Розумова (інтелектуальна) готовність дітей до школи передбачає розвиток їх інтелектуальної сфери і пізнавальних здібностей. У центрі розумового розвитку знаходиться розвиток мислення, яке тісно пов’язане з уявою. В дошкільному віці активно формується образне мислення, просторова і творча уява. Одним із принципів художнього виховання і є опора на розвиток образного мислення та уяви. Навчаючи дитину виконавчій майстерності у сфері мистецтва, слід надавати їй можливість імпровізувати, мислити художніми образами. Імпровізація для дитини — це справжнє мистецтво, яке не потребує особливих знань. Адже вона відчувається природно, ніби сама по собі. Дуже важливо пам’ятати педагогам, що якщо дорослий не дає можливості дитині проявляти свою творчість, а лише передає їй знання, то імпровізаційні можливості дитини зникають. Такий імпровізаційний досвід безпосередньо впливає на виховання творчості у дітей. А розвинуті творчі здібності спонтанно можуть проявитися у будь-якій діяльності. Головне, на нашу думку, у цьому процесі — саме розвиток образного мислення і творчої уяви.

Формування інтелектуальної готовності дітей засобами мистецтва