За Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» однією із умов успішного формування гармонійно розвиненої особистості є створення розвивального середовища. Створити в дошкільному закладі розвивальний життєвий простір означає забезпечити сукупність умов, атмосферу, якнайсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника.

Ми намагаємося створити середовище для кожної дитини, зоною комфорту, в якій би вона почувалася впевнено, безпечно, знала, що її люблять і розуміють. Навчання, виховання, розвиток дитини відбувається в атмосфері захищеності та психологічного комфорту. Доцільно створене розвивальне предметне середовище допомагає неформально організувати педагогічний процес і розкриває дитині її можливості в пізнанні себе самої, оточуючих людей та предметів. Ігровий простір сприяє орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує засвоєння нових знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних процесів дитини. Усі елементи предметно-ігрового середовища покликані забезпечувати і стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати актуальні для неї та доступні для її розвитку проблемні ситуації.

Належну увагу ми приділяємо створенню соціокультурного середовища, яке в собі несе функцію естетичного виховання. тому при доборі оздоблювальних матеріалів, меблевого оснащення та предметно-ігрового насищення групи враховано загальну естетику середовища, в якому малюки знаходяться цілий день.

Педагогами нашого садка розроблено, спроектовано та облаштовано різноманітні центри діяльності дитини: центри ігрової діяльності, пізнавальної діяльності, естетичні центри, центри екологічного виховання, літературні осередки, центри психологічного розвантаження.

При їх створенні враховано безпечність, розмір та просторову структуру помешкань, умови для переміщення та розміщення дітей, раціональність використання площі, загальний дизайн та естетичність кожного окремого елементу загального інтер’єру.

Також ми намагаємось зробити кожен центр багатофункціональним, що дає змогу результативної активізації в ньому кожної із семи ліній розвитку дошкільника.