Обстеження рівня знань дітей за ІІ квартал проводилось з 22.02.2019р. по 28.02.2019р.,  за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Всього було діагностовано 254 дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Результати обстеження (див таблиці додаток).

Слід відмітити, що рівень засвоєння дітьми програмових завдань, зріс в порівнянні з І кварталом, зокрема з підрозділів «Зростаємо дужими», «Мова рідна, слово рідне» , «Художня література» 5 р.ж та 6 р.ж, «Дитина у довкіллі», «Гра дитини» 5 р.ж.та 6 р.ж, «Віконечко у природу», «Математична скарбничка» 5 р.ж та 6 р.ж, «Привчаємось працювати» , «Чарівні фарби і талановиті пальчики» , «Музична скарбничка».

Результати свідчать про незначне погіршення показників з розділу Програми «Художня література» в групах 4 р.ж., «Гра дитини» в групах 4 р.ж, «Математична скарбничка» в групах 4 р.ж.

Таблиця показників  засвоєння програмових вимог

(порівняння І та ІІ квартал, високий рівень)

Вік дітей

Квартал

Зостаємо дужими

Мова рідна, слово рідне

Художня література

Дитина у довкіллі

Гра дитини

Віконечко в природу

Математична

          скарбничка

Привчаємо працювати

Чарівні фарби і талановиті пальчики

Музична скарбничка

 

 

 

4 р.ж І 28,4% 18,9% 23% 20,3% 32,4% 29,7% 28,4% 27% 24,3% 25,7%
ІІ 30,4% 21,5% 21,5% 26,6% 30,4% 30,4% 26,6% 29,1% 29,1% 29,1%
5р.ж І 27% 20% 24,7% 34,1% 28,2% 20% 21,2% 23,4% 15,3% 30,6%
ІІ 43,5% 28,2% 28,2% 38,8% 37,6% 34,1% 38,8% 25,8 % 35,3% 38,8%
6р.ж І 30,3% 21,3% 29,2% 30,3% 33,7% 19,1% 25,8% 42,7% 19,1% 36%
ІІ 31,1% 26,6% 34,4% 34,4% 34,4% 30% 30% 46,6% 27,7% 38,8%

 

Перелік питань у тематичних підрозділах, які потребують більшої уваги з боку педагогів:

 

Групи 4 р.ж. № 3,5,7

Потребує доопрацювання підрозділ «Мова рідна, слово рідне»:

 1. Вчити чути окремі звуки в словах, виокремлювати та інтонувати звук, що найчастіше повторюється у тексті;
 2. Вводити у словник синоніми, антоніми, спільнокореневі слова;
 3. Продовжувати вчити дітей граматично правильно узгоджувати слова у роді, числі і відмінку;
 4. Вчити дітей правильно ставити запитання дорослим та одноліткам на запропоновану тему.

Групи 4 р.ж. № 3,5,7

Потребує доопрацювання підрозділ «Літературна скринька»:

 1. Вчити відповідати на запитання за змістом тексту, на елементарному рівні оцінювати поведінку персонажів, сприяти формуванню правильного ставлення до подій у творі.

 

Групи 5 р.ж. №4,9,10

 1. Закріплювати правильну вимову звуків рідної мови, автоматизувати правильну вимову свистячих, шиплячих, сонорних звуків.
 2. Розвивати вміння групувати предмети за характерними ознаками, властивостями.
 3. Продовжувати вчити дітей утворювати складні форми слів.
 4. Продовжувати вчити дітей переказувати невеликі казки та оповідання, передавати зміст, називати персонажів, відтворювати пряму мову.

 

Підрозділ «Привчаємо працювати»

Групи 5 р.ж. № 4,9,10

 1. Продовжувати вчити розв’язувати та зав’язувати шнурки черевиків, застібати та розстібати  ґудзики різного розміру, просушувати одяг.
 2. Розширювати обсяг трудових дій залежно від сезону. Заохочувати дітей до спільної праці на території ігрового майданчика.

Підрозділ «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Групи 4 р.ж. №3,5,7

 1. Продовжувати вчити дітей порівнювати, групувати та упорядковувати предмети, іграшки за кольором, величиною, довжиною, висотою, формою, кількістю, силою звуку, часом.
 2. Розвивати критичне мислення дітей. Учити розуміти, яку інформацію про предмет і сукупність об’єктів дає кількість, величина; учити у правильній логічні послідовності розповідати про свої дії, зрозуміло висловлювати свою думку.

Виходячи з результатів контрольно-перевірочних занять та визначення життєвої компетентності дітей дошкільного віку, для кращого засвоєння знань дітьми, рекомендую:

 1. Організовувати освітню діяльність з дітьми керуючись одними з провідних принципів:
 • забезпечення активної позиції дитини у процесі пізнання, шляхом створення ситуації коли діти вчаться самостійно, докладаючи власних зусиль;
 • спрямовувати дитину на пошук різноманітних варіантів правильного рішення, а не задовольнятися єдиним;
 • створення доброзичливої, психологічно комфортної, позитивно забарвленої атмосфери;
 • партнерства, взаємної зацікавленості, рівноправного кола дорослих і дітей, об’єднаного лише прагненням спільного пошуку й відкриття істини.

Всі вікові групи.

 1. Створювати ситуації, де б діти мали змогу вправлятися в різних формах мовлення (діалог, ситуативне і контекстне мовлення, мовлення-повідомлення, мовлення-опис, мовлення-розповідь).

Всі вікові групи.

 1. Особливу увагу приділяти розвитку звукової культури мовлення малюків, використовуючи при цьому дидактичні ігри, вправи, рухливі ігри, розповіді зі звуконаслідуванням, оповідання, вірші, чистомовки, скоромовки тощо.

Групи 4-го (№3,5,7) та 5-го року життя (№9,10,4).

 1. Використовувати художню літературу в різних формах роботи протягом дня: на заняттях з різних розділів програми та в повсякденні.

Групи 4-го (№3,5,7)

 1. Активно використовувати різноманітні ігри – інтелектуальні, сенсорні, ігри-дослідження, дидактичні та рухливі ігри.

Всі групи.

 1. Продовжувати роботу з дітьми по формуванню навичок самостійно вмиватися, стежити за своєю зачіскою, знімати та одягати одяг в певній послідовності, дбайливо поводитися з речами, самостійно акуратно їсти, класти на місце іграшки, берегти їх.

Групи 5-го року життя (№4,9,10).

 1. Спланувати індивідуальну роботу з дітьми, які мають низький рівень розвитку у всіх групах.

Вихователь-методист: _________ Н.М.Валовенко