Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2021 рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2021 рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 639 533,49 662 493,29 898 245,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 272,04
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 636 820,27 599 814,60 627 776,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 411,30
Оплата праці 2110 636 820,27 599 814,60 627 776,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 864 411,30
         Заробітна плата 2111 523 979,87 490 311,87 514 161,85 1 528 453,59
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 112 840,40 109 502,73 113 614,58 335 957,71
Використання товарів і послуг 2200 2 713,22 62 678,69 270 468,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 860,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 066,00 1 066,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 2 713,22 60 187,27 73 952,78 136 853,27
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1 631,04 1 631,04
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 1 425,42 194 885,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,43
         Оплата теплопостачання 2271 182 860,72 182 860,72
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 9 688,07 9 688,07
         Оплата електроенергії 2273 910,80 910,80
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 1 425,42 1 425,42 2 850,84
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2021рік по
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2021рік
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 26 789,70 52 314,70 35 566,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 670,43
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111 0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 26 789,70 52 314,70 35 566,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 670,43
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 26 789,70 52 314,70 35 566,03 114 670,43
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Оплата теплопостачання 2271 0,00
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00
         Оплата електроенергії 2273 0,00
         Оплата природного газу 2274 0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
         Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2021 рік
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Показники КЕКВ профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2021 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі
Залишок на 01.01.2021р. 21,64
залишок на 01.02. 21,64 залишок на 01.03. 21,64 залишок на 01.04. 21,64 залишок на 01.05. 21,64
надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.06. 21,64 залишок на 01.07. 21,64 залишок на 01.08. 21,64 залишок на 01.09. 21,64
надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі
залишок на 01.10. 21,64 залишок на 01.11. 21,64 залишок на 01.12. 21,64 залишок на 01.01.22р. 21,64
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2021 року
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик”
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00