок.
  • В основі взаємовідносин має бути повага і довіра до дитини.

Педагогічна вимога сприяє входженню вихованців в контекст суспільної культури.

Це підкреслює роль педагогічної вимоги в системі виховання дитини.

Механізм пред’явлення педагогічної вимоги   – має відповідати сучасній культурі педагога.                                                                                                      

Організовуючи діяльність вихованців та формуючи досвід суспільної поведінки дитини , ми в деякій мірі посягаємо на її свободу, примушуємо прикладати зусилля. Небезпека в тому, що ми можемо подавляти особистість дитини, порушувати її індивідуальність, тому педагогічна вимога повинна мати культуро відповідні форми та має бути доцільною.

Розглянемо п’ять технологічних правил пред’явлення педагогічної вимоги. Кожне правило  супроводжується  інструкціями.

технологічне правило інструкції
Доводити вимогу до логічного кінця
Поставлена один раз , реалізується негайно, в противному випадку не потрібно було висувати. Педагог тримає в полі зору всіх дітей, з якими працює, очікує виконання поставленої вимоги, це стає однією з умов подальшої роботи. Педагогу необхідно охопити увагою всіх дітей, перевірити, чи всі вони забезпечені необхідними засобами, щоб виконати поставлену вимогу.

Не потрібно сердитись та нервувати: діти готові виконати вимогу, але особливості їхньої особистості слугують тимчасовою перепоною.

-       Тобі щось заважає?

-       Будь-ласка, трішки швидше, ми тебе зачекаємо.

-       Тобі потрібна  допомога?

Супроводжувати інструкцією
Вимога повинна супроводжуватись поясненням способу виконання запропонованого.

Педагог попередньо продумує технічну сторону – те, що необхідно зробити дітям і чого вони ще не вміють робити.

Інструкція забезпечує досягнення результату, що викликає задоволення у дитини, а відповідно, позитивне відношення до поставленої норми і довіру до педагога.

-       Розпочати краще всього з…

-       Спочатку потрібно…

-       Якщо зробити це саме так, то …

-       Давайте згадаємо, як це роблять дорослі (виші мама й тато, вихователі та ін.. )

Пропонуємо позитивну програму дій
Вимога має бути позитивною по формі. Програма дій повинна мати для вихованців сенс, так, щоб в кожному моменті взаємодії з педагогом він мав змістове наповнення цієї взаємодії.

В звертанні педагога до дітей анулюється частинка «не» ( не бігай, на відволікайся, не заважай іншому і т.д.)

-       Перевіримо наше твердження

-       Будемо шукати точні формулювання.

-       Будемо уважні та турботливі один до одного.

-       Послухаємо, як зазвучать ті ж вірші у виконанні іншої дитини.

-       Вслухаємось в докази: чи не порушується логічна лінія ?

Переакцентуємо увагу на деталі
Варто переключити увагу дитини з акту, коли в його адресу направлена воля дорослого, на деталь вимоги. Для цього педагог подумки продивляється увесь процес виконання вихованцем відповідної дії і зупиняє увагу на якомусь елементі, який , вірогідно, затруднить виконання дій.

Правило забезпечить «м’який дотик» до особистості вихованця

-        Пронести поливалку так, щоб не зачепити меблі.

-        Коли розпушуєш землю, будь-ласка, не зіпсуй сукню.

-        Мий руки так, щоб мило не вистрибувало на підлогу.

-        Роздатковий матеріал збери в синю коробку.

Ставити лиш доступні вимоги

 

Варто враховувати життєвий досвід дітей та рівень їх вихованості. Вимога має бути доступною на кожен даний етап розвитку дитини (групи). Педагог якби ігнорує деякі порушення норм, низький рівень в організації якихось сторін діяльності.

Він чекає накопичення в дітях кількісних новоутворень , щоб потім підняти рівень вимог (новий якісний рівень)