Звіт

керівника дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок) №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради

                                                                                                Кульбашна Любов Григорівна

перед колективомпрацівників, колективом

батьків та громадськістю про свою діяльність

за період з травня 2019 року по травень 2020 року

22травня 2020року

Дошкільний навчальний заклад загального розвитку, розпочав функціонування з 1990 року. Всі групові приміщення забезпечені меблями, ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

У 2018 – 2019 навчальному році укомплектовано 12 вікових груп, дітей 337,  з них:

-           3 групи раннього віку для  дітей  від 2-х до 3-х років – 62 особи;

-           9 груп дошкільного віку для дітей від 3-х до 6-и років – 257 осіб .

З 2013 року зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється через інформаційну систему управління освітою « КУРС: ДОШКІЛЛЯ»

Режим роботи закладу  10 годин  – з 8-00 до 18-00.     Дві групи працюють з 10,5 годинним перебуванням дітей в закладі. З них:

-            Група №7  – з 8-00 по18-30;

-            Група № 5 -    з 7-30 до 18-00.

Майновий комплекс дошкільного навчального закладу побудовано за типовим проектом Держбуду УРСР загальною площею 2237,5 кв.м..

Розрахований: на 12 груп. Проектна потужність: – 280 місць.

Навчальний рік:   з 1 вересня по 31 травня. Оздоровчий період:   з 1 червня до 31 серпня.

Власник: Черкаська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, харчування та медичне обслуговування дітей.

Матеріально-технічне забезпечення здійснює уповноважений орган управління освітою – Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність згідно:

-         Конституції України;

-         Державної національної програми « Освіта»;

-         Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

-         Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 303;

-         Нормативно – правових актів;

-         Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров’я від 24.03.2016 року               № 234;

В середньому протягом 9 місяців цього навчального року в дошкільному навчальному закладі перебувало  330дітей.

Протягом навчального року, тобто за період з 1 вересня 2019 по 1 травня 2020 року до нас поступило  85 дітей, вибуло з різних причин  90дітей.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи  закладу  обладнанні необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Предметно-ігрове середовище в усіх приміщеннях для дітей відповідає  санітарним,  функціональним,  естетичним вимогам завдяки спільній роботі  в цьому напрямку батьків,  вихователів та помічників вихователя.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює в закладі –59 осіб:зокрема педагогічних працівників –27осіб, з вищою педагогічною освітою – 19 осіб, середню  спеціальну освіту мають – 8  осіб. Обслуговуючого персоналу – 32 осіб.

Згідно кваліфікаційного рівня станом на 1 травня 2020 року в закладі працює 5  працівник «спеціаліст вищої категорії» (з них 1 особа має  педагогічне звання «старший вихователь», 13 працівників  «спеціаліст першої категорії», 4 – «спеціаліст другої категорії», та 6 – працівників «спеціаліст» (з них 2 особи мають  педагогічне звання «вихователь-методист»).

З метою найкращого обслуговування дітей, раціонального використання робочого часу та забезпечення дотримання вимог охорони праці кожному працівнику визначено конкретні посадові обов’язки та вимоги з охорони праці на конкретному робочому місці. Всі працівники одержали під підпис свої посадові  інструкції та інструкції з охорони праці. В кожній групі чітко розподілені обов’язки між вихователями та помічниками вихователів, що дозволяє забезпечити належний догляд за дітьми, їхнім вихованням та навчанням. Для продуктивної роботи кожного члена колективу і дошкільного закладу загалом   встановлені певні правила поведінки персоналу, що вписані і затвердженні на початку навчального року в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу» та у графіках роботи. Прийнятий та зареєстрований  колективний договір, яким регулюються взаємовідносини між адміністрацією та колективом працівників.

Медичне обслуговування та  лікувально-профілактичні заходи в дошкільному закладі проводяться згідно із “Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року. В нашому закладі медичне обслуговування здійснюють дві медичні сестри старші Гончаренко віра Миколаївна та Назаренко Людмила Миколаївна. Медичні працівники закладу протягом року проводять навчання серед працівників та батьків з питань профілактики інфекційнихзахворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу та кишкових інфекцій.

За результатами проведеного аналізу наповнюваності груп у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради за  2019-2020н.р.  встановлено, що відвідування дітьми закладу згідно списку  становить 65% ( ясла – 65 %, сад – 73% ).

Але  дітьми без поважних причин було пропущено набагато більше днів, тому прошу вас звернути на це увагу.

Всі вказівки медичних працівників чітко передаються батькам та фіксуються в медичних картках:

- по кожній віковій групі ведеться облік захворюваності;

- здійснюються перевірки груп та інших приміщень на виконання санітарно гігієнічних вимог.

Один із  напрямків роботи  медперсоналу дитячого закладу – це санітарно – просвітницька робота. В батьківські куточки кожної групи передано протягом навчального року багато тематичних консультацій.

Значна увага в закладі приділяється харчуванню дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом  МОН та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Постанови КМ України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у дошкільних та оздоровчих закладах», затверджено наказом МОН та МОЗ України від 01.06. 2005 № 242/249.

Контроль за організацією харчування проводиться адміністрацією дошкільного закладу. Дотримується технологія приготування їжі, виконуються правила збереження продуктів харчування та ведеться документація. Обладнання на харчоблоці в робочому стані і використовується за призначенням, але потребує оновлення вентиляційна система. Працівниками закладу ведеться планомірна робота щодо формування культурно-гігієнічних навичок дошкільнят згідно програмових вимог.

Нагадую, що на сьогоднішній день, у м. Черкаси встановлена вартість

1-го дня харчування у дошкільних закладах для дітей:

ясельного віку – 22 грн. 29 коп., батьками   40% – 13.37 грн

садового віку – 33 грн.95 коп., батьками 40% – 20.37 грн

За 2019 р. процент виконання норм продуктів харчування: на хліб – 99,2%, масло вершкове – 99,6%, цукор – 98,6%,овочі різні – 66,0 %, фрукти свіжі – 59,3 %,м’ясо,м’ясні продукти – 91,0 % , рибопродукти – 68,0 %, молоко – 60,0%,сир кисломолочний – 80,0%, сметана – 82,0%, яйця –70,0%.

В літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалась на 10% згідно з Постановою КМУ від 22.11.2004 №1501 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

В куточках для батьків кожного дня висвітлюється меню з вказаною вагою кожної страви. На харчоблоці вивішено графік видачі готової продукції для кожної групи, примірна вага порцій. Кухарі дотримуються технологій приготування. Систематично ведеться документація з питань організації харчування дітей, яка визначена нормативними документами. В дошкільний  заклад при написанні меню керується  перспективним меню затвердженим директором департаменту  освіти та гуманітарної політики та погоджений управлінням Держпродспоживслужби м.Черкаси  розробленим технологом Черкаського комерційного технікуму.

На  раді дошкільного закладу піднімалося питання харчування, як один з основних факторів здорового способу життя, проводився аналіз харчування. Це питання виносилося на обговорення на загальних зборах батьків та колективу. Встановлено чіткий контроль за закладенням продуктів в котли за виходом  готової продукції та за смаковими властивостями їжі. На педагогічних годинах постійно обговорюється питання харчування дітей.

Медична служба постійно вимагає дотримання санітарно-гігієнічних норм, стану харчоблоку та організації харчування в групах.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Базовим компоненту дошкільної освіти, працював над завданнями.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснюється згідно річного плану.

Річний план  на 2019-2020 навчальний рік передбачав вирішення колективом таких завдань:

  1. 1.     Продовжити навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.
  2. 2.     Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.
  3. 3.     Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах ,на відкритих переглядах, вивчались під час тематичних перевірок.

Були проведені семінари-практикуми  «Нестандартна дитина», «Повединка дошкільника», «Сучасний вихователь як креативна особистість», «Використання методу казко терапії для мовленєвого розвитку дитини»

Педагогічні ради: «Розвиток креативності та критичного мислення сучасного дошкільника», «Професійне зростання педагога в організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти», «Підсумки роботи педагогічного колективу за 2019-2020н.р.»

Були проведені тематичні перевірки «Рівень ігрової компетенції дітей дошкільного віку в групах 4-го та 5-го років життя» « Ефективність добору методів та прийомів для розвитку креативності під час організованої освітньої діяльності з дітьми 6-го року життя»

В дошкільному закладі ведеться належна робота з питань підвищення ділової кваліфікації педагогічних працівників. Згідно перспективного плану курси підвищення кваліфікації при Комунальному навчальному закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» пройшли вихователі Жеелєзняк Н.В.,  Малнацька Я.П., Полякова Л.Л., Дяк Н.М., Пукаленко Н.В.,Коротченко О.В., Гінкота Ю.І., Дишлева Л.М.

Були атестовані у 2019-2020 н. р.  такі педагогічні працівники: Дубова Т.І., Жеелєзняк Н.В.,  Можарівська О.В., Пукаленко Н.В., Смаглій С.В., Сухомудренко Г.Ф., Дяк Н.М., Малнацька Я.П.

.Кваліфікаційний рівень педагогів закладу підтверджується участю їх у міській виставці педагогічних технологій «Зернини досвіду-2019», на виставку був  представлений  практично -методичний посібник  розроблений творчою групою педагогів « Сенсорна модель для створення освітньої ситуації». Іншою творчою групою виготовлено моделі для проведення дослідницько – пошукової діяльності дітей дошкільного віку до конкурсу виставки «STREAM-осередок як елемент розвивального простору дошкільника». Сухомудрнко Г.Ф. розробила  практично-мтодичний посібники «Цікаве конструювання» (для роботи з дітьми  6-го року життя) та «Освітні ситуації для організації конструктивної діяльності дітей 6-го року життя» .Практичні матеріали доцільно використовувати в роботі з дітьми, виховувати у них національну свідомість та патріотичні почуття. Конспекти, сценарії, тематичні розробки допоможуть у залученні дітей до рідного слова, національних традицій, знайомства із державною символікою, символами українського народу, народною творчістю, національним фольклором, звичаями, поглядами, смаками, нормами поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління.

Педагоги дошкільного закладу брали участь у роботі методичних об’єднань міста, де обмінювалися досвідом роботи та знайомилися з новими педагогічними технологіями.

На базі дошкільного закладу проводились такі методичні заходи:

-         Науково практичний семінар «Медико-психологоп-педагогічні аспекти здоровя дітей дошкільного та молодшого дошкільного віку» (за участю ЧНУ листопад 2019р.)

-         Засідання школи молодого керівника закладу дошкільної освіти «Організація роботи з організації харчування в ДНЗ листопад 2019р.»

Високу професійну майстерність продемонструвала Дяк Н.М., вона стала спікером Всеукраїнської зимової дистанційної сесії «STEM- школа – 2020», представила на  конкурс інформативні та змістовні відеоматеріали, цифрові ресурси, власні методичні розробки.

Ефективною формою управлінською діяльністю було проведення інструктивно-оперативних нарад при завідувачу, найголовнішою метою яких є конкретизація роботи усіх служб, спрямована на виконання річних завдань та проблеми сьогодення.

В закладі систематично ведеться робота по формуванню у дошкільників особистої безпеки: попередження дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, профілактика побутового травматизму, основ цивільного захисту.  Зусилля колективу спрямовувались в першу чергу на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Постійно проявляється турбота про безпеку вихованців дошкільного закладу, проводяться заняття, розваги, спортивні змагання між старшими групами, розвиваючі ігри по ПДР та ППБ. Не одноразово організовувались виставки дитячих малюнків на теми „Стихія очима дітей ”, «Безпека на дорозі», «Небезпечний відпочинок».

В дошкільному закладі  протягом 2019 – 2020  навчального року  проводились заняття з БЖД та ЦЗ; конкурс малюнків «Безпека життя очима дітей» за участю дітей, батьків, спрямований на виявлення та закріплення у дітей навичок дій в екстремальних ситуаціях різного походження.

Наш дошкільний заклад  взяв участь в заходах, які проводились на місто:

-         День міста;

-         Літературно – музичному фестивалі «Поезія Т.Г.Шевченка – скарб української  душі»

-         у спортивному  міжнародному біговому заході «Нова Пошта напівмарафон Черкаси».

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст.7,18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педагогічним колективом проведений облік дітей за мікрорайоном, так званий патронат. Результати цьогорічного патронату показали повне охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільними закладами.

Завершується навчальний рік. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний навчальний заклад протягом навчального року. Ідуть  до школи 58 дітей з них з високим рівнем підготовки 39 дітей, решта (19 дитини) -  мають достатній рівень знань.

Працівники дошкільного закладу протягом року тісно працювали з батьками вихованців:

1. Вивчали особливості спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційного підходу до кожної дитини.

2. Проводили  свята, розваги,батьківськізбори. Велика подяка батькам всіх груп за участь у озелененні території дошкільного закладу, пофарбовані та проведені  ремонтів ігрових обладнань на майданчиках.

3. Організовувалась робота по обліку дітей закріпленої території.

Більшість батьків вихованців відзначають, що діти із задоволенням відвідують дошкільний заклад, повертаються в гарному настрої додому.Батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми, в закладі створенні умови для розвитку, навчання і виховання дітей.

Педагогічний колектив організував життєдіяльність дітей через широке розгортання і збагачення дитячої ігрової діяльності. Порівнюючи з минулим роком, покращилась ігрова база в групах. З метою забезпечення розвивального середовища продовжувати роботу по оснащенню відповідним обладнанням та іграшками груп.

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази закладу .

М’якимінвентарем:забезпеченийзгідно «Типовогопереліку,обов’язковогообладнання».

Посудом:забезпечений частково (потребує заміни та придбання посуд)

Меблями:забезпечений, але потребують частково заміни столи, стільці.

Миючимизасобами:забезпечений .

Канцелярськими товарами, посібниками, навчально-методичною літературою дошкільний заклад забезпечений.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка здійснюється згідно кошторису.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу, заробітну плату працівників , харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку. Адміністрація дошкільного навчального  закладу № 50 «Світлофорчик» дякує Вам, шановні батьки, за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей .

Інформуємо вас, що на 2019р. отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету5 469140,00 грн., яківитрачаються згіднокошторису таким чином:

 

Виконанні роботи по ПСЕР за 2019рік:

-         часткове утеплення фасаду закладу

-         капітальний ремонт кімнат гігієни в групах №3, №4.

-         Благоустрій територій (придбання та встановлення ігрового обладнання на майданчиках

 

 

Придбання за бюджетні кошти

на 01 січня 2020 року

№ з/п

Назва

Кількість, шт.

Рушники махрові

42

Бязь для пошиття дитячої постільної білизни

166 м.

Матраси дитячі

12

спецодяг

43

Батут пружинния

1

Басейн каркасний

1

Конструктор «Майстерня»

1

Лялька «Барбі» у коробці

21

Секундомір

1

Бактерицидний опромінював підвісний

3

Тонометр

1

Градусник

1

Годинник настінний

1

Набір ножів кухонних

1 (6)

Ваги напільні великі

1

Ваги напільні

1

Бандаж фіксуючий дитячий

1

Мішок Амбу дитячий

1

  

Інформація

щодо отримання миючих та чистячих засобів,

 

господарчого та кухонного інвентарю

Назва товару

Кількість

Одиниці

Вартість (грн.)

Засіб для миття посуду 100 шт. 4250,0
Засіб для чищення рідкий гель 56 бут. 1637,50
Пральний порошок 150 кг. 5625,00
Мило господарче 200 шт. 900,00
Засіб для чищення посуду 167 шт. 2125,00
Мило туалетне 1000 шт. 5925,00
Засіб для миття скла 40 бут. 700,00
Туалетний папір 1169 шт. 6020,35
Серветки паперові 222 уп. 1554,00
Засіб для миття підлоги 15 шт. 787,00
Засіб для миття плит 10 шт. 275,00
Засіб для прочищення труб 5 шт. 125,00
Засіб санітарно-гігієничний 133 шт. 5750,00
Лампа світодіодна 35 шт. 1186,50
Мило туалетне рідке 10 шт. 250,00
Мило господарче  рідке 40 шт. 1200,00
Праска 2 шт. 3020,00
Газанокосилка 1 шт. 6000,00
Лампа світодіодна 46 шт. 2990,00
Лампа люміністентна 50 Шт. 1250,00
Лампа електрична 36 шт. 1404,00
Фарба 198,8 кг 11073,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочеться висловити велику подяку батькам нашого закладу, щодо надання допомоги по зміцненню матеріально- технічної бази. Батьками було придбано і передано на облік закладу:

Назва товару Кількість Вартість (грн.)
1 Ігровий модуль «лікарня» (3 група) 1 2500,00
2 Ігровий модуль «автопаркінг» (3 група) 1 2600,00
3 Ігровий модуль «кухня» (1 група) 1 1965,00
4 Ігровий модуль «автосалон» (31 група) 1 2230,00
5 Акваріум ( 6 група) 1 300,00
6 Рушники махрові 86 2016,00
7 Доріжка килимова (3 група) 1 800,00
8 Доріжка килимова (6 група) 1 910,00
9 Матраси (6 група) 6 2400,00
10 Наматрасники (6 група) 20 1600,00

 

Гострою залишається проблема витяжки на харчоблок та  пральної машини в пральню. Потребує  ремонту й сама пральня.

Потрібно продовжувати заміну сантехнічного обладнання в групах 7,8,9,11, Звичайно ж,  потребує капіталовкладень й сама  споруда дитсадка.

В 2020 р. по програмі ПСЕР буде продовжуватися робота щодо утеплення фасаду, відновлення ганків, заміна огорожі та пісочників.

Я  хочу висловити особисту подяку за  чесну, добросовісну працю не лише в рамках посадових обов’язків  і робочого часу на користь і благо нашого дошкільного закладу всім працівникам і побажати  „ нехай не стомлюються ваші руки і не згасає  прагнення  щоденно робити добро дітям”.