• забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров’я дошкільників;
  • створення безпечних та сприятливих умов розвитку, виховання та навчання дітей;
  • формування у дітей логіко-математичної комптентності в різних сферах життєдіяльності на основі використання новітніх освітніх технологій та інноваційних методів;
  • формування у дітей звичок та моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку.