Робота методичного кабінету дошкільного закладу спрямована на забезпечення  якісного методичного супроводу освітньої діяльності педагогічного колективу по впровадженню програм  «Я у Світі», «Впевнений старт», удосконалення ефективних форм навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності через самоосвіту, залучення до самостійної експериментальної роботи з актуальних проблем навчально-виховного процесу. Постійно проводяться різні форми роботи з педагогами : дні методичної інформації , круглі столи , колективні перегляди , виставки новинок методичної літератури.

Для реалізації пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи та програмою розвитку дошкільного навчального закладу,  направлені зусилля всього педагогічного колективу.

Проводились педагогічні ради:

« Організація освітнього процесу за Базовою програмою  розвитку дітей дошкільного віку « Я у Світі»

на яких розглядались питання:

1. Інтегрованість та збалансованість розвитку, виховання та навчання;

2.Створення розвивального життєвого простору;

3. Форми організації дітей дошкільного віку за Базовою програмою

« Формування у дошкільників креативності як базової якості особистості»

 1. Створення умов для прояву креативних здібностей в різних видах діяльності;

2. Результати тематичного вивчення: «Розвиток логічного мислення в різних сферах життєдіяльності дошкільника»

 1. Підбір методів і прийомів для розвитку креативності в ігровій, навчальній, предметно-практичній, комунікативній діяльності

«Розвиток базових якостей особистості через спілкування з соціальним довкіллям»

 1. Особливості розвитку базових якостей в періоди раннього та дошкільного віку
 2. Типи ціннісного ставлення до дитини з боку значущих дорослих
 3. Результати тематичної перевірки: «Виховання самостійності засобами трудового виховання у дітей 6 р..ж»
 4. Вплив родини, навчального закладу, вулиці, суспільного ладу на розвиток базових якостей

«Гра – як провідна форма діяльності дітей на засадах партнерства»

 1. Організація ігрової діяльності в світлі вимог Базової програми
 2. Гра, як засіб виховання самостійності дітей дошкільного віку
 3. Результати тематичного вивчення: «Визначення рівня організації ігрової діяльності з врахуванням вимог Базової програми
 4. Виставка-конкурс картотеки ігор (дидактичних, сюжетно-рольових, розвиваючих, логіко-математичних та ін.)

«Формування мовленнєвої компетентності в різних видах діяльності»

 1. Педагогічні технології мовленнєвого розвитку
 2. Особливості становлення і розвиток фонетичної, лексичної, граматичної компетентності
 3. Результати тематичного вивчення: «Результативність роботи по формуванню мовленнєвої компетентності з дітьми 6 р.ж.»
 4. Навчальний тренінг: «Методи формування звукової культури мови»

«Формування емоційно-значимої поведінки дітей у природному оточенні»

 1. Сучасний підхід до екологічної освіти
 2. «Екологічна стежина», як ефективний елемент екологічного розвивального середовища
 3. Результати тематичного вивчення: «Доцільність використання методів і прийомів для формування екологічної компетентності дошкільника в групах 5 р.ж.»
 4. Оголошення результатів конкурсу на кращий груповий куточок природи

Результативно і плідно проходили семінари-практикуми:

 « Оптимізація планування роботи педагогів за Базовою програмою»

1. Концептуальні засади та базові поняття Базової програми, їхня характеристика, структура.

2. Особливості планування освітньо-виховної роботи за Базовою програмою.

 «Характеристика психологічного віку, та врахування цих особливостей в роботі з дітьми»

1. Раннє дитинство – яке воно?

2. Особливості дошкільного дитинства

«Формування психологічної грамотності педагога, його професійної зрілості»педагогічної культури та майстерності»

1. Такт і культура педагогів;

2. Караючи – поміркуй навіщо?

«Формування життєвої компетентності дошкільника»

 1. Сутність поняття «життєва компетентність»
 2. Створення моделі життєвої компетентності дитини
 3. Аналіз загальних показників компетентності дошкільника. Портрет дошкільника напередодні вступу до школи.

 «Інноваційна практика в роботі вихователя»

 1. Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку
 2. Новації в мистецькому виховання дошкільників
 3. Тренінг «Творча уява і фантазія у професійній діяльності педагогів

«Соціальність – інтегрована характеристика дошкільника»

 1. Умови успішної соціалізації
 2. Соціально-емоційний розвиток в умовах ДНЗ

«Застосування природо терапії в освітньому процесі дошкільного закладу»

 1. Особливості ароматерапії, кольоротерапії, квіткотерапії та застосування їх в роботі з дітьми

«Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку»

 1. Особливості та складові мовленнєвого розвивального середовища. Організація мовленнєвої діяльності дітей
 2. Лексичні та мовленнєві вправи, мовленнєві «перлинки», мовленнєві логічні задачі
 3. Інтерактивні методи навчання та застосування їх у роботі з дошкільниками

«Гендерний розвиток дітей дошкільного віку»

 1. Мета і завдання гендерного розвитку.
 2. Різновікові особливості гендерного виховання дошкільників
 3. Ігровий практикум для медпрацівників

«Оптимізація екологічної освіти та виховання дітей дошкільного віку»

 1. Створення природничого розвивального середовища
 2. Форми освітньої роботи з екологічного виховання
 3. Методи та прийоми екологічного виховання (традиційні і нетрадиційні»

«Розвиток креативних здібностей педагога»

 1. Поняття творчість і креативність
 2. Яким повинен бути творчий педагог
 3. Практикум «Казковий вернісаж»

Ведеться активна консультативна робота з вихователями та батьками, проходять колективні перегляди організації освітньо-виховної діяльності з дітьми, круглі столи, тренінги, засідання творчої групи, засідання динамічної групи, майстер-класи та ін.

 Педагоги дошкільного закладу систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня, впроваджують в практику роботи новітні технології, напрацьовують власний досвід .