Як батькам змістовно і цікаво провести з дітьми Новорічні свята

Наближається Новий Рік. У повітрі вже чути запах мандаринів та ароматної хвої, а деякі вікна радісно підморгують гірляндами. Багато хто вже готують подарунки, купують або майструють ялинкові іграшки і чують уві сні бій курантів.

І напевно це правильно, тому що найкраще свято — це добре організоване. Дійсно, важливо розробити культурну програму на Новий Рік, особливо якщо в сім’ї є діти.

Вони із задоволенням приймуть пропозицію дорослих допомогти прикрасити будинок і ялинку, допоможуть мамі приготувати страви.

Що ж можна запропонувати для дитини в новорічну ніч? Читати далі

Методична робота з кадрами

 Робота методичного кабінету дошкільного закладу спрямована на забезпечення  якісного методичного супроводу освітньої діяльності педагогічного колективу по впровадженню програм  «Я у Світі», «Впевнений старт», удосконалення ефективних форм навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності через самоосвіту, залучення до самостійної експериментальної роботи з актуальних проблем навчально-виховного процесу. Постійно проводяться різні форми роботи з педагогами : дні методичної інформації , круглі столи , колективні перегляди , виставки новинок методичної літератури.

Для реалізації пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи та програмою розвитку дошкільного навчального закладу,  направлені зусилля всього педагогічного колективу.

Читати далі

Використання логічних блоків З.Дьєнеша та кольорових лічильних паличок Х.Кюізінера для формування логіко-математичної компетентності дошкільників

Сьогодні з-поміж важливих завдань, що постають перед системою освіти, особливої актуальності набуває проблема розумового виховання дітей дошкільного віку. Одним з центральних питань розумового виховання є розвиток уваги й логічного мислення.

Модернізація першої освітньої ланки відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні має на меті створення сприятливих умов для особистісного становлення та творчої самореалізації кожної дитини, формування в неї життєвої компетентності.

Читати далі

Створення оптимальних санітарно-гігієнічних, навчально-методичних, матеріально-технічних умов для ефективної роботи дитячого дошкільного закладу

За Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» однією із умов успішного формування гармонійно розвиненої особистості є створення розвивального середовища. Створити в дошкільному закладі розвивальний життєвий простір означає забезпечити сукупність умов, атмосферу, якнайсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника.

Ми намагаємося створити середовище для кожної дитини, зоною комфорту, в якій би вона почувалася впевнено, безпечно, знала, що її люблять і розуміють. Навчання, виховання, розвиток дитини відбувається в атмосфері захищеності та психологічного комфорту. Доцільно створене розвивальне предметне середовище допомагає неформально організувати педагогічний процес і розкриває дитині її можливості в пізнанні себе самої, оточуючих людей та предметів. Ігровий простір сприяє орієнтовно-пізнавальній діяльності, що забезпечує засвоєння нових знань, формування розумових дій, розвиток провідних психічних процесів дитини. Усі елементи предметно-ігрового середовища покликані забезпечувати і стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати актуальні для неї та доступні для її розвитку проблемні ситуації.

Читати далі