ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від 30 листопада 2023 р

протокол №2

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення  кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 25 осіб

з/п

Напрям

Суб’єкт підвищення кваліфікації

Кількість

педагогічних працівників

Примітки

1

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

4

90 годин

(бюджет)

2

Пролонговані курси підвищення кваліфікації за накопичувальною системою

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

3

16 годин

(бюджет)

3

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку з питань освіти, розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

15

8 годин

(власний кошт)

4

Всеукраїнські курси та онлайн конференції професійного розвитку педагогічних працівників.

Освітянські платформи

 (дистанційна) форма

25

10 годин

(безкоштовно)

 

Голова педагогічної ради     _________________ Тетяна ПРАСОЛ

Секретар педагогічної ради _________________ Світлана СМАГЛІЙ

Графік засідань атестаційної комісії

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок)  №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради                                                                        

у 2023/2024 н.р.

 

з/п

Дата засідання

Тема засідання

1.

28.09.2023

Про розподіл функціональних  обов’язків між членами атестаційної комісії.

Складання графіку засідань атестаційної комісії та плану роботи атестаційної комісії.

2.

10.10.2023

Про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2023/2024 навчальному році, із зазначенням строків проходження курсів підвищення кваліфікації.

Про розгляд заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію, чергову атестацію з метою підвищення кваліфікаційної категорії, про перенесення строку атестації.

Про подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Про затвердження графіка проведення атестації, плану роботи атестаційної комісії.

3.

10.01.2024

Про хід вивчення системи роботи  педагогічних працівників, які атестуються, членами атестаційної комісії:

 • вивчення рівня досягнень дітей за Базовим компонентом дошкільної освіти, яких навчають педагогічні працівники, що атестуються;
 • про участь педагогічних працівників, що атестуються, у методичній роботі закладу та міста;
 • результати  роботи з документацією педагогічних працівників, що атестуються.

4.

28.02.2024

Ознайомлення членів атестаційної комісії з презентацією результатів  роботи педагогічних працівників, що атестуються.

5.

28.03.2024

Про встановлення (присвоєння) тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань та їх відповідність педагогічним працівникам закладу освіти

 

 

СТРОКИ проведення атестації педагогічних працівників у 2023/2024 н.р.

СТРОКИ

проведення атестації педагогічних працівників

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

 №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради

у 2023-2024 навчальному році

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Видання наказу про створення атестаційної комісії дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

№50 «Світлофорчик», у якому визначається її персональний склад, призначається голова, секретар та організаційні питання проведення атестації.

До 20 вересня

Голова атестаційної комісії

2

Складання і затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2024 році, строків проведення їх атестації та графіків проведення засідань атестаційної комісії.

До 10 жовтня

Атестаційна комісія

3

Визначення строків та адреси електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

До 20 жовтня

Атестаційна комісія

4

Оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу.

До 20 жовтня

Секретар атестаційної комісії

5

Затвердження окремого списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, визначення строків проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внесення змін до графіка своїх засідань.

До 20 грудня

Атестаційна комісія

6

Організація роботи атестаційної комісії, ведення та підписання протоколів засідань атестаційної комісії.

До 10 жовтня

До 20 грудня

До 01 квітня

Секретар атестаційної комісії

 

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2023/2024 році

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач дошкільного навчального закладу

(ясла-садок)  №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради                                                                         ______________ Тетяна ПРАСОЛ

СПИСОК

педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради,

які підлягають черговій атестації у 2023/2024 н.р.

№ з/п

Прізвище, ім’я

по батькові, адреса електронної пошти

Дата народження

Освіта

Посада

Педаго

гічний стаж

Курси підвищення кваліфікації

Дата та результати попередьої атестації

Претендує

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Заклад, рік закінчення

Спеціальність за дипломом

категорія

звання

1

Мисенко Світлана Миколаївна

svitlanamisenko79@gmail.com

02.12.1968

молодший спеціаліст

Олександрійське педагогічне училище,

1987р.

Викладання в початкових класах загальноосвіт-ньої школи

 Вихователь

35 років

22.04.2023

27.03.2019

Підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст»,

11 тар.роз

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

-

2

Дишлева Лариса Миколаївна

dyslarysa

@gmail.com

30.04.1971

молодший спеціаліст

Богуславське педагогічне училище, 1992р.

Виховання в дошкільних закладах

Вихователь

25 років

29.05.2020

30.03.2021

Підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст»,

11 тар.роз

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

-

3

Можарівська Олена Володимирівна

olenarulit@gmail.

com

31.10.1975

молодший спеціаліст

Львівське педагогічне училище, 1995р.

Дошкільне виховання

Вихователь

26 років

30.09.2023

30.03.2020

Підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст»,

11 тар.роз

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

-

 

 


План методичного супроводу педагогів, які атестуються

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик”

Черкаської міської ради

___________   Тетяна ПРАСОЛ

15 жовтня 2023 р                                                                  

План методичного супроводу педагогів, які атестуються у 2023-2024 навчальному році

 

Зміст діяльності

Строк

Примітка

1 Підготувати та розмістити на методичному стенді інформацію про документи, які регламентують проведення атестації педагогів вересень  
2 Провести:

 • Анкетування «Підготовка до атестації: що, як, коли», опрацювати результати;
 • Консультацію: «Що потрібно знати за новими вимогами»
вересень  
3 Підготувати пам’ятки та шпаргалки з інформацією про зміни в проведені атестації вересень  
4 Підготувати пам’ятки з інформацією про зміни в проведені атестації вересень  
5 Оформити на методичному стенді розділ щодо проведення атестації, розмістити наказ про склад атестаційної комісії До 10 жовтня  
6 Підготувати:

 • Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році
 •  Список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації в наступному календарному році

 

До 10 жовтня

 

 

До 20 грудня

 
7 Створити кабінет ЄАС До 01 жовтня  
8 Надати консультацію педагогам: «Як правильно внести інформацію в систему ЄАС» До 01 жовтня  
9 Оновити розділ «Атестація педагогічних працівників» на сайті закладу До 20 жовтня  
10 Провести семінар-практикум «Як правильно узагальнити та презентувати педагогічний досвід» листопад  
11 Оновити інформацію щодо перебігу атестації на сайті закладу грудень  
12 Підготувати рекомендації «Як підготувати публікацію у фахове видання» грудень  
13 Організувати презентацію (колективні перегляди) різних форм роботи з дітьми педагогів, що атестуються Січень-лютий  
14 Надати психологічну та методичну підтримку педагогам, які атестуються.

Провести:

 • Тренінг «Як підготуватися до виступу перед атестаційною комісією» (спільно з практичним психологом);
 • Консультацію «Права та обов’язки педагога, який атестується
Жовтень-січень  
15 Забезпечити участь педагогів, які атестуються, у роботі міських методичних заходах. Протягом року  
16 Оформити аналітичні матеріали за результатами атестації Лютий, березень  
17 Розмістити на методичному стенді інформацію про результати атестації березень  
       

 

Вихователь-методист                                     Ніна Валовенко

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення_№805_Pedrada

План підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ №50 “Світлофорчик” на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від 30 листопада 2022 р

протокол №2

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

підвищення  кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 24 особи

з/п

Напрям

Суб’єкт підвищення кваліфікації

Кількість

педагогічних працівників

Примітки

1

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

4

90 годин

(бюджет)

2

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку.

«Проєктна діяльність як пріоритетна складова STEM- освіти»

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

26

8 годин

(власний кошт)

3

Короткотривалі дистанційні курси професійного розвитку.

«Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку»

КНЗ «ЧОІПОПП» ЧОР

очна (дистанційна) форма

26

8 годин

(власний кошт)

4

Самоосвіта педагогів з різних освітніх напрямів навчання, розвитку та виховання дітей.

26

2 (та більше) години

 

Голова педагогічної ради     _________________ Тетяна ПРАСОЛ

Секретар педагогічної ради _________________ Світлана СМАГЛІЙ

 

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2022-2023 н.р.

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о.завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик”

Черкаської міської ради

 

___________   Наталія ДЯК

         (підпис)

 

05.10.2022 рік

           (дата)

    Список педагогічних працівників, дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради

які підлягають черговій атестації у 2022-2023 навчальному році


з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народ-ження

Посада

Освітньо-

кваліфікаційний рівень

Назва навчального закладу,
рік його закінчення

Спеціальність

за дипломом

Педа-гогічний стаж

Дата  проходження підвищення кваліфікації

Дата

попередньої атестації

Результати попередньої атестації

  

 

Претендує

1

Єгорова Антоніна Володимирівна

1969

вихователь спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет, 2002р.

Дошкільне виховання 30 12.11.2021 2018 спеціалістпершої

категорії,

 

 

спеціалістпершої

категорії

 

2

Дашко Наталія Валеріївна

1981

вихователь спеціаліст

Черкаський національний університет ім.. Богдана Хмельницького, 2013р.

Українська мова і література 

 

 

15 29.04.2022 2018  спеціаліст другоїкатегорії,

 

спеціалістпершої

категорії,

 

3

Кабак Людмила Вікторівна

1971

вихователь молодшийспеціаліст Олександрійське педагогічне училище, 1990 р Дошкільне виховання 32 29.04.2022 2018 11 тарифний розряд, педагогічне звання «вихователь-методист» 11 тарифний розряд, педагогічне звання «вихователь-методист»

4

Завірюха Ольга Олексіївна

1996

вихователь бакалавр 

 

магістр

 

 

 

магістр

 

Черкаський національний університет ім.. Богдана Хмельницького,

       2018р.

2020р.

Дошкільна освіта 

Освітні педагогічні науки.

 

Менеджмент. Управління навчальним закладом.

4 22.05.2021    -   спеціаліст другоїкатегорії

 

5

Якименко Алла Володимирівна

1980

вихователь молодший спеціаліст

Уманське державне педагогічне училище, 2000 р.

Дошкільне виховання 13 29.04.2022 2014 11 тарифний розряд 11 тарифний розряд

 

Вихователь-методист                       Ніна Валовенко

Результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 році

Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному році

 

Результати атестації

 

                                                                Прізвище, ініціали та посада працівника

Валовенко Н.М

Вербицька Л.І

Сінельник С.І

Коротченко О.В

Сисак Т.Д

Галаюра О.В

 

Відповідає займаній посаді

+

 

+

 

+

+

Відповідає займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією

Не відповідає займаній посаді

Присвоєно кваліфікаційну категорію спеціаліст

 

 

 

 

спеціаліст другої категорії

 

 

спеціаліст першої категорії

+

спеціаліст вищої категорії

 

 

+

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 11 тар. розряд

 

 

 

 

 

+

спеціаліст

 

 

 

 

спеціаліст

другої категорії

 

 

 

Спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

+

+

 

+

Присвоєно

педагогічне звання

вихователь-методист

 

 

   

старший вихователь

+

відповідає раніше присвоєному

 

Результати атестації педагогічних працівників:

 • всього проатестовано 6 осіб.

З них:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1 особа;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 особа;
 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

-         «спеціаліст вищої категорії» – 3 особи;

-         педагогічному званню «старший вихователь»

-          11 тарифний розряд – 1 особа.

 

 

Зведений звіт за результатами підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ №50 «Світлофорчик» за 2021 рік

Зведений звіт

за результатами підвищення кваліфікації

педагогічних працівників ДНЗ №50 «Світлофорчик» за 2021 рік

з/п

ПІБ

Комплексні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації

КНЗ ЧОІПОПП

обсяг годин/кредит ЄКТС

Короткотривалі курси професійного розвитку

КНЗ ЧОІПОПП

обсяг годин/кредит ЄКТС

Інші форми підвищення ВСЬОГО

обсяг годин/кредит ЄКТС

Тема

1

Єгорова А.В

90/3

30/1

120/4

2

Дубова Т.І

30/1

30/1

3

Поливода Н.В.

30/1

30/1

4

Желєзняк Н.В.

30/1

30/1

5

Конет Г.А.

30/1

30/1

6

Завірюха О.О.

0

0

7

Сухомудренко Г.Ф.

90/3

30/1

120/4

8

Вербицька Л.І

90/3

30/1

120/4

9

Дашко Н.В.

30/1

30/1

10

Галаюра О.В.

120/4

30/1

150/5

11

Мисенко С.М.

30/1

30/1

12

Дишлева Л.М.

30/1

30/1

13

Можарівська О.В.

30/1

30/1

14

Пукаленко Н.В.

30/1

30/1

15

Дяк Н.М.

30/1

30/1

16

Кабак Л.В.

30/1

30/1

17

Смаглій С.В.

90/3

30/1

120/4

18

Сисак Т.Д.

30/1

19

Сінельник С.І

90/3

30/1

7

120/4

20

Гінкота Ю.І.  

30/1

21

Коротченко О.В.  

30/1

22

Полякова Л.Л.  

30/1

23

Малнацька Я.П.  

30/1

24

Валовенко Н.М.

90/3

30/1

25

Кульбашна Л.Г

   

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Список педагогічних працівників, дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради які підлягають черговій атестації у 2021-2022 навчальному році

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик”

Черкаської міської ради

 

___________   Л.Г.Кульбашна

         (підпис)

 

05.10.2021 рік

           (дата)

    Список педагогічних працівників, дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради

які підлягають черговій атестації у 2021-2022 навчальному році

 


з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народ-ження

Посада

Освітньо-

кваліфікаційний рівень

Назва навчального закладу,
рік його закінчення

Спеціальність

за дипломом

Педа-гогічний стаж

Дата  проходження підвищення кваліфікації

Дата

попередньої атестації

Результати попередньої атестації

 

 

 

Претендує

1

Валовенко Ніна

Миколаївна

1971

вихователь-методист спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет, 2001р.

Дошкільне виховання 30 02.04.2021 2017 спеціаліст

вищої

категорії,

пед..звання «старший вихователь»

 

спеціаліст

вищої

категорії,

пед..звання «старший вихователь»

 

2

Вербицька Людмила Іванівна

1976

вихователь спеціаліст

Уманський державний педагогічний університет, 2001р.

Дошкільне виховання

 

 

 

26 30.04.2021 2017  спеціаліст вищої

категорії,

 

спеціаліст

вищої

категорії,

 

3

Коротченко Олена Володимирівна

1973

музичний керівник спеціаліст Луганський державний педагогічний інститут Східноукраїнського університету, 1995 р Початкове навчання та музичне виховання 27 03.04.2020 2017 спеціаліст

вищої

категорії

спеціаліст

вищої

категорії

4

Сінельник Світлана Іванівна

1966

вихователь спеціаліст

 

 

 

 

молодший спеціаліст

Чернігівський державний педагогічний інститут, 1989р

Уманський гуманітарно-педагогічний коледж, 2011

Хімія з додатковою спеціальністю біологія

Дошкільна освіта

31 22.05.2021 2017 спеціаліст першої категорії

 

спеціаліст вищої категорії

 

5

Галаюра Ольга Василівна

1968

вихователь молодший спеціаліст

Кременчуцьке педагогічне училище, 1988 р.

Дошкільне виховання 31 07.05.2021 2017 спеціаліст, 11 тарифний розряд спеціаліст, 11 тарифний розряд

 

Вихователь-методист                       Н.М.Валовенко