Організація діяльності закладів дошкільної освіти у новому 2019-2020 навчальному році

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Педагоги мають забезпечити соціально-значущі результати під час особистісно-орієнтованого освітнього процесу. Зокрема формувати в дітей життєві компетентності, розвивати базові якості особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку.

Слід передбачити не пряме, а опосередковане навчання під час спільної діяльності дитини і дорослого, гнучко застосовувати індивідуальні, групові форми організації освітнього процесу, зокрема:

 • ігровий підхід;
 • метод проєктів;
 • інформаційно-комунікаційні засоби.

Основний акцент у діяльності — на педагогіці партнерства, де батьки — повноправні учасники освітнього процесу.

Педагог діє нарівні з дітьми. Діти долучаються до діяльності без психічного та дисциплінарного примусу, вільно спілкуються і переміщуються. Кожна дитина у своєму темпі засвоює інформацію, опановує на практиці уміння та навички, усвідомлює моральні цінності, набуває досвіду соціальної комунікації.

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

Роботу інклюзивних груп у ЗДО слід організовувати відповідно до таких документів:

 • Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ від 10.04.2019 № 530);
 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти (лист МОН від 26.06.2019 № 1/9-409);
 • Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти (наказ МОН від 17.04.2019 № 423).

 

 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Предметно-просторове середовище має бути змістовно-насиченим, багатофункціональним, варіативним, доступним, безпечним для всіх учасників освітнього процесу.

Базові складові предметно-просторового середовища: модульні меблі, які діти можуть легко пересувати; відкриті полиці з доступними матеріалами; дошки або фліпчарти.

Слід раціонально організовувати осередки для діяльності дітей у парах, підгрупах.

Складові предметно-просторового розвивального середовища мають відповідати санітарно-гігієнічним нормам.

Важливо уникати перенасиченості предметами, кольорами тощо. Облаштовувати приміщення ЗДО відповідно до листа МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1491, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ МОН від 19.12.2017 № 1633).

 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ДОЦІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Завдання педагогічного колективу — сприяти формуванню в дітей моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Аби забезпечити сталий розвиток дітей старшого дошкільного віку, педагоги мають:

 • формувати поняття про необхідність зберігати природні ресурси Землі;
 • розвивати навички економічно та екологічно доцільної поведінки.

Показники успішного розвитку: діти самостійно, свідомо діють; адекватно оцінюють і контролюють свою поведінку.

 

 

ПЛАНУВАННЯ

План освітньої роботи з дітьми — обов’язковий документ, за який відповідає вихователь. Утім нормативні документи не обмежують і не нав’язують йому шаблонів перспективного і календарного планів.

У ЗДО може бути кілька форм планування.

Кожен вихователь має обрати ефективну та зручну для нього модель, форму планування. Для досвідчених вихователів і початківців педагогічна рада визначає різні форми планування.

Блочно-тематичне планування та методичний конструктор найліпше забезпечують інтегрований підхід до організації освітнього процесу.

 

 

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У ЗДО вчителі-логопеди, музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичні психологи часто заміняють тимчасово відсутніх вихователів. Щоб забезпечити якість освітнього процесу та відповідну оплату праці, такі педагоги мають проходити додаткові курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «вихователь закладу дошкільної освіти».

У Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти розробили освітні програми інтегрованих курсів підвищення кваліфікації для різних категорій спеціалістів дошкільної освіти з окремим додатковим фаховим модулем за спеціалізацією «вихователь ЗДО».
На початку року педагоги реєструються на двотижневі курси підвищення кваліфікації за основним фахом та на тиждень — за другою спеціалізацією. Наприклад, практичний психолог підвищує кваліфікацію за основним фахом два тижні у січні, а пізніше ще тиждень — за фахом «вихователь ЗДО».

 

 

 

РОБОТА З КАДРАМИ

Формування корпоративної культури. В основі корпоративної культури — загальні для всіх членів колективу ідеї, погляди, моральні цінності, стилі поведінки, спілкування, діяльності.

Реалізація творчого потенціалу педагогів. Аби розкрити творчий потенціал, креативність педагогів, слід проводити системний моніторинг рівня професійних компетенцій та вчасно надавати адресну методичну допомогу.

Модернізація роботи методичної служби. В основі модернізації — векторна й адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів. Такий супровід слід моделювати залежно від індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів, їхніх професійних можливостей, досвіду — соціального, професійного й особистісного.

Ефективні форми організації розвитку професійної компетентності для педагогів ЗДО
Херсон:
Ресурсний центр, Методичний дайджест, Школа інноваційних технологій, проєкт «Країна online. Херсонське дошкілля».
Миколаїв: майданчик «СпорТур», майстерня «МайстерМуз», методична лабораторія «Крок», педагогічний клуб «Майстерня успіху», платфОрМа «Метод», наукові студії «Основа», освіторії «АПгрейд» та «Хвиля», PlatforM.
Кожна з цих форм має свій меседж і працює за окремим планом.

 

 

 

ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ

У 2019/2020 навчальному році особливу увагу слід звернути на партнерську взаємодію.

Вона базується на принципах взаємовигоди, відкритості, добровільності, унормованості тощо.

Щоб забезпечити якісну дошкільну освіту, як партнери можуть взаємодіяти:

 • учасники освітнього процесу ЗДО;
 • учасники освітнього процесу інших закладів освіти;
 • співробітники наукових і культурних установ;
 • працівники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;
 • представники громадських організацій.

Усі партнери мають усвідомлювати свою відповідальність за результати співпраці.

 

Примітка. Пам’ятка підготовлена за листом МОН «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» від 02.07.2019 № 1/9-419.

Журнал «Вихователь-методист» №8, 2019 рік, с.15-18.