Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів освіти ДНЗ №50 за ІІ півріччя. Порівняльний аналіз.

Порівняльна таблиця  визначення рівня досягнень дітей   за І-ІІ півріччя 2023-2024 навчального року

№ групи, кількість дітей Рівні засвоєння

КОМПЕТЕНТНОСТІ

здоровя-збережув

рухова

особис-тісна

соціально-

громадян.

природни-чо-еколо-

гічна

навички

зорієн. на сталий  розвиток

мистець-ко-творча

ігрова

сенсорно-

пізна-вальна

логіко-

матем

мовлен-

нєва

кому-

ніка-тивна

   

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

   

Особистість дитини

Дитина

в соціумі

Дитина в

природному довкіллі

Дитина

в світі

мистец.

Гра

дитини

Дитина в сенсорно-пізнав. просторі

Мовлення дитини

3 р.ж.

1п

2п

В

2-5%

0

0

2-5%

2-5%

1-2,5%

0

1-2,5%

1-2,5%

1-2,5%

1-2,5%

1-2,5

 

4-9%

5-11%

4-9%

3-7%

4-9%

4-9%

2-4%

7-16%

11-24%

8-33

6-13%

6-13

1 п

2 п

Д

8-19%

12-28%

4-9%

9-21%

17-40%

19-44%

19-44%

15-35

9-21%

8-19%

10-23%

11-25

 

18-40%

30-66%

20-44%

19-42%

21-46%

9-20%

19-42%

23-51

15-33%

15-33

14-31%

19-42

1 п

2 п

С

23-53%

25-58%

23-53%

21-49%

13-30%

13-30%

20-46%

20-46

18-42%

16-37

13-30%

13-30

 

20-44%

10-22%

18-40%

18-40%

18-40%

17-38%

22-49%

12-27

15-33%

20-44

18-40%

18-40

1 п

2п

П

6-14%

6-14%

6-14%

11-25%

9-21%

10-23%

20-46%

7-16

15-35%

18-42

19-44%

18-42

 

3-7%

1-2%

2-4%

4-9%

2-4%

4-9%

2-4%

1-2%

3-7%

2-4%

7-16%

2-4%

 

Всього дітей 45 (1пів.-43)

 

4 р.ж.

1 п

2 п

В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8-15%

11-21%

6-12%

5-10%

5-10%

6-12%

8-15%

11-21%

6-12%

5-10%

6-12%

8-15%

1 п

2п

Д

14-28,5%

17-35%

15-31%

7-14%

11-23%

9-18%

11-23%

10-21%

12-25%

7-14%

8-16%

10-21%

 

24-47%

21-41%

24-47%

26-51%

22-43%

20-39%

20-39%

21-41%

22-43%

16-31%

19-37%

19-37%

1 п

2 п

С

28-57,5%

22-45%

26-53%

26-53%

22-45%

21-43%

30-61%

30-61%

27-55%

23-47%

29-59%

31-63%

 

14-27%

14-27%

16-31%

20-39%

20-39%

21-41%

16-31%

15-29%

21-41%

28-55%

20-39%

20-39%

1 п П

7-14%

10-21%

8-16%

16-33%

15-31%

19-39%

8-16%

9-18%

10-21%

19-39%

12-25%

8-16%

2 п  

4-8%

5-10%

4-8%

0

4-8%

4-8%

7-14%

4-8%

4-8%

2-4%

6-12%

4-8%

Всього дітей 51 ( 1 пів.- 49)

5 р.ж.

1 п

2 п

 

В 12-20% 7-13% 7-13% 12-20% 6-10% 4-7% 2-3% 12-21% 7-13% 4-7% 1-2% 1-2%
  28-47% 18-30% 22-37% 16-27% 15-25% 13-22% 13-22% 17-29% 18-30% 15-25% 7-12% 7-12%
1 П

2 П

 

Д 23-39% 38-64% 28-47% 22-38% 21-36% 26-44% 17-29% 23-39% 23-39% 19-32% 23-39% 21-36%
  25-43% 32-54% 31-53% 27-46% 23-39% 22-37% 25-43% 34-58% 17-29% 30-51% 20-34% 22-37%
1 П

2 П

С 23-39% 10-18% 19-32% 23-39% 29-49% 23-39% 34-59% 23-39% 23-39% 28-47% 26-44% 27-46%
  6-10% 6-10% 6-10% 16-27% 21-36% 20-34% 21-36% 8-14% 24-41% 14-24% 31-52% 29-49%
1 П

П 1-1,7% 3-5% 5-8% 1-1,7% 3-5% 6-10% 5-8% 0 6-10% 8-14% 9-15% 10-18%
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-1,6% 1-1,6%

Всього дітей 59 ( 1 пів.- 59)

6 р.ж.

1 П

В 10-14% 6-8% 9-12% 8-11% 7-10% 4-6% 7-10% 11-15% 7-10% 3-4% 4-6% 5-6%
  25-36% 18-26% 17-25% 18-26% 20-29% 21-30% 11-16% 17-25% 14-20% 15-22% 15-22% 12-17%

Д 35-47% 36-49% 29-39% 40-55% 33-44,5% 40-55% 35-47% 36-49% 26-35% 31-42% 35-47% 29-39%
  32-46% 39-56% 39-56% 38-55% 35-51% 39-56% 38-55% 34-49% 34-49% 30-43% 36-52% 36-52%
1 П

С 29-39% 32-43% 30-41% 24-33% 33-44,5% 28-38% 32-43% 27-37% 36-49% 36-49% 34-46% 40-55%
  12-17% 12-17% 13-19% 13-19% 14-20% 13-19% 23-33% 14-20% 20-29% 22-32% 18-26% 21-31%

П 0 0 0 0 1-1% 2-2% 0 0 5-6% 4-5% 1-1 1-1%
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3% 0 0

Всього дітей – 69 (1 пів. – 74)

 

Вихователь-методист ________________ Ніна ВАЛОВЕНКО

 

Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів освіти ДНЗ №50 за І півріччя

Таблиця №1. Визначення рівня досягнень дітей ясельних груп за І півріччя 2023-2024 навчального року

№ групи, кількість дітей Рівні засвоєння

КОМПЕТЕНТНОСТІ

здоровя-збережув

рухова

особис-тісна

соціально-

громадян.

природни-чо-еколо-

гічна

навички

зорієн. на сталий  розвиток

мистець-ко-творча

ігрова

сенсорно-

пізна-вальна

логіко-

матем

мовлен-

нєва

кому-

ніка-тивна

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

 

Особистість дитини

Дитина

в соціумі

Дитина в

природному довкіллі

Дитина

в світі

мистець.

Гра

дитини

Дитина в сенсорно-пізнав. просторі

Мовлення дитини

Компетентності

здоровязбережув

рухова

особистісна

соціально-

громадян.

природн.-екологі

навич.

сталий розвиток

мистецько-творча

ігрова

сенсорн.

-пізнав

логіко-матем.

мовленнєва

комуні катив.

№1 В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д

2

3

3

3

10

10

0

7

2

2

2

3

14 С

8

7

7

5

2

2

3

5

3

4

5

5

П

4

4

4

6

2

2

11

2

9

8

7

6

№2 В

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Д

3

5

4

3

4

4

1

5

4

4

4

4

16 С

7

9

9

9

8

9

11

8

7

7

5

5

П

5

2

1

3

3

2

4

2

4

4

6

6

№12 В

1

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Д

3

4

2

3

3

5

3

3

3

2

4

4

13 С

8

9

7

7

3

2

5

7

8

5

3

3

П

1

0

1

2

6

6

5

3

2

6

6

6

 43 В 2-5% 0 0 2-5% 2-5% 1-2,5% 0 1-2,5% 1-2,5% 1-2,5% 1-2,5% 1-2,5%
Д 8-19% 12-28% 4-9% 9-21% 17-40% 19-44% 4-9% 15-35% 9-21% 8-19% 10-23% 11-25%
С 23-53% 25-58% 23-53% 21-49% 13-30% 13-30% 19-44% 20-46% 18-42% 16-37% 13-30% 13-30%
П 6-14% 6-14% 6-14% 11-25% 9-21% 10-23% 20-46% 7-16% 15-35% 18-42% 19-44% 18-42%

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Таблиця №2. Визначення рівня досягнень дітей молодших груп за І півріччя 2023-2024 навчального року

№ групи, кількість дітей Рівні засвоєння

КОМПЕТЕНТНОСТІ

здоровя-збережув

рухова

особис-тісна

соціально-

громадян.

природни-чо-еколо-

гічна

навички

зорієн. на сталий  розвиток

мистець-ко-творча

ігрова

сенсорно-

пізна-вальна

логіко-

матем

мовлен-

нєва

кому-

ніка-тивна

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

 

Особистість дитини

Дитина

в соціумі

Дитина в

природному довкіллі

Дитина

в світі

мистець.

Гра

дитини

Дитина в сенсорно-пізнав. просторі

Мовлення дитини

Компетентності

здоровязбережув

рухова

особистісна

соціально-

громадян.

природн.-екологі

навич.

сталий розвиток

мистецько-творча

ігрова

сенсорн.

-пізнав

логіко-матем.

мовленнєва

комуні катив.

№4 В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д

2

2

3

2

3

0

3

4

4

3

3

3

15 С

9

8

7

6

7

8

9

7

9

6

8

8

П

4

5

5

7

5

7

3

4

2

6

4

4

№9 В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д

9

6

7

3

3

3

5

2

1

0

1

3

15 С

3

5

5

7

6

4

8

8

8

8

8

8

П

3

4

3

5

6

8

2

5

6

7

6

4

№10 В

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д

3

9

5

2

5

6

3

4

7

4

4

4

19 С

16

9

14

13

9

9

13

15

10

9

13

15

П

0

1

0

4

4

4

3

0

2

6

2

0

 

49

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Д 14-28,5% 17-35% 15-31% 7-14% 11-23% 9-18% 11-23% 10-21% 12-25% 7-14% 8-16% 10-21%
С 28-57,5% 22-45% 26-53% 26-53% 22-45% 21-43% 30-61% 30-61% 27-55% 23-47% 29-59% 31-63%
П 7-14% 10-21% 8-16% 16-33% 15-31% 19-39% 8-16% 9-18% 10-21% 19-39% 12-25% 8-16%

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Таблиця №3. Визначення рівня досягнень дітей середніх груп за І півріччя 2023-2024 навчального року

№ групи, кількість дітей Рівні засвоєння

КОМПЕТЕНТНОСТІ

здоровя-збережув

рухова

особис-тісна

соціально-

громадян.

природни-чо-еколо-

гічна

навички

зорієн. на сталий  розвиток

мистець-ко-творча

ігрова

сенсорно-

пізна-вальна

логіко-

матем

мовлен-

нєва

кому-

ніка-тивна

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

 

Особистість дитини

Дитина

в соціумі

Дитина в

природному довкіллі

Дитина

в світі

мистець.

Гра

дитини

Дитина в сенсорно-пізнав. просторі

Мовлення дитини

Компетентності

здоровязбережув

рухова

особистісна

соціально-

громадян.

природн.-екологі

навич.

сталий розвиток

мистецько-творча

ігрова

сенсорн.

-пізнав

логіко-матем.

мовленнєва

комуні катив.

№6 В

5

3

4

4

3

1

0

7

3

2

0

0

Д

10

15

9

13

12

14

13

12

11

11

14

13

19 С

4

1

6

1

3

3

5

0

4

5

4

5

П

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

№8 В

2

3

2

2

2

0

0

0

2

2

1

1

Д

2

8

5

6

4

5

2

2

5

5

6

6

20 С

15

6

8

11

14

11

16

17

8

8

10

9

П

1

3

5

1

0

4

2

0

5

5

3

4

№11 В

5

1

1

6

1

3

2

5

2

0

0

0

Д

11

15

14

3

5

7

2

9

7

3

3

2

20 С

4

3

5

11

12

9

13

6

11

15

12

13

П

0

0

0

0

2

1

3

0

0

2

5

5

 

59

В 12-20,3% 7-13% 7-13% 12-20,3% 6-10% 4-7% 2-3,4% 12-21% 7-13% 4-7% 1-1,7% 1-1,7%
Д 23-39% 38-64% 28-47% 22-38% 21-36% 26-44% 17-29% 23-39% 23-39% 19-32% 23-39% 21-36%
С 23-39% 10-18% 19-32% 23-39% 29-49% 23-39% 34-59% 23-39% 23-39% 28-47% 26-44% 27-46%
П 1-1,7% 3-5% 5-8% 1-1,7 3-5% 6-10% 5-8% 0 6-10% 8-14% 9-15,3 10-18%

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Таблиця №4. Визначення рівня досягнень дітей старших груп за І півріччя 2023-2024 навчального року

№ групи, кількість дітей Рівні засвоєння

КОМПЕТЕНТНОСТІ

здоровя-збережув

рухова

особис-тісна

соціально-

громадян.

природни-чо-еколо-

гічна

навички

зорієн. на сталий  розвиток

мистець-ко-творча

ігрова

сенсорно-

пізна-вальна

логіко-

матем

мовлен-

нєва

кому-

ніка-тивна

ОСВІТНІ НАПРЯМИ

 

Особистість дитини

Дитина

в соціумі

Дитина в

природному довкіллі

Дитина

в світі

мистець.

Гра

дитини

Дитина в сенсорно-пізнав. просторі

Мовлення дитини

Компетентності

здоровязбережув

рухова

особистісна

соціально-

громадян.

природн.-екологі

навич.

сталий розвиток

мистецько-творча

ігрова

сенсорн.

-пізнав

логіко-матем.

мовленнєва

комуні катив.

№3 В

0

1

2

1

0

2

1

1

0

0

0

1

Д

15

13

15

16

14

12

12

14

6

7

15

11

27 С

12

13

10

10

13

12

14

12

16

17

12

15

П

0

0

0

0

0

1

0

0

5

3

0

0

№5 В

3

1

3

3

4

0

2

4

4

0

3

1

Д

12

12

11

13

8

14

11

10

10

11

9

10

25 С

10

12

11

9

13

11

12

11

11

14

13

14

П

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№7 В

7

4

4

5

3

2

4

6

3

3

1

3

Д

8

11

8

11

11

14

12

12

10

13

11

7

22 С

8

7

9

6

7

5

6

4

9

5

9

11

П

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

 

74

В 10-14% 6-8% 9-12% 8-11% 7-10% 4-6% 7-10% 11-15% 7-10% 3-4% 4-6% 5-6%
Д 35-47% 36-49% 29-39% 40-55% 33-44,5% 40-55% 35-47% 36-49% 26-35% 31-42% 35-47% 29-39%
С 29-39% 32-43% 30-41% 24-33% 33-44,5% 28-38% 32-43% 27-37% 36-49% 36-49% 34-46% 40-55%
П 0 0 0 0 1-1% 2-2% 0 0 5-6% 4-6% 1-1% 1-1%

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

Вивчення стану освітнього процесу ( до педради №2)

 Витяг з довідки за результатами тематичного вивчення

«Організація роботи з безпеки життєдіяльності

в ЗДО в умовах воєнного стану» з дітьми 5 року життя

З метою реалізації завдання річного плану роботи на 2023-2024 навчальний рік з  30.10.2023р. по 03.11.2023 р. проводилося тематичне вивчення «Організація роботи з безпеки життєдіяльності в ЗДО в умовах воєнного стану» з дітьми 5 року життя. Вивчення охоплювало питання:

 1. Створення безпечного предметно-розвивального середовища в групових осередках і на ігрових майданчиках;
 2. Аналіз емоційного стану вихованців, психологічного мікроклімату у дитячих колективах в умовах воєнного стану. Систематичні психодіагностичні спостереження;
 3. Аналіз дотримання протиепідемічних заходів у ЗДО;
 4. Дотримання педагогами плану реагування на сигнал «Повітряна тривога!»;
 5. Організація дозвілля дітей у найпростішому укритті під час повітряної тривоги;
 6. Проведення інструктажів, практичних навчань з безпеки життєдіяльності дітей під час воєнного стану з педагогами і працівниками ЗДО;
 7. Обладнання найпростішого укриття для безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги. Склад аптечки, індивідуальних та групових рюкзаків дітей, предметів та засобів для забезпечення першочергових потреб;
 8. Моніторинг до тематичного вивчення за освітнім напрямом «Особистість дитини»: здоров`язбережувальної та особистісної компетентностей дітей середнього дошкільного віку;
 9. Перегляд організованих форм діяльності. Педагогічний аналіз організації та методики проведення занять з дошкільниками;
 10. Якість планування та підготовки до проведення освітньої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності та за напрямом «Особистість дитини», «Дитина у соціумі». Читати далі

Витяг довідки результатів тематичної перевірки «Вивчення рівня знань, які сприяють формуванню основ національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку», проведеної в групах 6 року життя № 4,9,10

Згідно з річним планом та планом внутрішньосадового контролю,

з  23.01.23 по 27.01.23  року було проведене тематичне вивчення

ефективності методів та прийомів у роботі з дітьми  6-го року життя з патріотичного виховання, групи №4,9,10.

До складу комісії увійшли:

завідувач Прасол Т.І., вихователь-методист Валовенко Н.М,

   Вивчення охоплювало питання:

 1. Створення умов для змістовної діяльності дитини:
 • наявність посібників, книжок, ляльок або театральних персонажів, плакатів, книжкових ілюстрацій, збірок, добірок музичних творів;
 • обладнання для самостійної діяльності дітей.
 1. Стиль взаємин між дорослими та дітьми, з дітьми:
 • оцінка характеру взаємодії вихователя з дітьми;
 • оцінка емоційного самопочуття дитини в сім’ї;
 • оцінка соціальних та емоційних проблем дитини.
 1. Аналіз методів та прийомів, які використовує вихователь з метою національно-патріотичного виховання на заняттях та в повсякденні.
 2. Оцінка ролі вихователя як організатора спільної діяльності дітей, прийоми керівництва.
 3. Вирішення завдань національно-патріотичного виховання під час планування та організації освітньої діяльності;
 4. Рівень патріотичної та національної культури дітей:
 • знання традицій, звичаїв, символів, фольклору тощо, вміння пояснювати їх;
 • виконання правил групи;
 • рівень розвитку громадянських почуттів (любові до рідної землі, мови, родини);
 • самооцінка дитини;
 • наявність оцінно-контрольних дій у дітей;
 1. Зв’язок дошкільного навчального закладу із сім’єю. Форми роботи з національно-патріотичного виховання з батьками вихованців

Під час перевірки були використані такі методи:

 • ознайомлення з інструктивно-методичними матеріалами;
 • самоаналізування вихователями їхньої роботи:
  • спостереження за освітньою роботою вихователя з дітьми;
  • аналіз планів роботи вихователів;
  • аналітичний огляд матеріальної бази.

 

Під час тематичного вивчення визначено недоліки в роботі:

- вихователі груп не систематично відображають роботу з питань патріотичного виховання в планах освітньої роботи;

- спостерігаються здебільшого одноманітні засоби патріотичного виховання;

- мало використовують цифрових ресурсів, мультимедійної системи з зазначеної теми.

З метою підвищити ефективність роботи щодо патріотичного виховання та усунути недоліки рекомендовано:

1. Здійснювати планування освітньої роботи щодо патріотичного виховання дошкільників  в усіх видах діяльності та дотримуватися принципу систематичності.

Вихователі    всіх груп.                                                                                              Постійно

 

2. Урізноманітнити засоби патріотичного виховання а саме: краєзнавство, фольклор, художню літературу, засоби масової інформації, твори образотворчого, театрального, декоративно-ужиткового мистецтв, цифрові ресурси, мультимедійний проектор.

Вихователі    груп. Постійно

 

 

3. Використовувати в роботі з дітьми сучасні прийоми навчання щодо патріотичного виховання, такі як створення проектів «Україна – моя Батьківщина», «Моє місто – мій край» тощо.

Вихователі       груп. Постійно.

4. Організувати просвітницьку роботу з педагогами:

 • проблемний семінар «Формуємо національну свідомість»

Вихователь-методист Валовенко Н.М.

 • методичну годину «Проектування психолого-педагогічної роботи з дітьми».

Практичний психолог Малнацька Я.П.

5. Провести консультацію для батьків «Родина та патріотичне виховання»

Вихователі груп.

 

6. Опрацювати та використовувати в роботі парціальну програму національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» О.Каплуновська, І.Кичата, Ю.Палець ( «Мандрівець»).

Вихователі    груп. Постійно.

 

 

Завідувач ДНЗ №50___________Тетяна Прасол

Вихователь-методист_________Ніна Валовенко

 

Вивчення стану освітнього процесу (до педради №2)

ВИТЯГ З ДОВІДКИ

За результатами тематичного вивчення

«Стан роботи щодо формування навичок безпечної поведінки дітей 5-го року життя»  (групи №3,5,7)

 

Термін проведення:  з 22.11.2022 р. по 25.11.2022  року.

 

Відповідно до плану роботи дошкільного закладу на 2022-2023 навчальний рік з питань вивчення стану життєдіяльності дітей було проведено тематичне вивчення стану роботи щодо формування навичок безпечної поведінки дітей

5-го  року  (групи №3,5,7).

Мета вивчення: аналіз системи роботи вихователів щодо формування навичок безпечної поведінки дітей 5-го  року життя.

Методи вивчення: спостереження, педагогічний аналіз, бесіди з дітьми та вихователями, вивчення планування.

Об’єкт вивчення: діти 5-го років життя груп № 3,5,7.

 

Вивчення проводили за такими критеріями:

1. Оцінювання ступеня сформованості знань, умінь та навичок безпечної поведінки під час проведення занять та в повсякденному житті.

2. Створення умов щодо формування навичок безпечної поведінки.

3. Забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в

умовах воєнного стану.

4. Якість планування роботи з безпеки життєдіяльності.

5. Робота з батьками за цією проблемою.

Під час тематичного вивчення визначено недоліки в роботі:

- облаштування освітнього простору в укритті з питання безпеки життєдіяльності потребує доповнення;

-  частина дітей знають правила поводження в різних ситуаціях, але під час моделюванні ситуації губляться і не знають як ними користуватися;

- елементарні навички самозахисту в навколишньому середовищі сформовані частково;

-  діти знайомі з причинами виникнення небезпечних ситуацій, але не завжди знають як можна їм запобігти;

-  в методичному кабінеті недостатньо наочності про вибухонебезпечні предмети;

-   існує потреба педагогів в оволодінні заспокійливими техніками, які можна застосовувати в укритті, під час повітряних тривог.

-  форми взаємодії з батьками з даного питання одноманітні, недостатньо уваги приділено темі вибухонебезпечних предметів.

З метою підвищити ефективність роботи щодо формування навичок безпечної поведінки в умовах сучасного соціуму та усунути недоліки рекомендовано:

1. Продовжувати здійснювати планування та організацію  освітньої роботи щодо формування навичок безпечної поведінки у дітей під час усіх видів діяльності.

Вихователі    Железняк Н.В., Вербицька Л.І., Сухомудренко Г.Ф.,

Галаюра О.В., Мисенко С.М.

Постійно.

2. Використовувати в роботі з дітьми сучасні  та ефективні прийоми освітньої діяльності щодо формування навичок безпечної поведінки (моделювання ситуацій з практичними діями, проекти, зустрічі з працівниками патрульної поліції, ДСНС, практичні тренінги з ними, тематичні сценки, ситуації-загадки та ін.

Постійно. Вихователі всіх вікових груп.

3. Вихователям  груп наповнити осередки безпеки життєдіяльності штучними зразками засобів першої долікарської допомоги, індивідуального захисту, пожежогасіння; інформаційними матеріалами про правила поведінки у звичних та екстремальних ситуаціях, тематичні лепбуки «Пес Патрон застерігає», «Правила поведінки під час повітряної тривоги».

До 01.01.2023. Вихователі груп №3,5,7.

4. Систематизувати та доповнити ілюстративний матеріал та обладнання для проведення занять та ігрових вправ з мінної безпеки.

До 01.01.2022 р. Вихователь-методист Валовенко Н.М.

5. Роботу з формування безпечних моделей поведінки в довкіллі, накопичення необхідного досвіду взаємодії здійснювати через спільну діяльність  дитини та дорослого (культурні практики – продуктивна, пізнавально-пошукова, комунікативна).

Постійно. Вихователі груп.

6. Організувати практичну роботу з педагогами по ознайомленню із заспокійливими техніками, які можна застосовувати в укритті, під час повітряних тривог.

До 01.12.2023. Практичний психолог.

7. Здійснювати психолого-педагогічний супровід батьків щодо формування в дітей навичок безпечної поведінки та стресостійкості через офлайн (бесіди, рекомендації, консультації) та онлайн формат, використовуючи сайт закладу та групи в соціальних мережах.

Постійно. Педагоги закладу.

 

Завідувач ДНЗ №50___________Тетяна ПРАСОЛ

Вихователь-методист_________Ніна ВАЛОВЕНКО

Практичний психолог_________Яна МАЛНАЦЬКА

 

 

Моніторинг індивідуального розвитку здобувачів освіти ЗДО №50 “Світлофорчик” за 1 півріччя 2022-2023 н.р.

Згідно річного плану роботи  закладу дошкільної освіти на 2022-2023 навчальний рік, з 03.10.22 р. по 21.10.22 р., проведено моніторинг індивідуального розвитку здобувачів освіти в усіх вікових групах. Це дало змогу визначити рівень компетентності вихованців станом на початок навчального року, відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти: рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована).

Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені) в Освітній  програмі «Дитина», за якою  організовано освітній процес у закладі дошкільної освіти (ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

         Всього обстежено 195 дітей. З них дітей: раннього віку – 37; молодшого – 42; середнього – 60; старшого – 56.

Результати моніторингу відображено в таблицях №1,2,3,4.

В ході проведеного аналізу результатів моніторингу, визначено рівень сформованості ключових компетентностей  за освітніми напрямами «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі Мистецтва». Визначено рівень засвоєння змісту Програми  та ступінь ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини.

Слід зазначити, що найбільший відсоток початкового рівня простежується за освітніми напрямами в групах раннього віку: «Особистість дитини» – 48%, «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – 43,2%, «Дитина в природному довкіллі» – 46%, «Гра дитини» – 53,8%, «Дитина в соціумі» – 46%, «Мовлення дитини» – 5,7%, «Дитина у світі Мистецтва» – 44,2%.

В групах молодшого віку: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – 22,5%, «Дитина в природному довкіллі» – 30,6%, «Мовлення дитини» – 29%.

В групах середнього віку: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – 16,1%, «Дитина в природному довкіллі» – 11,7%,  «Мовлення дитини» – 11,7%.

В групах старшого віку: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» – 10,9%, «Дитина в природному довкіллі» – 12,1%,  «Мовлення дитини» – 12,1%, «Дитина у світі Мистецтва» – 9,7%.

Для забезпечення освітнього результату рекомендуємо:

 1.  Оцінити картину в віковій групі загалом та індивідуальний розвиток кожної дитини, зробити висновки та розробити своєчасні коригувальні дії для підвищення рівня організованого  освітнього процесу в ЗДО.

До 05.11.2022 р. Вихователі груп. Вихователь-методист.

 1. Організовану освітню діяльність доцільно планувати та проводити у формі педагогічного спілкування в колі, різних видів занять, освітніх ситуацій та подорожей, тематичних проектів, прогулянок, екскурсій, дослідницько-пошукової діяльності, творчих ігор, самостійної діяльності дітей відповідно до завдань фізичного, соціального, комунікативного, пізнавального та художньо-естетичного розвитку.

Постійно. Педагоги закладу.

 1. Для забезпечення процесу формування досвіду дітей в різних видах діяльності : комунікативної, ігрової, проектної, еколого-природничої, здоровязбережувальної,  мистецької, побутової, трудової, тощо , організовувати таку через постійну взаємодію дорослого з дітьми , яка не регламентується часом і відбувається упродовж дня.

Постійно. Педагоги закладу.

 

 

 

Вихователь-методист ________________ Н.М.Валовенко

 

 

Вивчення стану освітнього процесу

Тематичне вивчення (до педради №1)

Стан організації розвивального освітнього середовища в групах дошкільного закладу на початок 2021-2022 навчального року.

 

Термін перевірки: з 09.08.2021 по 13.08.2021 року.

 

Мета контролю: вивчення наявності предметно-ігрового середовища та створення умов для організації життєдіяльності дітей.

 

Об’єкт контролю: всі вікові групи ( 1,2,12 ранній вік; 3,5,7, – 4 р.ж.; 4,9,10 – 5 р.ж.; 6,8,11 – 6 р.ж.)

Вивчали : завідувач ДНЗ Кульбашна Л.Г. , вихователь-методист

Валовенко Н.М.

В ході перевірки встановлено, що ЗДО №50 створена належна база для проведення освітньої діяльності з різних розділів програми. Це наочні посібники, розвивальні, дидактичні ігри, ілюстрації, сюжетні картини, роздавальний та демонстраційний матеріал, посібники для проведення  занять із зображувальної діяльності. В кожній групі матеріали впорядковані, розміщені у зручних для користування шафах, систематизовані за видами діяльності, на матеріали складені каталоги. Кількість та змістове наповнення навчально-дидактичних матеріалів  забезпечують належний супровід освітнього процесу по реалізації чинної програми. Читати далі

Порівняльний аналіз показників компетентності дітей та засвоєння програмових вимог (за Освітньою програмою «Дитина») за 1 та 2 півріччя 2020-2021 року

Результативність роботи з дітьми за всіма освітніми напрямами

Протягом 2020-2021 н.р. педагоги закладу дошкільної освіти працювали над формуванням ключових компетентностей дитини за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток особистості дитини. Керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти – державним стандартом дошкільної освіти, організовано такий освітній процес, який забезпечує збагачення особистого досвіду дитини в різних видах діяльності, як під час спеціально організованих заняттях, так і в повсякденні. Колектив працює над створенням умов, що забезпечують самоцінність дошкільного дитинства та сприяють наступності між дошкільною та початковою освітою.

Педагоги  створюють інтерактивне розвивальне середовище, яке є передумовою формування позитивного емоційно-ціннісноо ставлення дитини до пізнавальної діяльності. Моделюючи ігрове середовище для дитини, вихователі створюють умови для засвоєння дитиною взаємозв’язків і взаємозалежностей навколишнього світу, залучають дитину до різних форм активності, сприяючи формуванню уявлення про образ світу, наповнений сенсорним, математичним, дослідницьким змістом.

На кінець року ми отримали такі освітні результати  (див. таблицю) :

 

Порівняльний аналіз показників компетентності дітей та засвоєння програмових вимог

(за Освітньою програмою «Дитина») за 1 та 2 півріччя 2020-2021 року

 

Розділи

програми

Здоров’я та

фізичний розвиток

Мовлення дитини

Художня література

Дитина в соціумі

Гра дитини

Дитина в природному довкіллі

Дитина в сенсорно-піднаваль. просторі

Привча-ємо працюва-ти

Образотворча майстерня

Музичний калейдоскоп

4 р.ж

1 п В

10-15%

11-16%

9-13%

17-25%

12-18%

15-22%

11-16%

12-18%

5-7%

10-15%

2 п

14-20%

19-27%

14-20%

25-35%

20-28%

23-32%

16-23%

20-28%

12-17%

19-27%

1 п С

49-72%

45-66%

43-64%

44-66%

45-66%

40-59%

37-55%

44-66%

45-66%

42-62%

2 п

57-80%

44-62%

52-73%

43-61%

45-64%

43-61%

44-62%

45-64%

47-66%

44-62%

1 п Н

9-13%

12-18%

16-23%

7-10%

11-16%

13-19%

20-29%

10-15%

18-26%

16-23%

2 п

-

8-11%

5-7%

3-4%

6-8%

5-7%

11-15%

6-8%

12-17%

8-11%

 

Всього дітей 4 р.ж. – 71

5 р.ж

1 п В

18-24%

17-23%

19-25%

15-20%

22-29%

16-21%

12-16%

15-20%

16-21%

30-40%

2 п

33-42,8%

20-26%

21-27,2%

32-41,5%

30-39%

20-26%

27-35%

24-31,1%

26-33,7%

36-46,7%

1 п С

57-76%

49-65%

51-68%

57-76%

53-71%

57-76%

56-75%

57-76%

53-71%

45-60%

2 п

43-55,8%

52-67,5%

56-72,7%

33-42,8%

47-61%

57-74%

49-63,6%

53-68,8

51-66,2%

41-53,2%

1 п Н

-

9-12%

5-7%

3-4%

-

2-3%

6-8%

3-4%

6-8%

-

2 п

1-1,3%

5-6,5%

-

2-2,5%

-

-

1-1,3%

-

-

-

 

Всього дітей 5 р.ж.- 77

6 р.ж

1 п В

27-32%

18-21%

26-31%

30-35%

35-40%

24-28%

29-34%

19-22%

20-24%

26-31%

2 п

46-52%

27-31%

31- 35%

32-36%

55-62%

28-32%

40-45%

31-35%

40-45%

41-47%

1 п С

54-64%

63-75%

53-63%

51-61%

55-65%

59-70%

53-63%

62-74%

59-70%

54-64%

2 п

42-48%

60- 68%

55- 62,5%

54-62%

33-38%

58-65,8%

48-55%

50-57%

46-52,8%

43-48,5%

1 п Н

3-4%

3-4%

5-6%

3-4%

4-5%

1-1,5%

2-2,5%

3-4%

5-6%

4-5%

2 п  

-

1-1,1%

2- 2,2%

2-2,2%

-

2-2,2%

-

7-8%

2-2,2%

4-4,5

 

Всього дітей 6 р.ж – 88

 

Всього дітей – 236

ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ ОСНОВНИХ РУХІВ (2020-2021 н.р.)

групи К-сть

дітей

виконнорм.

Рівень Біг 10 м   Стрибки у довжину з місця   Стрибки у довжину з розбігу  

 

 

Стрибки у

висоту з

розбігу

 

 

 

Кидки тенісного

м’яча правою

рукою

 

 

 

      Кидки

тенісного

м’яча

правою

рукою

 
        в с н   в с н   в с н   в с н   в с н   в с н  
старші 3

 

31 в 20 11 - 66 18 13 - 53 16 15 - 43 17 14 - 53 12 19 - 47 17 14 - 56
  5

 

32 с 25 7 - 24 19 13 - 37 14 18 - 47 20 12 - 37 15 17 - 43 20 12 - 34
  7

 

27 н 21 6 - - 16 11 - - 13 14 - - 16 11 - - 20 7 - - 19 8 - -
серед. 6

 

28 в 20 8 - 63 10 16 2 52 12 16 - 51 14 14 - 45 13 15 - 53 18 10 - 61
  8

 

26 с 22 4 - 20 20 6 - 29 20 6 - 32 12 14 - 38 19 7 - 30 21 5 - 22
  11

 

23 н 21 8 - - 22 7 - 2 19 10 - - 19 10 - - 21 8 - - 22 7 - -
молод. 4

 

23 в 14 9 - 47 9 12 2 40 6 17 - 31 10 13 - 38 9 14 - 40 7 16 - 35
  9

 

25 с 18 7 - 28 15 10 - 33 16 9 - 44 15 10 - 34 15 10 - 35 14 11 - 40
  10 27 н 15 12 - - 16 111 - 2 9 18 - - 13 11 3 3 16 11 - - 14 13 - -
Всього ст 90 в       176       145       125       136       140       152
  сер 83 с       72       99       123       109       108       96
  мол 75 н       -       4       -       3       -       -
    248

 

                         

 

Можна зробити висновки, що за кожним з розділів Програми показники компетентностей зросли на кінець навчального року.  Високі результати простежуються з напрямів «Здоров’я та фізичний розвиток», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Образотворча майстерня», «Музичний калейдоскоп», «Гра дитини». Проблемними залишаються – «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-підзнавальному просторі».

У період з 18.10.2020 по 27.01.2021 н.р. практичним психологом Малнацькою Я.П. проводилась індивідуальна діагностика на предмет шкільної зрілості дітей 6-го р.ж. груп №3, №5, №7.

   Мета дослідження: діагностувати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у старших дошкільників.

Предметом дослідження є загальна обізнаність, психічні пізнавальні процеси, а саме : мислення, пам’ять, увага, сприймання, дрібна моторика рук.

   Психодіагностичний інструментарій, що використовувався для індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів дітей 6р.ж.

 • Ø Бесіда з метою діагностики загальної обізнаності.
 • Ø Дослідження згідно діагностичних критеріїв (Павелків Р.В., Цигипало О.П.): класифікації («Назви одним словом» «4-й зайвий»), дослідження узагальнення («Розподіли на групи»), дослідження АСП («Склади картинку», «Дай відповідь»), дослідження наочно –образного та понятійного мислення  («Продовж речення»)
 • Ø Пам’ять:

Методика «Запам’ятай та назви предмети» (зорова пам’ять)

Методика «Запам’ятай та назви слово» (слухова пам’ять)

 • Ø Увага «Знайди та полічи фрукти/овочі» (рівень концентрації та обсягу уваги).
 • Ø Дрібна моторика руки « Прописи по крапкам»

Результати індивідуальної діагностики розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей 6.р.ж.

Всього продіагностовано 82 дитини.

Група №3

Кількість дітей 26, з них:

Високий рівень – 12 дітей;

Достатній рівень – 7 дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №5

Кількість дітей  29, з них:

Високий рівень – 15 дітей;

Достатній рівень – 8  дітей;

Середній рівень – 6 дітей;

Нище середнього –0  дітей;

Низький рівень- 0 дітей.

Група №7

Кількість дітей 27, з них:

Високий рівень – 11 дітей;

Достатній рівень – 8 дітей;

Середній рівень – 7 дітей;

Нище середнього – 1 дитина;

Низький рівень- 0 дітей.

 

Таким чином, у більшості дітей 6 р.ж. переважають високий та достатній рівень.

Показники рівня засвоєння дітьми програмового змісту за 1 півріччя 2020-2021 року

У дошкільному навчальному закладі з 23.11.20 по 27.11.2020 року вивчався рівень компетентності дітей дошкільного віку за І півріччя 2020-2021 навчального року. Вивчення проводилось  за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Всього було діагностовано 68 дітей  молодшого дошкільного віку.          Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

«Дитина у довкіллі» В-25%; С-66%; Н-10%;

«Віконечко в природу» В-22%; С-59%; 19%;

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

«Мовлення дитини» В-16%; С-66%; Н-18%;

«Художня література» В-13%; С-64%; Н-23%;

«Образотворча майстерня» В-7%; С-66%; Н-26%;

«Музична скарбничка» В-15%; С-62%; Н-23%;

 «Математична скарбничка» В-16%; С-55%; Н- 29%;

 

Беручи до уваги результати вивчення рекомендую:

 1. Проводити роботу з розвитку мовлення враховуючи індивідуальні відмінності у розвитку мовлення дітей.
 2. Особливу увагу приділяти розвитку звукової культури мовлення малюків використовуючи прийом артикуляції звуків, імітації правильної звуковимови, методи: дидактичні ігри, вправи, розповіді зі звуконаслідуванням, оповідання, вірші, чистомовки, скоромовки.

3.  Планувати інтегровані заняття з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих та

художньо-мовленнєвих завдань на основі літературного тексту, залучати дітей до ігор-драматизацій та інсценування художніх творів. Доцільно розповідати казки а не читати їх, заучувати вірші за опорними картинками.

4.  Стимулювати ініціативність дітей підчас занять образотворчим мистецтвом  можливістю обирати матеріали для зображення. Продовжувати формувати вміння використовувати нетрадиційні техніки малювання (штампування, малювання пальчиками, долоньками, по вологому, жмаканим папером, тощо). Використовувати пензлик для домальовування окремих елементів, білу фарбу – для утворення відтінків.

5.  Проводити дидактичні ігри та вправи сенсорно-пізнавального спрямування , виконувати нескладні математичні вправи відповідно до життєвих ситуацій, що виникають упродовж дня, закріплюючи при цьому поняття форми, величини, кольору, множини,числа, орієнтування в часі та просторі.

Всього було діагностовано 75 дітей середнього дошкільного віку.          Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

1. «Художня література» В-25%; С-68%; Н-7%;

2. «Музична скарбничка» В-40%; С-60%;

3. «Гра дитини» В-29%; С-71%;

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

1. «Образотворча майстерня» В-21%; С-71%; Н-8%;

2. «Мовлення дитини»В-22,7%; С-72,2%; Н-5%.

3. «Математична скарбничка» В-16%; С-75%; Н-8%;

Беручи до уваги отримані результати рекомендую:

 1. Удосконалювати техніку малювання за допомогою різних матеріалів, вчити самостійно створювати фарби шляхом змішування харчових барвників з олією, створювати фарби різних відтінків, різні способи ґрунтування поверхні;
 2. Продовжувати вчити дітей користуватися ножицями, закріплювати елементарні  прийоми вирізання, ускладнювати завдання: вирізати по прямій, косій та округлій формах. Використовувати для аплікації різноманітні матеріали: пір’їни, вату, клаптики тканини, хутра, тощо.
 3. У навчанні ліплення слід продовжувати освоювати нові способи ліплення, зокрема загострення та заокруглення країв, вдавлювання, згинання, сплющування, нанесення рельєфів стекою.
 4. Продовжувати роботу по звуковій культурі мовлення та розвитку фонематичного слуху за допомогою спеціальних ігор та вправ. Забезпечувати на заняттях мовленнєву активність кожної дитини.  Розвивати монологічне та діалогічне мовлення.
 5. Використовувати гру та дидактичні вправи у різних видах діяльності, як основні засоби формування елементарних математичних уявлень дітей. Включати логіко-математичний зміст у інші заняття: ознайомлення з природою, зображувальна діяльність, конструювання, фізкультура, ознайомлення з довкіллям, мовленнєві заняття.

Всього було діагностовано 84 дитини старшого дошкільного віку. Результати обстеження (див таблицю).

Високий рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (високий рівень %)

1. «Здоров’я та фізичний розвиток» В-32%; С-61%; Н-4%;

2. «Гра дитини» В-40%; С-65%; Н- 5%;

3. «Математична скарбничка» В-34%; С-63%; Н-2,5%;

4. «Дитина в соціумі» В-35%; С-61%; Н-4

Низький рівень знань у дошкільників по засвоєнню тематичних підрозділів: (низький рівень %)

1. «Образотворча майстерня» В-22%; С-74%; Н-6%;

2. «Художня література» В-31%; С-63%; Н-6%;

Беручи до уваги отримані результати рекомендую:

 1. Розширювати спектр технік малювання: набризк, ниткографія, кляксографія, трафарет, поєднанням різних технік. Надавати можливість дітям вільно експериментувати з творчим матеріалом, робити відкриття, випробовувати свої ідеї, виражати в роботах свої емоції.
 2. Підтримувати і розвивати у дітей бажання грати в ігри-драматизації та театралізовані ігри за змістом відомих казок, оповідань, віршів. Поступово вводити такі завдання за змістом тексту: намалювати словесний портрет головних дійових осіб, придумати інше закінчення казки, ввести нового героя, нові вигадані епізоди, уявити себе на місці казкового героя, передати його почуття за допомогою жестів. Розучувати вірші за допомогою засобів мнемотехніки.
 3. Для розуміння та запам’ятовування художнього твору використовувати метод моделювання (використання кольорових, різних за формою та розміром намальованих моделей тощо). Заохочувати висловлювати, проявляти почуття, переживання, викликані художніми образами у театралізаціях, творчих іграх, під час зображувальної діяльності.
 4. Широко використовувати інтерактивні ігри для формування у дітей навичок міжособистісного партнерства у процесі творчої діяльності.

 

Вихователь-методист ____________ Н.М.Валовенко

 

 

Показники компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог

за І півріччя 2020 – 2021 н.р.

з/п

РОЗДІЛИ

ГРУПИ

Зростає-мо дужими

(фізич-ний розвиток)

Мова рідна, слово рідне (мовлен-нє

вий розвиток

Худож-ня література

Дитина у довкіллі (ознайомлення з навколиш

нім)

Граю-чись зроста-ємо (творчі ігри, ігри з правила-ми)

Віконечко в природу

Матема

тична скарбничка (логіко-математичний розвиток)

Привча-ємо працював-ти (трудова діяльність)

Чарівні фарби і талановиті пальчики (образотвор-ча діяльність)

Музична скарбничка (музично-естетичний розвиток)

Рівень

Критерії оцінювання

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показники

Загальні показни-ки

Загальні показни-ки

Загальні показники

Загальні показники

Загальні показники

Загальні показни-ки

1.

Групи

4 р.ж

68 дітей

10-15%

11-16%

9-13%

17-25%

12-18%

15-22%

11-16%

12-18%

5-7%

10-15%

В

49-72%

45-66%

43-64%

44-66%

45-66%

40-59%

37-55%

44-66%

45-66%

42-62%

С

9-13%

12-18%

16-23%

7-10%

11-16%

13-19%

20-29%

10-15%

18-26%

16-23%

Н

2.

Групи

5 р.ж.

75 дітей

18-24%

17-23%

19-25%

15-20%

22-29%

16-21%

12-16%

15-20%

16-21%

30-40%

В

57-76%

49-65%

51-68%

57-76%

53-71%

57-76%

56-75%

57-76%

53-71%

45-60%

С

-

9-12%

5-7%

3-4%

-

2-3%

6-8%

3-4%

6-8%

-

Н

3.

Групи

6 р.ж.

90 дитина

27-32%

18-21%

26-31%

30-35%

35-40%

24-28%

29-34%

19-22%

20-24%

26-31%

В

54-64%

63-75%

53-63%

51-61%

55-65%

59-70%

53-63%

62-74%

59-70%

54-64%

С

3-4%

3-4%

5-6%

3-4%

4-5%

1-1,5%

2-2,5%

3-4%

5-6%

4-5%

Н

                                                        Вихователь-методист:  /_________/    Н.М.Валовенко