Освітня програма ДНЗ №50 “Світлофорчик” на 2023-2024 н.р.

освітня програма 23-24

Освітня програма на 2022-2023 навчальний рік

Освітня програма на 2022-2023 рр.

Освітня програма дошкільного навачльного закладу (ясла-садок) №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради

освітня програма 21-22

Освітня програма ЗДО №50 на 2020-2021 навчальний рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

_______________Л.Г.Кульбашна

_______________ 2020 року

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

від ____________№1

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) №50 «Світлофорчик»

Черкаської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ  

 

 
Розділ 1. Відомості про заклад

 

 
Розділ 2. Кадрове забезпечення

 

 
Розділ 3. Пріоритетні напрями діяльності закладу та завдання, над якими працюватиме ЗДО №50 «Світлофорчик» у 2020-2021 навчальному році

 

 
Розділ 4. Пріоритетні напрями діяльності груп

 

 
Розділ 5. 5.1. Навчальне навантаження.

5.2 Гурткова робота

 

 
Розділ 6. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми ЗДО №50 «Світлофорчик» у 2020-2021 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вступ.

Очікування суспільства сьогодні насамперед пов’язані з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем слід із дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, про себе як представника певної статі, про себе минулого — теперішнього — завтрашнього; засвоюються моральні правила і норми, розвивається довільна поведінка.

Метою функціонування ДНЗ №50 «Світлофорчик» є:

 • гарантування якості освіти;
 • формування довіри суспільства до закладу та системи освіти;
 • постійне та послідовне підвищення якості освіти.

 

Робота  дошкільного навчального закладу (ясла-садка) №50 «Світлофорчик» спрямована на надання якісних освітніх послуг населенню. Для цього педагогічний колектив закладу використовує в освітньому процесі  досвід педагогів України, інноваційні методики та технології.

Освітню програму дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» складено на основі виявлених потреб колективу та батьків вихованців, проблемного аналізу освітнього процесу, моніторингових досліджень рівня розвитку виховання, пріоритетного спрямування закладу.

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Відомості про заклад

 

Дошкільний навчальний заклад /ясла-садок/ №50 “Світлофорчик” Черкаської міської ради загального розвитку.

Юридична адреса закладу:  18002, вул. Верхня Горова, 65;

e-mail:dnz50@ukr.net;

сайт svitloforchuk.ck.ua

Заснований:                        на підставі рішення Придніпровського районного виконавчого

комітету від 29.12.1989 р. № 381

Розрахований:                    на 12 груп  (210 місць)

Форма власності:                комунальна власність

Фінансування:                    міський бюджет

Статут: зареєстровано рішенням Черкаської міської ради №2-1156 від 25.10.2016р.

Статус:                               україномовний

Режим роботи закладу:        10 годин – 10 груп з 8.00 до 18.00 ;

10,5 годин – 2 групи; з 7.30 до 18.00, з 8.00 до 18.30;

п’ятиденний, з трьохразовим харчуванням.

Колективна угода:                реєстраційний № 148-28-7/09 від  06.09.2017р.(з додатками)

Функціонує всього:              12 груп,  із них 3 – для дітей віком до 3-х років,

                                                9 – для дітей віком від 3 до 6 років.

У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів
 • наказами Міністерства освіти і науки України
 • рішеннями Черкаської міської ради
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики  Черкаської міської ради
 • власним Статутом від 25.10.2016 р.
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України.

 

 

Розділ 2.  Кадрове забезпечення

Якість надання освітніх послуг передбачає наявність кваліфікованих кадрів. У 2020-2021 н.р. в ДНЗ №50 «Світлофорчик» працюватимуть відповідно педагогічні та медичні працівники :

з/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Посада

 

Освіта

 

Стаж роботи

Місячне

навантаження

1. Кульбашна Любов Григорівна Завідувач Повна вища

38

1.0

2. Валовенко Ніна Миколаївна Вихователь – методист Повна вища

29

1.0

3 Малнацька Яна Петрівна Практичний психолог Повна вища

14

1.0

4. Гончаренко Віра Миколаївна Сестра  мед./старша неповна вища

27

0,75

5. Назаренко Людмила Миколаївна Сестра  мед./старша неповна вища

33

0,75

6. Полякова Лілія Леонідівна Інстр. з   фіз.-ри Повна вища

32

1.0

7. Гінкота Юлія Іванівна Музичний керівник Повна вища

38

1.0

8. Коротченко Олена Володимирівна Музичний керівник Повна вища

26

1.0

9. Єгорова Антоніна Володимирівна Вихователь Повна вища

27

1.0

10. Дубова Тетяна Іванівна Вихователь Повна вища

15

1.0

11. Железняк Надія Василівна Вихователь Повна вища

11

1.0

12. Паливода Наталія Валентинівна Вихователь Повна вища

1.0

13. Луценко Світлана Миколаївна Вихователь Повна вища

28

1.0

14. Конет Галина Антонівна Вихователь Повна вища

34

1.0

15 Вербицька Людмила Іванівна Вихователь Повна вища

25

1.0

16 Сухомудренко Галина Федорівна Вихователь Неповна вища

25

1.0

17. Дашко Наталія Валеріївна Вихователь Повна вища

13

1.0

18 Мисенко Світлана Миколаївна Вихователь Неповна вища

32

1.0

19. Галаюра Ольга Василівна Вихователь Неповна вища

30

1.0

20. Можарівська Олена Володимирівна Вихователь Неповна вища

23

1.0

21. Пукаленко Наталія Вячеславівна Вихователь Повна вища

6

           1.0
22. Дяк Наталія Миколаївна Вихователь Повна вища

20

1.0

23. Кабак Людмила Вікторівна Вихователь Неповна вища

30

1.0

24 Смаглій Світлана Володимирівна Вихователь  Повна вища

25

1.0

25 Сисак Тетяна

Данилівна

Вихователь  Повна вища

26

1.0

26 Сінельник Світлана Іванівна Вихователь  Повна вища

30

           1.0
27 Дишлева Лариса Миколаївна Вихователь Неповна вища

22

           1.0
28 Вакансія Вихователь              1.0
29 Вакансія музичний керівник              1.0

 

 

 

За перспективним планом курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників у 2021 році  проходитимуть курсову перепідготовку наступні працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Попередня курсова перепідготовка

Примітка

1. Єгорова Антоніна Володимирівна

 

вихователь

Повна вища освіта,

2016

очна форма
2. Галаюра Ольга Василівна

 

вихователь

Неповна вища освіта,

2016

очна форма
3. Вербицька Людмила Іванівна

вихователь

Повна вища освіта,

2016

очна форма
4 Смаглій Світлана Володимирівна

вихователь

Повна вища освіта

2016

очна форма
5 Сухомудренко Галина Федорівна

вихователь

Неповна вища освіта

2016

очна форма
6 Сінельник Світлана Іванівна

вихователь

Повна вища освіта

2016

очна форма

Атестації підлягають такі педагогічні працівники:

№ з/п

ПІБ педагога

Посада

Освіта

Результати попередньої атестації

1. Полякова Лілія Леонідіна

 

інструктор з фізкультури

Повна вища

Спеціаліст вищої категорії

2016 р.

2. Гінкота Юлія Іванівна

 

музичний керівник

   Повна вища

Спеціаліст першої категорії

2016 р.

3. Конет Галина Антонівна

вихователь

Повна вища

Спеціаліст першої категорії

2016 р.

4. Луценко Світлана Миколаївна

вихователь

Повна вища

Спеціаліст першої категорії

2016 р.

5. Дишлева Лариса Миколаївна

вихователь

Неповна вища

Спеціаліст 11 тарифний розряд

2016 р.

 

Розділ 3  Пріоритетні напрями діяльності закладу

 Пріоритетні напрями діяльності закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради :

 

-          забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров`я дошкільників;

-          створення безпечних та сприятливих умов розвитку, виховання та навчання дітей;

-         формування у дітей логіко-математичної компетентності в різних сферах життєдіяльності на основі використання новітніх освітніх технологій та інноваційних методів;

-         формування у дітей звичок та моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку.

ЗАВДАННЯ НА  2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

 1. Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.
 2. Продовжувати роботу по забезпеченню вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчити дітей правильно ставити запитання , заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження, знаходити і приймати правильні рішення.
 3. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження виправлення мовних помилок.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

-         Використання інноваційних технологій;

-         Взаємодія з батьками;

-         Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

-         Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

-         Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

-         Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2021р.

Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану

             дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

-         Створювати оптимальні умови для зміцнення здоровя дітей, емоційного комфорту та формування основ здорового способу життя.

-         Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

-         Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

-         оптимізації рухового режиму,

-     розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

-     надається пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі,

-     поєднання традиційних і нетрадиційних підходів до в мистецькій освіті дошкільнят  ,

-     просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4  Пріоритетні напрями діяльності груп

Вік дітей

№ групи

ПІБ вихователя

Пріоритетний напрямок роботи групи на 2020-2021 навчальний рік

Засоби реалізації

3 р.ж № 1 Єгорова А.В Сенсорний розвиток дитини  
3 р.ж № 2 Дубова Т.І. Сенсорний розвиток дитини  
3 р.ж № 3 Сінельник С.І Сенсорний розвиток дитини логічні блоки З.Дьєнеша, кольорові лічильні палички Х.Кюізінера
4.р.ж № 4 Конет Г.А.

Луценко С.М

   
4 р.ж № 9 Можарівська О.В.

Пукаленко Н.В.

   
4 р.ж № 10 Дяк Н.М.

Кабак Н.М

   
5 р.ж. № 6 Дашко Н.В    
5 р.ж № 8 Дишлева Л.М    
5 р.ж № 11 Сисак Т.Д.

Смаглій С.В

   
6 р.ж № 3 Железняк Н.В.

Паливода Н.В

   
6 р.ж. № 5 Вербицька Л.І

Сухомудренко Г.Ф.

   
6 р.ж №7 Мисенко С.М.

Галаюра О.В

   

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Навчальне навантаження. Гурткова робота

5.1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в ДНЗ №50 «Світлофорчик» було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дітей третього року життя протягом тижня (групи №1,2,12)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення з соціумом

1

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,театральна, тощо)

4

Сенсорний розвиток

2

Логіко-математичний розвиток

-

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

Здоров’я та фізичний розвиток

2

Загальна кількість занять на тиждень

10

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

1,4

Примітка: години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дітей четвертого року життя протягом тижня (групи №4,9,10)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення з соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,театральна, тощо)

4

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Загальна кількість занять на тиждень

11

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

3,5

Примітка: години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Гранично допустиме навчальне навантаження на дітей п’ятого року життя протягом тижня (групи №6,8,11)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення з соціумом

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,театральна, тощо)

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Загальна кількість занять на тиждень

12

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

5,3

Примітка: години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дітей шостого року життя протягом тижня (групи №3,5,7)

Групові форми роботи

Кількість занять на тиждень

Ознайомлення з соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча,театральна, тощо)

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

3

Здоров’я та фізичний розвиток

3

Загальна кількість занять на тиждень

15

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

8,3

Примітка: години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

5.2. Гурткова робота

з/п

Назва гуртка Напрямок Керівник Вік дітей, кількість Місце проведення Час проведення
1

«Сонячні краплинки»

театралізована діяльність

художньо-естетичний Гінкота Ю.І.

Коротченко О.В.

6 р.ж.

12 дітей

музична зала середа 16-17

п’ятниця 16-17

2 «Цікаві шашки» фізкуль-турний, інтелектуальний Полякова Л.Л 6 р.ж

10 дітей

спортивна зала середа 17-18

 

 

 

 

 

 

         Розділ 6. Програмно-методичне забезпечення

У 2020-2021 навчальному році  дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» в  організації освітньої діяльності керуватиметься головними засадами державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти України та чинними програмами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вік дітей та № групи

ПІБ вихователів

Назва програми

Реквізити програми

Примітка

комплексна

парціальна

3 р.ж

№1

Єгорова А.В «Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
3 р.ж.

№2

Дубова Т.І. «Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
3 р.ж

№12

Сінельник С.І «Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
4 р.ж.

№4

Конет Г.А.

Луценко С.М

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
4 р.ж.

№9

Можарівська О.В.

Пукаленко Н.В.

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
4 р.ж.

№10

Дяк Н.М.

Кабак Н.М

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
5 р.ж.

№6

Дашко Н.В «Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
5 р.ж.

№8

Дишлева Л.М «Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
5 р.ж.

№11

Сисак Т.Д.

Смаглій С.В

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
6 р.ж

№3

Железняк Н.В.

Паливода Н.В

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
6 р.ж

№5

Вербицька Л.І

Сухомудренко Г.Ф.

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік
6 р.ж.

№7

Мисенко С.М.

Галаюра О.В

«Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років».   Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років/авт..кол.:Г.В.Белєнька, О.Л.Богініч, Н.І Богданець-Білоскаленко та ін..; Мін осв.і науки України, Київ, ун-т ім.Б.Грінченка – К.:Київ, ун-т ім..Б.Грінченка, 2016 – 304 с. Група працює п’ятий рік