Одне з основних завдань вихователя — розвивати зв’язне мовлення дошкільників. Фахівці вважають, що дитина опанувала зв’язне мовлення, якщо вона вільно володіє словником і граматичними вміннями. А також уміє зрозуміло висловлювати думку, узгоджувати слова в реченні, встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту, дотримуватися плану розповіді й опису. Завдяки мовленню діти взаємодіють з оточенням і успішно соціалізуються. Щоб вони ліпше опановували ці навички, організуйте сеанси активізуючого мовлення.

Які засоби використовувати

Стимулюйте розвиток зв’язного мовлення молодших дошкільників завдяки тріаді лінгводидактичних засобів: текст, наочність, діалог. Використовуйте ці засоби в комплексі, адже поодинці вони втрачають ефективність.

Текст

Літературний текст — один із провідних засобів розвитку зв’язного мовлення дітей. Коли дитина слухає казку чи оповідання, вона ознайомлюється із системою мовних еталонів. Відтак використовує їх у повсякденній мовленнєвій діяльності. Тому обирайте тексти різних літературних жанрів, що містять лексеми, відповідні віку дітей, їхнім інтересам та провідному виду діяльності.

Під час обговорення літературного тексту заохочуйте дітей брати активну участь у розмові, самостійно вибудовувати висловлювання за сюжетом, повторювати репліки персонажів тощо.

Наочність

У молодших дошкільників переважає наочно-образне мислення. Щоб допомогти їм зрозуміти зміст твору, використовуйте наочність: ілюстрації, серії сюжетних картин, коректурні таблиці, іграшки тощо.

Діти цього віку швидко втомлюються та часто відволікаються. Щоб підтримувати їхній інтерес до спільної діяльності, обирайте яскраву й естетичну наочність. Водночас стежте, щоб вона не була переобтяжена додатковими елементами. Адже велика кількість дрібних деталей заважає дитині сприймати головний образ.

Діалог

Щоб стимулювати мовлення дитини, спонукайте її брати активну участь у діалогах за змістом літературних текстів. Зокрема, заохочуйте відповідати не одним словом, а самостійно вибудовувати зв’язні висловлювання.

Під час розмови з дитиною важлива як кількість запитань, так і їхній зміст. Формулюйте запитання різної складності — не лише про очевидні факти за змістом твору чи картини, а й такі, що спонукають дитину шукати відповіді.

Шаблонні запитання знижують інтерес дітей до спільної діяльності. Діти починають відповідати однотипними словами та фразами.

Ставте запитання, які дадуть змогу з’ясувати, як діти розуміють сюжет і дії персонажів. Також спонукайте дітей до діалогової взаємодії під час ігор за змістом тексту. Зокрема, заохочуйте їх коментувати ігрові дії, домовлятися одне з одним про правила тощо.

Як організувати діяльність

Основа зв’язного мовлення — фонетика, лексика та граматика. Роботу з молодшими дошкільниками за змістом літературного тексту вибудовуйте саме за такими напрямами:

 • розвивайте фонематичний слух та звуковимову;
 • розширюйте словник;
 • навчайте правильно будувати висловлювання.

Щоб стимулювати розвиток мовлення молодших дошкільників, організовуйте роботу за змістом літературного твору під час спеціальних занять — сеансів стимульного спілкування. Кожен текст опрацьовуйте протягом трьох сеансів. Приклад роботи за текстом Корнія Чуковського «Курчатко» наведено в Додатку.

Перший сеанс розпочніть з ознайомлення дітей із текстом. Щоб вони ліпше сприймали зміст, використовуйте прийоми активного слухання. Зокрема, заохочуйте дітей відтворювати елементарні рухи за змістом тексту, відповідати на запитання, повторювати окремі слова тощо. Читання тексту супроводжуйте демонстрацією ілюстрацій.

Другий сеанс вибудовуйте на основі діалогової взаємодії за змістом літературного тексту. Прочитайте дітям текст повторно й обговоріть із ними зміст. Щоб активізувати мовлення дітей, організуйте переказ тексту з опорою на серію сюжетних картин. Під час переказу звертайте увагу на інтонацію, емоційне забарвлення висловлювань, темп мовлення, жести тощо. Після переказу запропонуйте дітям пограти в мовленнєві ігри, у яких потрібно дібрати синоніми, антоніми, епітети, рими тощо.

Третій сеанс організуйте як театралізовану гру. Якщо діти не готові до такої діяльності, організуйте цикл ігор за змістом літературного тексту. Щоб активізувати діяльність молодших дошкільників, окрім ілюстрацій, використовуйте набірне полотно, елементи костюмів, іграшки тощо. Заохочуйте дітей програвати окремі епізоди літературного твору, відтворювати діалоги. Також запропонуйте їм пофантазувати, зокрема змінити якусь деталь сюжету та спробувати створити власну розповідь за мотивами літературного твору.

Концентрація уваги дітей навколо літературного тексту протягом трьох сеансів дає змогу детально опрацьовувати кожну лексичну тему, поповнювати словниковий запас дітей, а отже, поступово формувати в них зв’язне мовлення.

 

Додаток

Приклад організації мовленнєвої діяльності молодших дошкільників

за текстом Корнія Чуковського «Курчатко»
Сеанс Мета Орієнтовний зміст
Перший
 • розвивати здатність упізнавати та розрізняти немовленнєві звуки
 • навчати імітувати рухи — за змістом тексту
 • збагачувати словниковий запас слів антонімами
Вправа «Курчатко грається»
Педагог розповідає дітям, що курчатко так довго гралося, що потрапило під дощик. Вмикає аудіозаписи природних звуків: шум дощу, дзюрчання струмка, шум лісу у вітряний день.
Рухлива гра «Хто це»
Діти імітують рухи тварин, про які йдеться в тексті.
Лексична вправа «Протилежності»
Педагог викладає перед дитиною зображення предметів чи персонажів за змістом тексту. Відтак просить назвати їхні якісні характеристики. Наприклад: кіт який? — великий; курчатко яке? — маленьке; півень кричить як? — голосно. Потім педагог пропонує дитині розкласти картинки попарно, підбираючи протилежне значення
Другий
 • вправляти в умінні розрізняти тембр, силу, висоту голосу
 • розвивати слухову увагу
 • закріплювати узагальнювальні поняття
 • розширювати словниковий запас
Вправа «Як розмовляє курчатко»
За вказівкою педагога діти починають голосно імітувати голос курчатка. За командою «Стоп» усі замовкають.
Рухлива гра «Ти моя мама?»
Педагог роздає дітям картинки із зображенням дорослих тварин. А одному вихованцю дає картинку з дитинчам, якому потрібно знайти маму. Він підбігає до інших дітей, імітує голос своєї тваринки та запитує: «Ме‑е-е. Ти моя мама?» Дитина з картинкою мами відповідає: «Так» або «Ні, я не твоя мама». Гра продовжується, поки дитинча не знайде маму.
Лексична вправа «Скажи інакше»
Діти стають кружка, а педагог — у центр. Він називає будь-який предмет і кидає м’яч одному з дітей. Ця дитина повертає його педагогу й називає узагальнювальне поняття, до якого належить названий предмет, наприклад: яблуко — фрукт, лисиця — тварина, стакан — посуд тощо
Третій
 • розвивати слухову увагу
 • формувати вміння слухати, впізнавати звуки
 • з’ясувати, як діти розуміють і вживають іменники із суфіксами зменшено-пестливого значення: -ик, -чик
 • збагачувати словниковий запас
 • навчати складати прості речення
Вправа «Хто це? Що це?»
Вихователь описує істоту чи предмет із тексту. Відтак запитує: «Хто це? Що це?»
Лексична вправа «Допоможи курчаткові»
Діти стають кружка, а педагог — у центр. Він називає будь-який іменник і кидає м’яч одному з дітей. Малюк, повертаючи м’яч, називає зменшувально-пестливу форму цього слова, наприклад: м’яч — м’ячик, жаба — жабка, куля — кулька тощо.
Вправа «Опис»
Педагог пропонує дітям роздивитися картинку із зображенням курчати. Відтак запитує: «Курчатко яке? Який у нього хвостик?» Діти по черзі відповідають, складаючи речення: «Курчатко маленьке. Хвостик жовтенький»
Театралізована гра за змістом тексту

 

 

Використані джерела: ж-л «Вихователь-методист» , №1, 2021 р.