Семінар-практикум для школи вихователя-методиста початківця «Використання логічних блоків Дьєнеша у роботі з дітьми дошкільного віку»

08.02.2023 р.

Семінар-практикум для школи  вихователя-методиста початківця «Використання логічних блоків Дьєнеша у роботі з дітьми дошкільного віку»

Очікувані результати:

 • познайомити учасників з особливостями та перевагами методики З.Дьєнеша , можливістю їх застосування в роботі з дошкільниками для розвитку логіко-математичної компетентності;
 • навчити практичних прийомів роботи з дітьми дошкільного віку під час організації різних  форм   освітньої діяльності.
 • покроково обіграти ігри різної   складності з використанням  логічних блоків.

В дошкільному віці закладається основа уявлень про світ, про об’єкти та явища дійсності, а також стиль мислення. Тут  важливо не згаяти час, відпущений дитині  природою на інтенсивний розвиток.  З’ясовано: можливості розумової діяльності дитини досить високі.  Навчання дошкільника розмірковуванню стає одним із педагогічних завдань, яке потрібно розв’язувати  засобами  логіко-математичного  розвитку. А так як провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, яка, при правильній організації створює умови для розвитку фізичних, інтелектуальних і особистісних якостей дитини,  формує передумови навчальної діяльності. Сама суть методики  саме і полягає в тому, що діти математичні знання отримують граючись. В.О. Сухомлинський говорив: «Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку».

 

 

Семінари-практикуми на 2022-2023 навчальний рік

Семінар-практикум №1(психологічний)

Психологічна безпека дитини в реаліях сьогодення

 1. Дитина і війна: підтримуємо і заспокоюємо.
 2. Вправи, що допоможуть знизити напруження у дитини.
 3. Рефлексія.

 

     Семінар-практикум №2

Дитина і книжка: новий формат взаємодії

 1. Методичні підходи до роботи з літературними текстами.
 2. Практична робота з дітьми в літературному осередку.
 3. Партнерська співпраця з батьками. Марафон родинного книго читання.

 

 

     Семінар-практикум №3

Рідна мова – джерело патріотичних почуттів

 1. Використання малих фольклорних форм у роботі з дітьми різних вікових груп.
 2. Особливості організації проектної діяльності на основі народних казок.

Самоосвіта: Організація проектів громадянсько-патріотичного змісту в різних                        вікових групах.

Семінар-практикум №4(психологічний)

Ресурси педагога визначаємо та відновлюємо.

 1. Визначаємо джерела ресурсів.
 2. Відновлюємо власні ресурси.
 3. Рефлексія.

 

 

Педагогічні ради на 2022-2023 навчальний рік

Педради на 2022-2023 н.р.

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року (керівник ЗДО).
 2. Затвердження Освітньої програми на 2022-2023 н.р.

(вихователь-методист)

 1. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік (завідувач ЗДО).
 2. Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану: завдання та рішення
 3. Особливості підвищення кваліфікації педагогів в новому навчальному році. Професійний стандарт вихователя.

 

№2

На варті безпеки життєдіяльності дітей

 1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради.

Завідувач .

 1. Результати тематичного вивчення «Стан роботи щодо формування навичок безпечної поведінки дітей 5 р.ж»

Вихователь-методист.

 1. Системність освітньої роботи з безпеки життєдіяльності в закладі.

Вихователь-методист.

 1. Огляд форм та методів роботи з БЖД.

(з досвіду роботи вихователів)

 1. Попередження насильства та боулінгу у ДНЗ.
 2. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2023 році.

 

 

 

 

 

№3

Українські традиції як засіб формування в дітей відчуття приналежності до своєї країни.

 1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради

(керівник ЗДО)

 1. Результати тематичного вивчення рівня знань, які сприяють формуванню основ національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку»

( вихователь-методист);

 1. Малі форми усної народної творчості як складова національно-патріотичного виховання (з досвіду роботи вихователів молодших груп);
 2. Народні іграшки як засіб ознайомлення дітей з українськими ремеслами (з досвіду роботи:вихователі середніх і старших груп);
 3. Календарна обрядовість у роботі з дітьми (з досвіду роботи вихователів усіх вікових груп).

 

№4

Підбиття підсумків роботи за рік

 1. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО й реалізації річних завдань (завідувач).
 2. Аналіз рівня засвоєння програмового змісту дітей всіх вікових груп. Готовність шести річок до навчання в НУШ. (Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог)..
 3. Аналіз рівня  відвідуваності дітей за навчальний рік (старша сестра медична).
 4. Обговорення проекту  плану роботи на літній оздоровчий період (завідувач).

 

 

Завдання на 2022-2023 навчальний рік

Річні завдання на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 1. Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проектній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.
 2. Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в дітей безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану.
 3. Продовжувати роботу над створенням розвивального освітнього середовища засобами літературного образотворення.

Семінар-практикум №2

Семінар-практикум №2

Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми

 1. Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми (презентація).
 2. Інноваційні методи та прийоми розвитку в дітей монологічного та діалогічного мовлення (практична робота в групах).

жовтень 2021

Річні завдання на 2021-2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році колектив дошкільного навчального закладу ставить такі завдання:

 

 

 1. Забезпечити реалізацію змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) в освітній процес, активізуючи взаємодію педагогів з родинами здобувачів дошкільної освіти у формуванні ключових компетентностей.
 2. Продовжити роботу над створенням розвивального освітнього середовища в закладі дошкільної освіти, «дружнього до дитини», для її особистісного становлення та збереження дитячої субкультури.
 3. Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання

 

 

 

 

 

Семінари-практикуми на 2020-2021 навчальний рік

Семінар-практикум №1 (психологічний)

 

Місток порозуміння між батьками та педагогами у формуванні комунікативної компетентності дітей

 

1.  Роль сімейного виховання у розвитку  мовлення дошкільника.

2.  Розвиток дрібної моторики руки для  покращення комунікативних

навичок  дошкільника.

3.  Рефлексія.

 

Семінар-практикум №2

 

Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації.

 

 1. Мнемотехніка як освітня технологія.
 2. Методи та прийоми мнемотехніки (перетворення, зв’язування, порядкова система, підсилення, збереження) практична робота .

3.    Рефлексія.

 

Семінар-практикум №3 (психологічний)

 

Особливості роботи вихователя з сучасними дітьми

 1. Потртрет сучасної дитини
 2. Покоління Z – пошук способів педагогічної взаємодії.
 3. Рефлексія

Консультація-практикум:

«Як організувати профілактику емоційного вигорання»

 

Семінар-практикум №4

 

Середовище, що належить дітям

 1. 1.     Використання принципів універсального дизайну. Технологія «Стіни, стеля та підлога, які говорять»
 2. Участь дітей в організації освітнього середовища.

3.   Презентація тематичних осередків (результати конкурсу,обмін досвідом).

 

Педагогічні ради на 2020-2021 навчальний рік

№1

Установче засідання педради

 1. Проаналізувати готовність ЗДО до нового навчального року (вихователь-методист).
 2. Підбиття підсумків оздоровчої роботи влітку (інст.. з ф-ри, сестра мед. ст..)
 3. Обговорення і затвердження плану роботи на новий навчальний рік (завідувач ЗДО)
 4. Затвердження форми календарного планування, розпорядку дня та графік підвищення кваліфікації й проходження атестації (вихователь-методист)
 5. Підбиття підсумків огляду готовності груп до нового навчального року (вихов.-метод).

№2

Сучасні підходи використання  в освітньому процесі технології критичного мислення.

 1. Реалізація змісту завдань розділу «Інформаційна культура» програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (вихов.-мет)
 2. Результативність роботи з логіко-математичного розвитку в групах

6-року життя (завідувач)

 1. Забезпечення відповідності основним принципам розвитку критичного мислення (презентація вихователя-методиста)
 2. Методична панорама «Розвиваємо критичне мислення дітей засобами дитячого експериментування» (вихователі груп).

 

 

 

 

№3

Інформаційно-комунікативна компетентність педагогів як необхідна умова успішної професійної діяльності

 1. Огляд результатів анкетування щодо використання педагогами ІКТ в освітньому процесі (вих..-метод)
 2. Використання інформаційних технологій для підвищення кваліфікації та власної інформаційної культури (з досвіду роботи педагогів).
 3. Огляд сучасного програмно-методиного забезпечення у сфері ІКТ та можливості його застосування у професійній діяльності.
 4. Майстер-клас «Як створити візуальні й аудіовізуальні медіа продукти для освітнього процесу» (педагоги закладу)

 

 

№4

Підсумки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році

 1. Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО й реалізації річних завдань (завідувач).
 2. Аналіз рівня засвоєння програмового змісту дітей всіх вікових груп. Готовність шести річок до навчання в НУШ. (Вихователі груп, вихователь-методист, практичний психолог)..
 3. Аналіз рівня захворюваності та відвідуваності дітей за навчальний рік (старша сестра медична).
 4. Обговорення проекту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній оздоровчий період (завідувач).
 5. Результати дистанційної роботи педагогічних працівників (вихователь-методист).