Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради на період 2021-2025 р.р. (зі змінами)

Стратегія розвитку зі змінами

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради (на період 2021-2025 р.р.)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:завідувач дошкільного навчальногозакладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

_______________Л.Г.Кульбашна

01.09. 2021 року

 

ПОГОДЖЕНОПротокол засідання педагогічної ради№1, від 31.08.2021 року

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) №50 “Світлофорчик”

Черкаської міської ради

(на період 2021-2025 р.р.)

 

 

 

 

 

 

 

   

ЗМІСТ

І   Інформаційно-аналітична частина

   1.1.Інформаційно-аналітична довідка

2

 1.2.Стратегічний аналіз діяльності   1.2.1. Аналіз кількісно-якісного складу педагогічних працівників

3-4

  1.2.2. Дотримання вимог БКДО. Організація освітнього процесу

4

  1.2.3. Організація методичної роботи

4-5

  1.2.4. Моніторинг якості освіти   1.2.5. Форми організації освітнього процесу

6

  1.2.6. Опис та інструменти забезпечення якості освіти

6-7

  1.2.7. Здійснення контрольно-аналітичної діяльності

7-8

ІІ Концептуальна частина

 

   2.1.Місія, цінності та стратегічні цілі

9

 2.2.Образ вихованця та педагога

10

 2.3.Підходи до змісту, технологій, структури та організації освітнього процесу

11

 2.4.Соціально-психологічний клімат і організаційна культура

12

 2.5.Система ресурсозабезпечення діяльності

13-14

 2.6.Взаємодія ЗДО з сім’ями дітей як  учасниками освітнього процесу

15

 2.7.Система управління закладом

 

 

16-17

 

 

 

 

 

 

І. Інформаційно-аналітична частина

 1. 1.     1.      Інформаційно-аналітична довідка

Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/ №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради загального розвитку.

Юридична адреса закладу:  18002, вул. Верхня Горова, 65;

e-mail:dnz50@ukr.net;

сайт svitloforchuk.ck.ua

Заснований:                        на підставі рішення Придніпровського районного

виконавчого  комітету від 29.12.1989 р. № 38

Розрахований:                    на 12 груп  (210 місць)

Форма власності:               комунальна власність

Фінансування:                    міський бюджет

Статут: зареєстровано рішенням Черкаської міської ради №2-1156 від 25.10.2016р.

Статус:                                україномовний

Режим роботи закладу:        10 годин – 10 груп з 8.00 до 18.00 ;

   10,5 годин – 2 групи; з 7.30 до 18.00, з 8.00 до 18.30;

    п’ятиденний, з трьохразовим харчуванням.

Колективна угода:                реєстраційний № 148-28-7/09 від  06.09.2017р.(з додатками)

Функціонує всього:              12 груп,  із них 3 – для дітей віком до 3-х років,

                                                9 – для дітей віком від 3 до 6 років.

У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів
 • наказами Міністерства освіти і науки України
 • рішеннями Черкаської міської ради
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики  Черкаської міської ради
 • власним Статутом від 25.10.2016 р.
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Стратегічний аналіз діяльності

1.2.1.   Аналіз кількісно-якісного складу педагогічних працівників

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічним кадрами, медичним та обслуговуючим персоналом, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Педагогічні працівники:

завідувач — 1;

вихователь-методист — 1;

музичний керівник — 2;

практичний психолог — 1;

інструктор з фізичної культури — 1;

вихователі — 20.

Аналіз даних щодо якісного складу педагогічного колективу  ДНЗ № 50 свідчить про те, що вік та педагогічний стаж більшості педагогів є досить оптимальним для організації ефективного  освітнього процесу, але водночас відчувається потреба в молодих педагогах.

Освітній рівень педагогічних працівників

Повна вища фахова освіта

Повна вища педагогічна освіта

Базова вища освіта

(бакалавр)

Неповна вища (молодший спеціаліст)

13

5

0

6

54,1 %

20,8%

-

25%

 

Педагогічний потенціал педагогів

Атестація педагогічних працівників у дошкільному навчальному закладі відбувається відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 30 «Про дошкільну освіту» та Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Міністерством освіти і науки України від 01.10.2010 № 930, згідно з перспективним планом на 5 років у визначені законодавством строки.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється у визначені строки, згідно  графіка проходження курсової перепідготовки, складеного на 2021-2025 роки, не рідше одного разу на п’ять років та плану підвищення кваліфікації на календарний рік.

Свій фаховий рівень педагоги підвищують шляхом самоосвіти, перегляду  міських методичних заходів в онлайн режимі (методичних об’єднань, майстер-класів, практичних семінарів),  вебінарів.

Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності, педагогічної етики, поважають гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу. Захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

1.2.2.   Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація

           освітнього процесу

Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес на основі освітньої програми на  навчальний рік, схваленого та затвердженого плану роботи  на навчальний рік та оздоровчий період.

Освітню програму розроблено на основі Базового компонента дошкільної освіти. В ній зазначено навантаження на здобувачів освіти, орієнтовний розклад організованих занять, програмно-методичне забезпечення. В організації освітнього процесу педагоги керуються комплексною Освітньою програмою «Дитина» для дітей віком від 2 до 7 років та парціальними програмами «Скарбниця моралі» групи № 9,8, моральне виховання дітей дошкільного віку, «STREAM – освіта, або стежинки у Всесвіт» (№10) формування культури інженерного мислення, «Україна – моя Батьківщина» (№3, 7) напрямок національно-патріотичного виховання, «Дошкільнятам –освіту для сталого розвитку» (№5).

Додаткових освітніх послуг в закладі немає.

Особливості проведення занять та їх тривалість відповідають вимогам гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

 

1.2.3.   Організація методичної роботи

 Робота методичного кабінету дошкільного закладу спрямована на забезпечення  якісного методичного супроводу освітньої діяльності педагогічного колективу по реалізації  Базового компонента дошкільної освіти, удосконалення ефективних форм навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності через самоосвіту. Протягом року проводяться різні форми роботи з педагогами: семінари-практикуми, педагогічні ради, перегляд семінарів, вебінарів, дні методичної інформації, круглі столи, консультації, колективні перегляди, засідання творчої групи, виставки новинок методичної літератури.

Інноваційна діяльність у дошкільному закладі здійснювалась за наступними напрямами:

 • формування у дітей логіко-математичної компетентності в різних сферах життєдіяльності на основі використання новітніх освітніх технологій та  інноваційних методів;
 • формування у дітей звичок та моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку;
 • методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів з організації освітнього процесу;
 • покращення умов для організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками.

 

Для реалізації пріоритетних завдань педагоги застосовують:

 • технологію розвитку логічного мислення з допомогою «Логічних блоків» Дьєнеша, Кольорових лічильних паличок Кюізінера.
 • інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун.
 • елементи STREAM –освіти (Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників);
 • здоровязбережувальні технології, елементи хортингу.

1.2.4.   Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти:

 • рухова і здоров’язбережувальна,
 • особистісна,
 • предметно-практична та технологічна,
 • сенсорно-пізнавальна,
 • логіко-математична та дослідницька,
 • природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток,
 • ігрова,
 • соціально-громадянська,
 • мовленнєва,
 • художньо-мовленнєва,
 • мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована).
 • Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти містяться (визначені) в Освітній  програмі «Дитина», за якою  організовано освітній процес у закладі дошкільної освіти (ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

 • на початку навчального року(жовтень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи;
 • у кінці навчального року (квітень-травень) – з метою порівняльного аналізу результатів на початок і кінець року. Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої дитини.

Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

 

1.2.5.         Форми організації освітнього процесу

Організаційно-освітній процес у ЗДО складається з трьох блоків:

 1. Спеціально організоване навчання у формі занять (тематичні, комбіновані, комплексні, інтегровані ;
 2. Спільна партнерська діяльність дорослого з дітьми (режимні моменти);
 3. Вільна самостійна діяльність самих дітей;
 4. Взаємодія із батьками.

Така форма організації освітнього процесу відкриває можливість для реалізації вікових розвивальних завдань, створює простір гнучкого проектування освітнього процесу під дитячі інтереси, до кінця старшого дошкільного віку забезпечує психологічну підготовку до шкільного щабля освіти.

1.2.6.   Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішній контроль якості освітньої діяльності та внутрішній моніторинг якості освіти дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів.

Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

 • удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;
 • посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;
 • формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • максимальне усунення ефекту неповноти та неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

Процедура Контролю у закладі дошкільної освіти визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, комплекний, оперативний). Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендацій.

Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у закладі дошкільної освіти напрямів.

Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

Моніторинг є методом та формою Контролю.

Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

 • аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;
 • звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;
 • проблемного аналізу – комплексне самооцінювання, функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти – у Програмі розвитку;
 • аналізу підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання – у Плані роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період.

План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

Документи:

 • Програма розвитку закладу дошкільної освіти на п’ять років (можливо 3-5 років);
 • План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період;
 • План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;
 • протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу;
 • накази керівника.

 Матеріали:

 • проблемний (комплексний) аналіз;
 • аналіз підсумків діяльності ЗДО на навчальний рік та літній період;
 • циклограмам внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік;
 • методика моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

 

1.2.7.   Здійснення контрольно-аналітичної діяльності

Контрольно-аналітична діяльність здійснювалась планово, систематично та послідовно.  Протягом навчальних років проведені комплексні та тематичні перевірки згідно графіка перспективного контролю та встановлених термінів. Результати даних перевірок відображені в наказах по дошкільному закладу, обговорено на педагогічних радах. З боку адміністрації здійснюється контроль за їх виконанням.

Ефективною формою управлінської діяльності було проведення виробничих нарад, найголовнішою метою яких є конкретизація роботи усіх служб, спрямована на виконання річних завдань та проблеми сьогодення. Здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та правил охорони праці проводилося згідно встановлених законодавством вимог.

 

 

 

 

 

 

Поряд з позитивними досягненнями залишається низка нерозв’язаних проблем, які потребують подальшої роботи:

 • впровадження в освітній процес державного стандарту дошкільної освіти – Базового компоненту дошкільної освіти (2021 р.).
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • потребує удосконалення організація середовища дитячого садка;
 • залишається актуальним питання налагодження конструктивної взаємодії з батьками здобувачів дошкільної освіти по формуванню ключових компетентностей дитини;
 • одним з важливих напрямів роботи залишається підвищення професійної майстерності педагогів;
 • потребують уваги формування мовленнєвої, сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку.
 • вимагає покращення матеріально-технічне оснащення дошкільного навчального закладу (утеплення фасаду, облаштування огорожі, ремонт системи  водопостачання, та водовідведення, реконструкція території, капітальний ремонт пральні, заміна технологічного обладнання пральні, частково кухні, реконструкція туалетних кімнат у групових осередках).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.      Концептуальна частина

2.1.   Місія, цінності та стратегічні цілі

Місія – гарантування якості дошкільної освіти здобувачів та формування довіри суспільства до закладу.

Цінності розвитку закладу:

-   створити умови для збереження і зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, мотивування їх до здорового способу життя, безпечної поведінки.

-   створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного здобувача дошкільної освіти, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-   забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

-   актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу, спрямованому на розвиток компетентностей дітей, системне формування особистого досвіду дитини в різних видах діяльності;

-   сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

-   забезпечувати інформаційну відкритість діяльності закладу дошкільної освіти;

-   запобігати проявам дискримінації, булінгу;

Стратегічні цілі :

-   створити безпечні та сприятливі умови життєдіяльності для дітей, якісні умови праці для працівників;

-   створити динамічне предметно-просторове середовище, яке сприяє самореалізації дітей у різних видах діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Образ вихованця та педагога

Становлення компетентностей дитини під час здобуття дошкільної освіти формується за різними освітніми напрямами, спрямованими на розвиток особистості дитини. Освітні напрями визначають зміст роботи закладу дошкільної освіти через організацію педагогом базових видів діяльності, які збагачують досвід дитини та реалізуються як особистісне надбання дитини (результат розвитку) за підтримки батьків в умовах родинного виховання.

Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку дитини:

-   емоційно-ціннісного ставлення;

-   сформованості знань;

-   здатності та навичок до активного, творчого впровадження набутого досвіду, тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності.

Педагог будує освітній простір суголосно з цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гуманістичних цінностей педагогів, особистої зрілості, широкого світогляду, високого рівня освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне означеним цінностям освітнє середовище, зокрема інклюзивно спрямоване, будувати взаємини з вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та іншого, розуміння конкретної ситуації буття кожної дитини.

Професійне навчання педагогів дошкільної освіти має здійснюватись на основі філософії розвитку особистості в період дитинства. сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь вихователя. Педагог має бути здатний проявляти їх, орієнтуючись на вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей, організаційні та змістовні характеристики освітнього процесу в різних групах закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Підходи до змісту, технологій, структури та організації освітнього процесу

Удосконалення змісту дошкільної освіти передбачає запровадження принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків або осіб, які їх замінюють, забезпечення рівного доступу всіх дітей до ЗДО, втілення особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, соціокультурного та інтегрованого підходів, реалізації самостійної творчої діяльності дитини в освітньому процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного розвитку дітей, ігрової діяльності як провідної та принципу навчання через гру як наскрізного у взаємодії з дитиною.

Упровадження зазначених підходів до організації освітнього процесу передбачає повагу до дитини, пріоритет щасливого проживання дитиною сьогодення. Це є передумовою її повноцінного подальшого життя, визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості, збереження дитячої субкультури.

Діяльнісний підхід до організації освітнього процесу є наріжним для забезпечення прояву активності дитини. Він передбачає пріоритет набуття  особистого досвіду дитини та процесу його формування у всіх видах діяльності, які реалізуються в дошкільному віці: руховій, ігровій, мистецько-творчій, пізнавально-дослідницькій, господарчо-побутовій, спрямовує організацію освітнього процесу на отримання його результатів – відповідних компетентностей.

Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу передбачає увагу до збагачення досвіду дитини та використання комплексних психолого-педагогічних впливів (педагогічних технологій, методів, способів), що сприяють становленню компетентності. У компетентностях збалансовано бажання, інтереси, наміри, мрії дитини в єдності з набутими знаннями, уміннями, навичками та вольовими зусиллями, які вказують на регуляцію своєї поведінки та діяльності.

Інтегрований підхід до організації змісту та процесу дошкільної освіти забезпечує формування цілісної реалістичної картини світу дитини, основ світогляду. Основними характеристиками інтегрованого освітнього процесу виступають: радісне проживання подій, смислове наповнення, активне залучення дитини до спільної з дорослим та однолітками діяльності, взаємозбагачення соціальних контактів. Особистісно орієнтований підхід до організації змісту та процесу дошкільної освіти передбачає визначення базових якостей особистості, розвиток її активності, самостійності, ініціативності та креативності як індикаторів ефективності освітнього процесу.

 

 

 

 

 

2.4. Соціально-психологічний клімат і організаційна культура

Соціально-психологічний клімат в колективі – один з вирішальних чинників успішної діяльності працівників, визначений результатом цілеспрямованої роботи керівника і всього колективу. Він впливає на продуктивність праці закладу в цілому й окремих працівників, на самопочуття кожного члена колективу.

Ефективними  шляхами формування сприятливого соціально-психологічного клімату  в педагогічному колективі ЗДО №50 є:

-   вивчення соціально-психологічного клімату в колективі (соціометрія, діагностування);

- систематичне надання  психологічної допомоги педагогам щодо саморегуляції психічних процесів;

- супровід педагогів в між атестаційний період, що дозволить попередити  виникнення  негативних емоційних станів;

- вироблення практичного інструментарію для побудови конструктивної взаємодії з батьками з питань навчання, розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

Формування організаційної культури відбувається з урахуванням досвіду працівників,  особистої культури, цілей та установок.

Загальною метою організаційної культури є  створення  в дошкільному закладі  здорового психологічного  клімату для об’єднання працівників в єдиний колектив, що сповідує певні  етичні, моральні та культурні цінності.

Організаційна культура – потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всіх працівників  нашого закладу на спільні цілі. Організаційну культуру створюють усі працівники закладу.

Організаційна культура з високим рівнем розвитку виділяє пріоритетні вимоги до педагогів ЗДО:

- високий рівень професіоналізму;

- інноваційний підхід до рішення задач;

- гнучкість мислення, здатність до навчання впродовж всього життя;

- уміння самостійно розвивати нові ідеї  та приймати відповідальність за прийняті рішення й досягнуті результати;

- уміння працювати  в колективі, здатність досягати спільної мети.

 

 

 

 

2.5.   Система ресурсозабезпечення діяльності

2.5.1.  Матеріально-технічні умови.

 • Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території:
 • Територія та приміщення чисті і охайні. Обладнання території та приміщень справне.
 • Забезпечити недоступність для несанкціонованого заїзду транспорту та сторонніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.
 • Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.
 • У закладі забезпечити архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу, зокрема: туалетні кімнати, групові осередки, маршові сходи, облаштовані для індивідуальних освітніх потреб.
 • У закладі, в разі потреби, облаштувати та ввести в  дію ресурсну кімнату (осередок), забезпечити дидактичними засобами відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти.
 • Майданчики обладнати тіньовими навісами, ігровим, фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп та віковим особливостям здобувачів освіти.
 • Привести у відповідність в приміщеннях закладу тепловий режим та освітлення до санітарних норм.
 • Забезпечити оснащеність групових приміщень, кабінетів сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання.
 • Забезпечити оснащеність обов’язковим сучасним технологічним обладнанням харчоблок, пральню.

2.5.2.  Навчально-методичні умови.

 • Освітній простір групових приміщень та інших групових приміщень, забезпечити технічними засобами навчання та навчально-дидактичними матеріалами для реалізації завдань освітньої програми та мотивації здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій.
 • Привести у відповідність освітній програмі та віковим можливостям дітей, компоненти предметно-просторового розвивального середовища у групах (розвивальні осередки), сучасним вимогам (транформованість, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпека).
 • Забезпечити добір іграшок, посібників та обладнання у відповідності встановленим вимогам.

2.5.3.  Медико-соціальні умови.

 • Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.
 • Забезпечити функціонування медичного кабінету з відповідним обладнанням.
 • забезпечити наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти.
 • Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.
 • Забезпечення різного корисного та збалансованого харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти.

2.5.4. Умови інклюзивної освіти (за потребою).

 • Облаштування та використання ресурсної кімнати чи осередків.
 • Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.
 • Забезпечити потребу учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.   Взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу

Сім’я виступає дієвим, моделюючим, соціальним, комунікативним, культурним інститутом виховання, навчання і самореалізації особистості.

Зазначена тенденція збільшує роль партнерської взаємодії педагогічних працівників закладу з членами родини вихованців. Підвищення культури відповідального батьківства посилює необхідність педагогічного просвітництва сімей, які опинилися перед численними соціальними, духовними, екологічними викликами сьогодення.

Взаємодія закладу дошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу спрямована на формування високого рівня психологічної культури всіх учасників освітнього процесу і на рівні знань та настанов, і на рівні повсякденного спілкування.

У цих умовах педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ініціює різні форми участі батьків в освітньому процесі, управлінні та громадському самоврядуванні закладу дошкільної освіти, а також соціально-педагогічний патронат сімей вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.   Система управління закладом

 Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти.

2.7.1. Сформована стратегія – Програма розвитку закладу дошкільної освіти, яка

відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за

блоками чи напрямами діяльності, чіткою і вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

2.7.2. . Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на

навчальний рік та літній період (можуть формуватися окремими планами):

-   ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

-   побудована на засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;

-   структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішенні річних завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

-   до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти .

-   Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях

педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданнях

педагогічної ради.

2.7.3. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу

дошкільної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів

планів педагогів сформовано у методичних рекомендаціях.

 Ефективність кадрової політики:

 • укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності;
 • створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес;
 • обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засідання педагогічної ради;
 • відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;
 • цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;
 • координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;
 • формування та розвиток корпоративної культури.

 Організація єдиного інформаційного простору.

 • Сформованість системи інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти відповідно до визначених умов (Положення про ВСЗЯО).
 • Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.
 • Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу).
 •  Зміст інформації про діяльність є відповідним до вимог законодавства.
 • Інформація регулярно поповнюється й вчасно оновлюється.

 Діяльність органів громадського самоврядування.

 • Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.
 • Діє орган самоврядування працівників закладу.
 • Діє орган батьківського самоврядування.
 • Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.