Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно

кошторисних призначень на 2020 рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2020 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 559 763,45 666 020,60 591 769,02 450 284,27 698 645,56 411 968,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 378 451,46
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 493 572,41 471 565,56 458 076,38 411 782,81 687 197,30 348 286,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 481,37
Оплата праці 2110 493 572,41 471 565,56 458 076,38 411 782,81 687 197,30 348 286,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 870 481,37
         Заробітна плата 2111 405 194,11 387 553,39 379 053,79 335 146,68 560 142,01 286 339,13 2 353 429,11
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 88 378,30 84 012,17 79 022,59 76 636,13 127 055,29 61 947,78 517 052,26
Використання товарів і послуг 2200 66 191,04 194 455,04 133 692,64 38 501,46 11 448,26 63 681,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 970,09
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 7 794,60 7 794,60
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 43 100,00 43 100,00
Продукти харчування 2230 66 191,04 62 083,49 35 754,08 16 998,11 181 026,72
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 371,64 4 728,98 977,68 1 164,06 7 242,36
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 131 999,91 93 209,58 38 501,46 2 675,98 2 419,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 806,41
         Оплата теплопостачання 2271 110 851,24 71 120,60 22 054,16 -71,70 203 954,30
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 567,59 6 330,32 6 546,00 -22,73 45,00 16 466,18
         Оплата електроенергії 2273 15 621,12 14 333,24 9 901,30 2 057,70 2 196,30 44 109,66
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 1 959,96 1 425,42 712,71 178,18 4 276,27
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2020рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2020рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 57 187,75 62 764,69 40 951,06 142,75 121,27 7 368,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 535,64
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111 0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 57 008,99 62 585,93 40 772,30 142,75 121,27 7 368,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 999,36
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 57 008,99 62 585,93 40 522,78 7368,12 167 485,82
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 249,52 142,75 121,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,54
         Оплата теплопостачання 2271 124,23 71,70 195,93
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 50,72 68,18 22,73 141,63
         Оплата електроенергії 2273 74,57 74,57 26,84 175,98
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 178,76 178,76 178,76 536,28
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2020 рік
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2020 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 221,20
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 221,20
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 392 221,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392 221,20
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 392 221,20 392 221,20
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі
Залишок на 01.01.2019р. 21,64
залишок на 01.02. 21,64 залишок на 01.03. 21,64 залишок на 01.04. 21,64 залишок на 01.05. 21,64
надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.06. 21,64 залишок на 01.07. 21,64 залишок на 01.08. 21,64 залишок на 01.09. 21,64
надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.10. 21,64 залишок на 01.11. 21,64 залишок на 01.12. 21,64 залишок на 01.01.20р. 21,64
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2020 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Банер 520,00 520,00
Модулі 7330,00 7330,00
Акваріуми 300,00 300,00
Куточки різні 100,00 100,00
Іграшки 400,00 400,00
Меблі різні 1965,00 1965,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 10095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10615,00